Φόρος από το πρώτο ευρώ με συντελεστή 13% για τους αγρότες

Βιβλία εσόδων-εξόδων θα τηρούν από το 2014 περίπου 1 εκατομμύριο αγρότες, καθώς αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού του εισοδήματός τους.

Όπως αναφέρεται στο «Έθνος» της Παρασκευής, ο φόρος θα υπολογίζεται επί των καθαρών εσόδων από το πρώτο ευρώ. Βάση θα αποτελούν τα τιμολόγια και οι κοινοτικές αποζημιώσεις-ενισχύσεις.

 

 

http://sofokleous10.gr/2012-07-24-09-28-23/238226-%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%82-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%BF-%CF%80%CF%81%CF%8E%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%8E-%CE%BC%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%83%CF%84%CE%AE-13-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%B1%CE%B3%CF%81%CF%8C%CF%84%CE%B5%CF%82