Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει ενίσχυση για την Τράπεζα Πειραιώς

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει ενίσχυση για την Τράπεζα Πειραιώς, με βάση τροποποιημένο σχέδιο αναδιάρθρωσης, στο πλαίσιο του τρίτου προγράμματος οικονομικής προσαρμογής για την Ελλάδα.

 

Συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε συμπληρωματική κρατική ενίσχυση ύψους 2,72 δισ. ευρώ προς την Τράπεζα Πειραιώς βάσει των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων, με βάση τροποποιημένο σχέδιο αναδιάρθρωσης.

Η Επιτροπή, όπως αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωσή της, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα μέτρα που έχουν ήδη εφαρμοστεί στο πλαίσιο του υφιστάμενου σχεδίου αναδιάρθρωσης της Τράπεζας του Ιουλίου 2014, επιπλέον εκείνων που προβλέπονται στο τροποποιημένο σχέδιο, θα επιτρέψουν στην Τράπεζα Πειραιώς να εξασφαλίσει πιστώσεις προς την ελληνική οικονομία σύμφωνα με τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων της ΕΕ, ιδίως την τραπεζική ανακοίνωση του 2013 και την οδηγία για την ανάκαμψη και την εξυγίανση.

http://www.amna.gr/articleview.php?id=96420