Ιστορίες γραφειοκρατικής τρέλας απειλούν την ανάπτυξη

Ιωάννης Μιχελάκης

Βουλευτής Επικρατείας  – Νέα Δημοκρατία

Ένα ακόμη τραγελαφικό παράδειγμα γραφειοκρατικού παραλογισμού καταγράφηκε πρόσφατα, όταν οι αρμόδιες υπηρεσίες ενώ αρχικά ενέκριναν ανεπιφύλακτα το φάκελο για μια σημαντική επένδυση, εν συνεχεία εντελώς αιφνιδιαστικά και αναιτιολόγητα «άλλαξαν γνώμη», προκαλώντας όχι μόνο προφανή οικονομική ζημιά στους υποψήφιους επενδυτές, αλλά κυρίως την απώλεια πολύτιμων θέσεων εργασίας, που τόσο έχει ανάγκη αυτήν την περίοδο η χώρα μας.

Πρόκειται για την απόπειρα δημιουργίας επιχειρηματικού πάρκου στη Βιομηχανική Περιοχή Βαμβακιάς Ελευσίνας, σε μια ζώνη όπου βρίσκονται εγκατεστημένες από το 1960, περίπου τριάντα μεταποιητικές επιχειρήσεις, μερικές εκ των οποίων είναι νευραλγικού χαρακτήρα και εξαγωγικού προσανατολισμού.

Οι εν λόγω επιχειρήσεις επιδιώκουν επί σειρά ετών την κατασκευή των αναγκαίων έργων υποδομής (οδοποιίας, υδραυλικών δικτύων, κοινοχρήστων χώρων κ.λπ.), δεδομένου ότι από την εποχή της εγκατάστασής τους στην περιοχή βρίσκονται εκτός σχεδίου, χωρίς δρόμους, συχνά αντιμέτωπες με πλημμύρες και κάθε μορφής δολιοφθορές και με αρτιότητα 20 στρεμμάτων, η οποία δεν επιτρέπει κανενός είδους ανάπτυξη, εκσυγχρονισμό ή επέκταση των εγκαταστάσεών τους, ακόμη και αυτών που η σύγχρονη περιβαλλοντική νομοθεσία τους επιβάλλει, προκειμένου να έχουν νόμιμη άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας.

Για την αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης, οι ανωτέρω επιχειρήσεις, έδωσαν τη συγκατάθεσή τους για την υπαγωγή των ιδιοκτησιών τους και την ανάπτυξη ενός Επιχειρηματικού Πάρκου, σύμφωνα με το Ν 3982/2011.

Στη συνέχεια δημιουργήθηκε ο Φορέας «Κοινοπραξία Διαχείρισης Διαδικασιών Σύστασης Β.Ε.ΠΕ. Βαμβακιάς», ο οποίος ανέλαβε την πρωτοβουλία να εκπονήσει τις Τεχνικές Μελέτες, να καταρτίσει τον προβλεπόμενο φάκελο και να αιτηθεί την έγκριση χωροθέτησης του Πάρκου με την έκδοση της ΚΥΑ του άρθρου 47 του Ν 3982/2011, δηλαδή την κατασκευή των έργων υποδομής και πολεοδόμησης με ιδιωτική χρηματοδότηση ύψους 8,5 εκ. ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι επιτρεπόμενες χρήσεις της περιοχής καθορίζονται με απόλυτη σαφήνεια από το ΓΠΣ (Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο) Ελευσίνας του 2005 και ρητά προσδιορίζουν τη δυνατότητα ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου Τύπου Β, δηλαδή Μέσης και Χαμηλής Όχλησης. Στην πραγματικότητα δε, η περιοχή είναι βιομηχανική εδώ και 50 περίπου χρόνια, ως Άτυπη Βιομηχανική Συγκέντρωση, στο κέντρο θεσμοθετημένων Μεγάλων Οχλουσών Χρήσεων (Αεροδρόμιο, Χαλυβουργική και Βιομηχανική Περιοχή Ασπροπύργου).

Ο σχετικός φάκελος κατετέθη στο Υπουργείο Ανάπτυξης στις 23/03/2010 και οι αρμόδιες υπηρεσίες, (Δ/νση Βιομηχανίας/ Υπ. Ανάπτυξης, Δ/νση Χωροταξίας/ ΥΠΕΚΑ και ΕΑΡΘ/ ΥΠΕΚΑ), μέσω εκπροσώπων τους, συνήλθαν σε σύσκεψη Μικτής Επιτροπής, όπως ο νόμος ορίζει, εξέτασαν το φάκελο και επτά μήνες αργότερα – αντί 15 ημερών που προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία – και συγκεκριμένα στις 04/11/2010 απεφάνθησαν εγγράφως σε Πρακτικό Κοινής Σύσκεψης ότι «Από την εξέταση του συνόλου των στοιχείων που υποβλήθηκαν διαπιστώθηκε η συνδρομή της τυπικής και ουσιαστικής πληρότητας του φακέλου. Ειδικότερα, διευκρινίζεται ότι, το Βιομηχανικό Πάρκο (ΒΙ.ΠΑ.) Βαμβακιάς αποτελείται από τα τμήματα Α και Β, όπως εμφανίζονται στο συνημμένο σχέδιο Π2. Οι προβλεπόμενες χρήσεις είναι αυτές του άρθρου 5 του Π.Δ. της 23.2.1987 (ΦΕΚ 166/Δ/1987) δηλαδή Μέση και Χαμηλή Όχληση».

Στις 02/12/2010, ο φάκελος δόθηκε για γνωμοδότηση στον Ο.Ρ.Σ.Α. (Οργανισμό Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας) και στην πρώην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δυτικής Αττικής, που αμφότερες είχαν 30 ημέρες προθεσμία να γνωμοδοτήσουν.

Όμως ενώ η πρώην Ν.Α. Δυτικής Αττικής γνωμοδότησε στις 07/12/2010 (δηλαδή μόλις πέντε ημέρες αργότερα), ο Ο.Ρ.Σ.Α. γνωμοδότησε στις 03/10/2011, δηλαδή σχεδόν ένα χρόνο μετά (!!!) την παρέλευση της νόμιμης προθεσμίας, συμφωνώντας εγγράφως στην ανάπτυξη Επιχειρηματικού Πάρκου Τύπου Β’ – Μέσης & Χαμηλής Όχλησης.

Την 1η Φεβρουαρίου 2012, οι ίδιες αρμόδιες υπηρεσίες των Υπ. Ανάπτυξης και ΥΠΕΚΑ, συνεδρίασαν στο πλαίσιο Μικτής Επιτροπής, και με το Πρακτικό Κοινής Σύσκεψης (23/02/2012) επιβεβαίωσαν «την έκδοση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης καθορισμού του Επιχειρηματικού Πάρκου Τύπου Β’ Βαμβακιάς σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 2545/97 και Ν 3982/2011».

Και εδώ είναι που ξεκινά η ιστορία της γραφειοκρατικής τρέλας. Έκτοτε και επί έναν ολόκληρο χρόνο συντασσόταν η ΚΥΑ Καθορισμού του Επιχειρηματικού Πάρκου Τύπου Β’ Βαμβακιάς από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Ενώ μάλιστα η «Κοινοπραξία Διαχείρισης Διαδικασιών Σύστασης Β.Ε.ΠΕ. Βαμβακιάς» είχε κάνει όλες τις κατάλληλες ενέργειες για την εξασφάλιση της ιδιωτικής χρηματοδότησης και ολοκλήρωσε τις μελέτες για να ξεκινήσει αμέσως το τεχνικό έργο, όπως καταγγέλλει, η μία εκ των τριών υπηρεσιών, η Δ/νση Χωροταξίας του ΥΠΕΚΑ, που υπογράφει, χωρίς καμία επιφύλαξη, τα πρακτικά στις 04/11/2010 και 01/02/2012, επί των οποίων οργανώθηκαν ιδιωτικές χρηματοδοτήσεις και επενδυτικές συμφωνίες μεγάλης κλίμακας και κύρους, άλλαξε γνώμη (!!!), διαφωνώντας με τα Δεσμευτικά Πρακτικά που υπέγραψε και γνωστοποιώντας στους ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες γης και επενδυτές ότι δεν εφαρμόζει τις ρητές νομικές δεσμεύσεις του ΓΠΣ Ελευσίνας, ισχυριζόμενη ότι η Βαμβακιά είναι αστικός χώρος και δεν επιτρέπεται η μέση όχληση.

Μετά την αιφνιδιαστική αυτή εξέλιξη και μπροστά στον κίνδυνο να τιναχτεί στον αέρα μία σημαντική ιδιωτική επένδυση πολλών εκατομμυρίων η Κοινοπραξία εξέφρασε την έντονη διαμαρτυρία της προς όλους τους αρμόδιους  φορείς.

 

Με αφορμή την παραπάνω περίπτωση αποτυχημένης απόπειρας  κατασκευής επιχειρηματικού πάρκου αξίζει να υπογραμμιστεί ότι στη χώρα μας και ιδίως στην Αττική, καταγράφεται παντελής έλλειψη πολεοδομημένων – οργανωμένων χώρων (Επιχειρηματικών Πάρκων) για τη μεταποίηση και γενικότερα για την επιχειρηματικότητα, παρά το γεγονός ότι υφίστανται τα κατάλληλα νομικά εργαλεία – Ν 3982/2011, Ειδικό Χωροταξικό Σχέδιο Βιομηχανίας κ.λπ.

Όμως είναι προφανές ότι η ανάπτυξη ενός Επιχειρηματικού Πάρκου συνοδεύεται από αλληλένδετες μεγάλες ιδιωτικές επενδύσεις εγκατάστασης επιχειρήσεων σε πολεοδομημένη γη, με έργα υποδομής με συμφέροντες όρους δόμησης και με λογικές αξίες γης που συμβάλλουν καθοριστικά στην οικονομική ανάπτυξη δημιουργώντας πολλές νέες θέσεις εργασίας.

Επιπρόσθετα είναι άξιο προσοχής ότι δυνάμει του άρθρου 75 παρ. 1 του Ν 3982/2011 θεσπίζεται η υποχρέωση μετεγκατάστασης μέχρι την 31η/12/2014 των επιχειρήσεων που βρίσκονται σε χώρους μη συμβατών χρήσεων γης, γιατί σε διαφορετική περίπτωση θα διακοπεί η λειτουργία τους και θα σφραγιστούν τα μηχανήματά τους.