Σε επίπεδα άνω των 24 δις ευρώ οι εξαγωγές του 2012

ΠΣΕ: «Σε επίπεδα άνω των 24 δις ευρώ οι εξαγωγές του 2012»

-Η εξωστρέφεια, νέα βαριά βιομηχανία της Ελλάδας

-Ποιες οι προϋποθέσεις συνέχισης της ανόδου στο νέο έτος

 Εισροές κατά 2 δις ευρώ υψηλότερες, σε σχέση με το 2011 αναμένεται ότι προσέφεραν πέρυσι στην ελληνική οικονομία οι εξαγωγές ελληνικών προϊόντων, ξεπερνώντας σε συνολική αξία τα 24 δις ευρώ, σύμφωνα με ανάλυση του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων. Η επίδοση αυτή αντιστοιχεί σε ποσοστό 12,6% του ΑΕΠ της χώρας, ενώ αν προστεθούν και οι εξαγωγές υπηρεσιών, οι εξωστρεφείς ελληνικές επιχειρήσεις συνεισφέρουν ποσοστό μεγαλύτερο του 20% (ως και 23%) του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος.

 

 

Τα στοιχεία προκύπτουν από τις εκτιμήσεις για την πορεία των εξαγωγών κατά τον περασμένο Νοέμβριο, οπότε και η αξία τους, χωρίς τα πετρελαιοειδή, ανήλθε στο ποσό των 1.559,5 εκατ. ευρώ έναντι 1.508,8 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2011, παρουσιάζοντας αύξηση 3,4%. Με την αύξηση αυτή, προκύπτει επιτάχυνση των ρυθμών αύξησης, σε επίπεδο 12μήνου, καθώς κατά την περίοδο Δεκεμβρίου 2011 – Νοεμβρίου 2012, η αξία των εξαγωγών, χωρίς τα πετρελαιοειδή, παρουσίασε αύξηση 7,7% σε σύγκριση με το αντίστοιχο δωδεκάμηνο Δεκεμβρίου 2010 – Νοεμβρίου 2011.

 

Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, για τον περασμένο Νοέμβριο, προκύπτει αύξηση στις εισροές από τις εξαγωγές ελληνικών προϊόντων κατά 1 δις ευρώ, σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο (15.673,8 εκατ. ευρώ, έναντι 14.677,1 εκατ. ευρώ), ενώ με την προσθήκη των πετρελαιοειδών, μετά τις απαραίτητες διασαφήσεις της ΕΛ-ΣΤΑΤ, προβλέπεται ότι η συνολική αξία των ελληνικών εξαγωγών προϊόντων, το 2012, θα ξεπεράσει τα 24 δις ευρώ.

 

Σύμφωνα, με την Πρόεδρο του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων, κυρία Χριστίνα Σακελλαρίδη «η συμμετοχή των εξαγωγών, αγαθών και υπηρεσιών, στο ΑΕΠ ξεπερνάει πλέον το 20%, και αν σε αυτή προστεθεί η συνεισφορά του Τουρισμού (16%, σύμφωνα με το ΣΕΤΕ) και πάνω από 4% της Ναυτιλίας (σύμφωνα με έρευνες Ελληνικών Τραπεζών), διαμορφώνεται μία νέα εικόνα για την ελληνική οικονομία, πιο ανοικτή, πιο εξωστρεφής και πιο διεθνοποιημένη. Αποδεικνύεται με άλλα λόγια, ότι η εξωστρέφεια, συνολικά, αποτελεί τη βαριά βιομηχανία της Ελλάδας, το συγκριτικό της πλεονέκτημα και τον πυλώνα ανάκαμψης και ανάπτυξης της οικονομίας.

Οι προβλέψεις για περαιτέρω βελτίωση της εικόνας, στους διεθνοποιημένους τομείς της οικονομίας για το 2013, δε θα πρέπει να μείνουν στα χαρτιά και ως ευχολόγια., αλλά να αποτελέσουν τη βάση για ουσιαστική στήριξη της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα, ως πυρήνα κάθε αναπτυξιακής πολιτικής».

 

Μελέτες του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων, σε επίπεδο SWOT Analysis, έχουν δείξει ότι η πορεία των εξαγωγών για το 2013 θα εξαρτηθεί από τους κάτωθι παράγοντες:

 

ΔΥΝΑΜΙΚΗ

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ

1. Για το 2012 προβλέπεται νέο ιστορικό ρεκόρ εξωστρέφειας, άνω των 24 δις ευρώ

2.Διεθνείς Οργανισμοί προβλέπουν αύξηση των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών, στα επίπεδα του 3,5% για το 2013

3.Διευρύνεται το ποσοστό εξαγωγών προς Τρίτες Χώρες, στα επίπεδα άνω του 35% και έχουν ήδη ανοίξει νέες αγορές

4.Έχουν δρομολογηθεί σημαντικές μεταρρυθμίσεις άρσης γραφειοκρατικών εμποδίων στις εξαγωγές και το 2013 αρχίζει η πιλοτική εφαρμογή του Single Window For Exports από το Υπουργείο Ανάπτυξης.

5.Συνεχίζεται η αύξηση του ρυθμού νέων επιχειρήσεων που αποκτούν διεθνοποιημένο προσανατολισμό.

6.Αναμένονται σημαντικές δράσεις του ΕΣΠΑ για την υποστήριξη της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας

 

1.Αναμένεται συνέχιση της ύφεσης σε πολλές χώρες της ΕΕ, που αποτελούν βασικούς εμπορικούς εταίρους της Ελλάδας.

2.Ποσοστό άνω του 40% των εξαγωγικών επιχειρήσεων αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα ρευστότητας, εξαιτίας και των καθυστερήσεων επιστροφών ΦΠΑ.

3.Δεν έχει αποκατασταθεί η ομαλότητα στο τραπεζικό σύστημα της χώρας.

4.Οι δυνατότητες απορρόφησης κονδυλίων από το ΕΣΠΑ προσκρούει στις αδυναμίες του τραπεζικού συστήματος.

5.Εξακολουθούν οι αλληλεπικαλύψεις αρμοδιοτήτων σε επίπεδο Διεθνούς Οικονομικής Πολιτικής της χώρας, σε περισσότερα από 5 Υπουργεία.

6.Διαπιστώνεται έλλειμμα εξαγωγικής τεχνογνωσίας, ειδικά στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις της χώρας.

 

ΕΥΚΑΡΙΕΣ

ΑΠΕΙΛΕΣ

1.Η προώθηση αναδιοργάνωσης φορέων υποστήριξης της Εξωστρέφειας (π.χ. ΔΕΘ-HELEXPO, ΟΠΕ-Invest In Greece), με την προϋπόθεση αξιοποίησης στελεχών με γνώσεις και εμπειρία στην εξαγωγική διαδικασία και προσέλκυση επενδύσεων.

2.Η μεταφορά τεχνογνωσίας από αναπτυγμένες στο διεθνές εμπόριο οικονομίες, όπως η Γαλλία, η Μεγ. Βρετανία και η Ολλανδία, με την υποστήριξη της Task Force For Greece.

3.H υλοποίηση δράσεων εκπαίδευσης και κατάρτισης σε θέματα Διεθνούς Εμπορίου, που έχουν ήδη δρομολογηθεί.

4.Οι συνέργειες συλλογικών φορέων επιχειρηματικότητας, στη στήριξη των εξωστρεφών επιχειρήσεων.

5.Η ενεργοποίηση τραπεζικών ιδρυμάτων στην υποστήριξη της εξωστρέφειας

1.Η μεταφορά έδρας ελληνικών επιχειρήσεων στο εξωτερικό, εξαιτίας φορολογικών επιβαρύνσεων.

2.Η διενέργεια εξαγωγών μέσω άλλων χωρών, επίσης για φορολογικούς λόγους.

3.Η καθυστέρηση υλοποίησης έργων υποδομών (δρόμοι, λιμάνια, αεροδρόμια, logistics centers).

4.Η διεκδίκηση πόρων του ΕΣΠΑ, από φορείς και δομές που δεν έχουν άμεσα ωφελούμενες τις ελληνικές επιχειρήσεις και την πραγματική οικονομία.

5.Η περιορισμένη δυνατότητα λόγω έλλειψης πόρων για τη διενέργεια εκστρατείας ανάκτησης της εμπιστοσύνης των εμπορικών εταίρων προς την Ελλάδα.

6.Η πιθανότητα νέου κύκλου πολιτικής αβεβαιότητας στη χώρα.

 

 

 

Πρωταγωνιστές ανόδου ελαιόλαδο και πρώτες ύλες

 

Σε ότι αφορά τα επιμέρους στοιχεία της αύξησης των εξαγωγών κατά τον περασμένο Νοέμβριο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η περαιτέρω αύξηση του ποσοστού συμμετοχής των Τρίτων Χωρών, στα επίπεδα του 39,9%, έναντι ποσοστού 60,1% των χωρών της ΕΕ. Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι το Νοέμβριο οι εξαγωγές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση σημείωσαν υψηλότερους ρυθμούς αύξησης από αυτούς των Τρίτων Χωρών (4,2% έναντι 2,1%), ενισχύοντας το κλίμα ανάκαμψης στο εξωτερικό εμπόριο της χώρας με τους ευρωπαίους εταίρους από τον Οκτώβριο και έπειτα.

 

Πρωταγωνιστές της ανόδου αναδείχθηκαν τα προϊόντα ελαιολάδου (+58,5%), ενώ ακόμη καλύτερες ήταν οι επιδόσεις των Πρώτων Υλών (63,4%). Από την άλλη πλευρά, συνεχίστηκε η υποχώρηση στις εξαγωγές των Ποτών-Καπνού (-10,6%), ενώ σε αρνητικές περιοχές κινήθηκαν και οι –μεγάλης βαρύτητας- εξαγωγές Βιομηχανικών Προϊόντων (-14,2%), γεγονός που περιόρισε σημαντικά τη συνολική αύξηση των εξαγωγών στο Νοέμβριο του 2012.

 

Η συμμετοχή των κλάδων επί του συνόλου των εξαγωγών- Νοέμβριος 2012

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΑΞΙΑ ΠΕΡΥΣΙ (εκατ. ευρώ)*

ΑΞΙΑ ΦΕΤΟΣ (εκατ. ευρώ)*

ΜΕΤΑΒΟΛΗ %

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΖΩΝΤΑ ΖΩΑ

272,3

302,3

11,0%

ΠΟΤΑ & ΚΑΠΝΟΣ

53

47,4

-10,6%

ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ

104,8

171,2

63,4%

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ-ΚΑΥΣΙΜΑ

0

0

#ΔΙΑΙΡ/0!

ΛΑΔΙΑ

26,5

42

58,5%

ΧΗΜΙΚΑ

196,9

227,3

15,4%

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ

410,6

352,2

-14,2%

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

179,9

218,1

21,2%

ΔΙΑΦΟΡΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ

144,8

159,7

10,3%

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

21,4

24

12,1%

 

 

 

 

ΠΗΓΗ: ΠΣΕ-ΚΕΕΜ *Ανάλυση επί των εκτιμήσεων μηνός της ΕΛ-ΣΤΑΤ

 

 

 

 

Οι εισαγωγές

 

Σε αντίθεση με τον Οκτώβριο, η συνολική αξία των εισαγωγών – αφίξεων, χωρίς τα πετρελαιοειδή, κατά το μήνα Νοέμβριο 2012 υποχώρησε στο ποσό των 2.440,0 εκατ. ευρώ έναντι 2.651,9 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2011, παρουσιάζοντας μείωση 8,0%.

Σε επίπεδο 12μήνου (Δεκεμβρίου 2011 – Νοεμβρίου 2012), η συνολική αξία των εισαγωγών, χωρίς τα πετρελαιοειδή, παρουσίασε μείωση 7,7% σε σύγκριση με το αντίστοιχο δωδεκάμηνο Δεκεμβρίου 2010 – Νοεμβρίου 2011.