Τοξικό φυτοφάρμακο για την ανάπτυξη των κερασιών και των ακτινιδίων

Στη Νότια Ιταλία οι ελεγκτικές αρχές

ανακάλυψαν τη χρήση του φυτοφάρμακου

Dormex, απαγορευμένου από τις εθνικές και

ευρωπαϊκές υγειονομικές αρχές. Το Dormex,

χρησιμοποιείται ως ρυθμιστής

της ανάπτυξης στα φυτά, κυρίως

στα κεράσια, ακτινίδια και

αμπέλια και το ενεργό συστα-

τικό του είναι η εξαιρετικά τοξική

ουσία Cyanamide.

Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του συγκεκριμένου

φυτοφάρμακου είναι, ότι μετά την εφαρμογή

του, παραμένει στον αέρα για αρκετές ώρες

δημιουργώντας σοβαρούς κινδύνους για την

υγεία όσων το εισπνεύσουν.

Η ειδική υπηρεσία αρμόδια για την προστασία

και τις παραβιάσεις του περιβάλλοντος στην

περιφέρεια του Μπάρι (Ν. Ιταλίας), ανακάλυψε

και κατάσχεσε αρκετούς τόνους του εν λόγω

προϊόντος, που έφερε ετικέτες σε ξένη γλώσσα.

www.engene.gr