Η άρση των διαρθρωτικών στρεβλώσεων θα ξεκλειδώσει τις επενδύσεις

Η ελληνική αναπτυξιακή διαδικασία επηρεάζεται αρνητικά από την επί μακρόν διατήρηση εν ζωή διαρθρωτικών στρεβλώσεων που εμποδίζουν την ιδιωτική επιχειρηματική δράση και καθηλώνουν την οικονομία σε σχετικά χαμηλής παραγωγικότητας δραστηριότητες, όπως ήσαν οι κατοικίες και οι δημόσιες επενδύσεις στο παρελθόν. Όλες αυτές οι αδυναμίες αποτυπώνονται στην χαμηλή παραγωγικότητα του επενδεδυμένου κεφαλαίου στην χώρα, όπου κατά μέσο όρο για κάθε €1 παραγωγή και εισόδημα απαιτούνται  επενδυτικά κεφάλαια 5πλάσιας αξίας, όταν στον υπόλοιπο αναπτυγμένο κόσμο απαιτούνται τα μισά περίπου από τα κεφάλαια αυτά.

Στο πλαίσιο αυτό, είναι επίκαιρη η σημερινή επίσκεψη του ΣΕΒ στον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Γιουνκέρ, για να τεθούν τα θέματα που ταλανίζουν την ελληνική επιχειρηματική κοινότητα, που εμποδίζουν την διεθνώς ανταγωνιστική οικονομική δραστηριότητα και την ανάληψη ιδιωτικών επενδυτικών πρωτοβουλιών στην Ελλάδα για την εδραίωση μίας βιώσιμης αναπτυξιακής πορείας και, κυρίως, την αντιμετώπιση της υψηλής ανεργίας που απειλεί πλέον την κοινωνική συνοχή της χώρας.  

  • Τα αναλυτικά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού καταγράφουν την αδύναμη πορεία των εσόδων από φόρο εισοδήματος και ΦΠΑ, καθώς και τη συνεχιζόμενη αύξηση στις δαπάνες για μισθούς και συντάξεις του δημοσίου. Δεδομένων των ανωτέρω, οι κοινωνικές δαπάνες, εκτός συντάξεων, όπως και οι πληρωμές για οφειλές των νοσοκομείων συγκρατούνται σε τεχνητά χαμηλά επίπεδα. Οι επιδόσεις του τουρισμού τόσο σε επίπεδο αφίξεων όσο και σε επίπεδο εσόδων ήταν εξαιρετικές , καθώς τα στοιχεία Αυγούστου καταγράφουν σημαντική άνοδο και στα δύο επίπεδα.
  • Η δημοσιοποίηση του Πορίσματος Προς ένα Νέο Κοινωνικό Συμβόλαιο για τις Συντάξεις αναφέρει μια σειρά από πραγματικότητες, όπως την ανάγκη για το διαχωρισμό άσκησης προνοιακής πολιτικής και την εισαγωγή μιας αναλογικής σύνταξης. Αξιολογεί όμως στατικά την οικονομία, στοχεύοντας στην κάλυψη των κοινωνικών αναγκών χωρίς να συνυπολογίζει τη δυναμική εξέλιξη της απασχόλησης στη χώρα. Για να μπορέσει η απασχόληση να ανακάμψει, μαζί με τις αμοιβές, και να επαρκούν τα φορολογητέα εισοδήματα για την κάλυψη των παροχών που υπόσχεται το ασφαλιστικό σύστημα πρέπει, πέραν όλων των άλλων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, η φορολόγηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και εργασίας στη χώρα μας να είναι ανταγωνιστική. Διαφορετικά δεν θα αναληφθούν οι απαραίτητες επενδύσεις και δεν θα δημιουργηθούν οι απαραίτητες θέσεις εργασίας. Οι υπερβολικά υψηλές εισφορές κοινωνικής ασφάλισης συντελούν στη χαμηλή αποσχόληση των μισθωτών.
  • Όσον αφορά ειδικότερα στην απασχόληση, ήδη ένας υψηλόμισθος γονέας δυο παιδιών στην Ελλάδα καταβάλλει με απόσταση τις μεγαλύτερες εισφορές και τους μεγαλύτερους φόρους στην ΕΕ και τον ΟΟΣΑ (60%) ενώ και στο επίπεδο του μέσου μισθού η Ελλάδα είναι μια χώρα με υψηλές ασφαλιστικές εισφορές. Καλό είναι αυτά να λαμβάνονται  υπόψη όταν  συζητούνται αυξήσεις στις ασφαλιστικές εισφορές για την κάλυψη των όποιων ελλειμμάτων των ασφαλιστικών ταμείων ανεξαρτήτως, στρεβλώσεων και προνομίων, χωρίς να εξετάζονται ταυτόχρονα περικοπές εκεί που είναι εφικτές και κοινωνικά δικαιολογημένες. 

Περισσότερα εδώ

http://www.sev.org.gr/Uploads/Documents/48943/weekly_29102015.pdf