Δεν πληρώνει ΦΠΑ η Γερμανική Hochtief στο Ελ.Βενιζέλος

Μη καταβολή ΦΠΑ από την εταιρεία «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών -Ελ. Βενιζέλος»

Ερώτηση του Γ. Μιχελάκη:

Σε πρόσφατες δημόσιες δηλώσεις έγινε λόγος για οφειλές της εταιρείας «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών – Ελ. Βενιζέλος» προς το ελληνικό δημόσιο, που ανέρχονται στο δυσθεώρητο ύψος των 500 εκ. ευρώ.

Το εν λόγω ζήτημα είχε απασχολήσει και κατά το παρελθόν την κοινή γνώμη, χωρίς όμως τότε να δοθούν επαρκείς και πειστικές απαντήσεις από την πλευρά του Υπουργείου Οικονομικών.

Η επίμαχη οφειλή φέρεται να προκύπτει από τη μη καταβολή ΦΠΑ επί μία δεκαετία, ενώ είναι αξιοσημείωτο ότι το πόρισμα της Έκθεσης Ελέγχου ΦΠΑ, που συντάχθηκε από Ειδικό Συνεργείου Ελέγχου, βεβαιώνει μόνο για τα έτη 2001, 2002 και 2003 τη μη καταβολή ΦΠΑ ύψους 150 εκ ευρώ.

Η εταιρεία «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών – Ελ. Βενιζέλος», 40% της οποίας ανήκει στη Γερμανική Hochtief, αρνείται να καταβάλλει ΦΠΑ επικαλούμενη αυθαίρετα αφ’ ενός δικαίωμα συμψηφισμού και αφ’ ετέρου ότι οι δαπάνες πολυτελείας, ψυχαγωγίας ή κοινωνικής παραστάσεως (πώληση ποτών, τσιγάρων, πάρκινγκ κ.λπ.) απαλλάσσονται, παρά το γεγονός ότι ήδη από το 1997 το ΝΣΚ (Νομικό Συμβούλιο του Κράτους) είχε αποφανθεί επ’ αυτού αρνητικά.

Πιο συγκεκριμένα στην υπ’ αριθμ. 162/1997 Γνωμοδότηση του ΝΣΚ επί του υπ’ αριθμ. 1109230/5468/1682/1996 ερωτήματος του Υπουργείου Οικονομικών, για το εάν η ανωτέρω εταιρεία έχει δικαίωμα συμψηφισμού ΦΠΑ, που αφορά σε δαπάνες της παρ. 4 του άρθρου 23 του Ν 1642/1986, το ΝΣΚ με ομόφωνη γνωμοδότηση των μελών του έκρινε ότι «…. οπωσδήποτε θα αποκλείονται του δικαιώματος προς έκπτωση οι δαπάνες οι οποίες δεν έχουν επαγγελματικό χαρακτήρα, όπως είναι οι δαπάνες πολυτελείας, ψυχαγωγίας ή κοινωνικής παραστάσεως, δοθέντος ότι οι δαπάνες οι απαριθμούμενες με την παράγραφο 4 του άρθρου 23 του Ν 1642/1986 έχουν πράγματι μη επαγγελματικό χαρακτήρα. Κατ’ ακολουθίαν των προεκτεθέντων, η εταιρεία με την επωνυμία «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.» δεν έχει δικαίωμα συμψηφισμού (εκπτώσεως) του ΦΠΑ, ο οποίος αφορά σε δαπάνες της παρ. 4 του άρθρου 23 του Ν 1642/1986».

Επειδή αποτελεί πρόκληση για το δοκιμαζόμενο ελληνικό λαό να γίνεται λόγος για εκτεταμένα φαινόμενα φοροδιαφυγής ύψους εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ από μεγάλες και κερδοφόρες εταιρείες την ώρα που αυτός υπόκειται σε πρωτόγνωρες και δυσβάστακτες θυσίες,

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάσθε κ. Υπουργέ :

Γιατί η εταιρεία «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Ελ. Βενιζέλος» δεν αποδίδει στο ελληνικό δημόσιο τον ΦΠΑ που εισπράττει από τους πελάτες της ;

Ποιο είναι το συνολικό ύψος του οφειλόμενου ΦΠΑ συνυπολογιζομένων των νομίμων προσαυξήσεων ;

 

Πόσοι φορολογικοί έλεγχοι έχουν πραγματοποιηθεί στην εταιρεία «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Ελ. Βενιζέλος» και ποια τα αποτελέσματα τους ;

 

Σε ποιες ενέργειες σκοπεύει να προβεί το Υπουργείο Οικονομικών προκειμένου να διασφαλίσει πλήρως τα συμφέροντα του ελληνικού δημοσίου ;