Φύλαξε τὸν ἑαυτόν σου. Εἶναι πολύτιμος!

Ναί, φύλαξέ τον.
Προστάτευσέ τον ἀπὸ δύσκολα. 
Ὄχι, μὴν φυγοπονῆς. Ἁπλῶς, μὴν τὸν ἐκθέτῃς ἀπερίσκεπτα.
Κόπιασε γιὰ τὰ ὄνειρά σου, ἀλλὰ μὴν γίνῃς δοῦλος τους.
Κυνήγα τοὺς στόχους σου, ἀλλὰ μὴν γαντζωθῇς στὸ μέσον.
Ζῆσε ἐλεύθερα, ἀλλὰ μὲ ὅρους καὶ κανόνες ἐλευθερίας, ὄχι ἀσυδοσίας.

 

Φύλαξε τὸν ἑαυτόν σου. 
Εἶναι πολύτιμος.
Προστάτευσέ τον ἀπὸ αὐτὰ ποὺ δὲν τοῦ ταιριάζουν. 
Ἀπόφυγε νὰ τὰ πλησιάζῃς. Δὲν τοῦ κάνουν καλὸ καὶ στὸ ἀποδεικνύει κάθε στιγμή…
Δὲν τὰ χρειάζεται… Δὲν ἔχει νὰ μάθῃ ἀπὸ αὐτά…
Πῶς θά τό καταλάβῃς; Εὔκολα…
Κάθε πράξις ποὺ σὲ ἀπομακρύνει ἀπὸ τὸν στόχο σου πονᾶ…. Θέλει διπλό, τριπλό, τετραπλὸ κόπο καὶ μὲ ἀμφίβολα ἀποτελέσματα. 
Κι ὅσο δὲν τὸ ἀντιλαμβάνεσαι, τόσο πιὸ ἐπίμονα πονᾶ καὶ δυσκολεύει κάθε διαδρομή…
Ὁ ἑαυτός μας ξέρει καλλίτερα… Ἐμεῖς δὲν τὸν ἀκοῦμε καὶ ἔχουμε πολλὰ νὰ μάθουμε ἀκόμη ἀπὸ αὐτόν.

Φύλαξε καλὰ τὸν ἑαυτόν σου. 
Πολὺ καλά.
Σὲ κάποιαν «στροφὴ» ἴσως νὰ σοῦ ζητήσῃ τὸ παράλογον. Ὅμως εἴπαμε, αὐτὸς ξέρει καλλίτερα…
Κανένα παράλογον δὲν εἶναι παράλογον ἐὰν ἔχεις δημιουργηθῇ γιὰ νὰ τὸ πραγματοποιήσῃς….
Κι ὁ ἑαυτός μας πάντα γνωρίζει… 

Φύλαξέ τον. Καλά… Μὲ προσοχή. Σὰν ἀκριβὸ ἄρωμα.
Ζῆσε κάθε στιγμή, μίλα του, μᾶθε τον….
Αὐτὸς ἔχει μόνον τὶς ἀπαντήσεις… Καὶ γιὰ ἐτοῦτο γίνεται ἀκόμη πιὸ πολύτιμος…

Φύλαξέ τον μὲ φροντίδα. 
Πρόσεξε τὸ σῶμα σου… Καθάρισε τὴν σκέψι σου ἀπὸ σκουπίδια…  Δῶσε του χῶρο καὶ τόπο νὰ ἀνασαίνῃ ὅλο καὶ πιὸ συχνὰ ἐλεύθερα… Βγήκαμε ἀπὸ τὸ κλουβί… Νὰ τὸ θυμᾶσαι… Βγήκαμε καὶ εἴμαστε ἤδη ἐλεύθεροι… 
Ὅσο πιὸ ἐλεύθερα ἀνασαίνει, τόσο πιὸ γρήγορα θὰ βρῇ τὸν δρόμο γιὰ νὰ συμπράξῃ στὴν μεγάλη μάχη… Κι αὐτὴ πλησιάζει… Μόνον ἐλεύθεροι καὶ ὑγιῶς σκεπτόμενοι θὰ συντρέξουν… Κρᾶτα τον καθαρό… Ξέρει αὐτός…

Φύλαξε τὸν ἑαυτόν σου καὶ γιὰ ἀκόμη ἔναν λόγο…
Εἶναι λίγοι αὐτοὶ ποὺ νοιάζονται καὶ πάντα πολὺ σημαντικοί..
Εἶναι λίγοι κι ἀπαραίτητοι… Καὶ εἶναι ἡ μαγιά… Εἶναι τὸ προζύμι…
Δίχως τους ἡ ζύμωσις δὲν γίνεται…

Φιλονόη. 

http://filonoi.gr/2013/09/09/f-fylaxe-ton-eayto-soy-einai-polytimos/