Η εξωστρέφεια ως Στρατηγική Επιλογή: Όραμα & Πραγματικότητα

Αποσπάσματα από την εισήγηση του προέδρου του Ελληνο-Ιταλικού Επιμελητηρίου, Ιωάννη Τσαμίχα, στο διήμερο διεθνές συνέδριο, με θέμα «Η Εξωστρέφεια ως Στρατηγική Επιλογή: Όραμα και Πραγματικότητα», οι εργασίες του οποίου ολοκληρώθηκαν (18-19/3) στο Hilton.

 

 

«Η Ελλάδα και η Ιταλία είναι δύο χώρες με πολλά κοινά στοιχεία τόσο σε οικονομικό όσο και σε πολιτιστικό και κοινωνικό επίπεδο».  Είναι χαρακτηριστικό ότι «ανάμεσα  σε 100 εξαγωγικούς προορισμούς η Ιταλία κατατάσσεται πρώτη εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεύτερη σε παγκόσμιο επίπεδο με απορρόφηση ελληνικών προϊόντων πλέον των 2,27 δισ. ευρώ».

 

(…)

 

«Σε μια περίοδο αναζήτησης διαδικασιών αναγέννησης του ελληνικού παραγωγικού ιστού, είναι χρήσιμο  να γνωρίσουμε καλύτερα το επιτυχημένο  εξαγωγικό μοντέλο της γειτονικής χώρας δεδομένων των πολλών κοινών στοιχείων που μπορούμε να εκμεταλλευτούμε».

 

(…)

 

«Η εθνική ευημερία επηρεάζεται έντονα από την ανταγωνιστικότητα, η οποία προσδιορίζεται από τον παραγωγικό τρόπο με τον οποίο ένα έθνος χρησιμοποιεί το ανθρώπινο δυναμικό, τα κεφάλαια, και τους φυσικούς του πόρους.

 

Οι αλλαγές των τελευταίων ετών όπως εκφράζονται από την εντατικοποίηση του παγκόσμιου εμπορίου, την απελευθέρωση των διεθνών αγορών, τη δημιουργία ενιαίων ζωνών οικονομικής δραστηριότητας με κοινούς κανόνες και την παγκοσμιοποίηση, διαμόρφωσαν ένα νέο τοπίο ανταγωνισμού για τα κράτη και τις επιχειρήσεις τους».

 

(…)

«Κατ’ επέκταση, η καινοτομία είναι η λέξη κλειδίκαι πρέπει να τεθεί ως κεντρικός στρατηγικός στόχος για όλες τις ελληνικές επιχειρήσεις ιδιαίτερα γι αυτές του πρωτογενή τομέα».

 

(…)

«Η αξιοποίηση των συγκριτικών μας πλεονεκτημάτων για την ενίσχυση της αναπτυξιακής δραστηριότητας, απαιτεί τη διαμόρφωση και την αποτελεσματική εφαρμογή συγκεκριμένης στρατηγικής, και ειδικότερα της Εθνικής Στρατηγικής για τις Εξαγωγές, δηλαδή ολοκληρωμένων και στοχευμένων μεταρρυθμίσεων με αρωγό ένα ευνοϊκό πλαίσιο κατάλληλης οικονομικής πολιτικής».