ΦΡΟΥΤΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Καλούνται οι Έλληνες παραγωγοί για το επιδοτούμενο πρόγραμμα : 
«ΦΡΟΥΤΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ»

Ο αρμόδιος Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Μάρκος Μπόλαρης υπέγραψε την τροποποίηση της ΚΥΑ 518/9689/25-01-2016 (ΦΕΚ 89Β) σχετικά με τον Καθορισμό των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Προγράμματος για το Σχέδιο Προώθησης της κατανάλωσης οπωροκηπευτικών  στα σχολεία.

Με το συγκεκριμένο Σχέδιο Προώθησης κατανάλωσης οργανώνεται η διανομή:  
– νωπών φρούτων (μήλα, πορτοκάλια),
–  ατομικής συσκευασίας κομπόστας, 
– κορινθιακής σταφίδας και
– ξερών σύκων 
στα δημοτικά σχολεία σχεδόν όλης της Επικράτειας.  Ειδικότερα η επιλογή των δημοτικών σχολείων στις περιφέρειες Αττικής και Θεσσαλονίκης γίνεται με κοινωνικά κριτήρια, καθώς επιλέχτηκαν ευπαθείς περιοχές με διαπιστωμένα αυξημένους δείκτες ανεργίας και φτώχειας. 

Το πρόγραμμα κρίνεται εξαιρετικά σημαντικό και η συνέχισή του επιβεβλημένη, καθώς δίνει διπλή ευκαιρία, αφενός σε όλους του Έλληνες Παραγωγούς για την προώθηση των εξαιρετικής ποιότητας προϊόντων τους στους νεαρότερους Έλληνες καταναλωτές και αφετέρου στους μαθητές των σχολείων μας για την κατανάλωση ποιοτικών φρούτων.