Η πορεία των εξαγωγών κατά τους πρώτους εννιά μήνες του 2014

Ισχυρές αντοχές παραδοσιακών κλάδων της οικονομίας και τάσεις απορρόφησης πιέσεων καταγράφει ανάλυση του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων και του Κέντρου Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών (ΚΕΕΜ), επί των προσωρινών στοιχείων για το 9μηνο του 2014, περίοδο κατά την οποία διατηρήθηκαν σε επίπεδα κοντά στα 20 δις ευρώ.

 

 

Το αποτέλεσμα ήταν, να προκύπτει μεν υποχώρηση της συνολικής αξίας των εξαγωγών κατά 4,6%, σε σχέση με το 9μηνο του 2013, ήτοι απώλειες της τάξης των 949 εκατ. ευρώ. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, οι ελληνικές εξαγωγές μειώθηκαν κατά 238 εκατ. ευρώ (στα 11,92 δις ευρώ).

 

Στην εξεταζόμενη περίοδο, Ιανουάριος-Σεπτέμβριος 2014, προκύπτει μείωση των συνολικών εξαγωγών κατά 3,1% προς τις χώρες της ΕΕ και κατά 5,7% προς τις Τρίτες Χώρες.

Περιορισμένες είναι οι μεταβολές ως προς τους κύριους προορισμούς των ελληνικών εξαγωγών. Η Τουρκία εξακολουθεί να βρίσκεται στην πρώτη θέση σε ότι αφορά τους προορισμούς των ελληνικών εξαγώγιμων προϊόντων. Ακολουθούν κατά σειρά η Ιταλία, η Γερμανία, η Βουλγαρία, η Κύπρος ενώ στην 6η θέση (από την 7η) ανήλθε ο Εφοδιασμός Πλοίων από Τρίτες Χώρες. Στην 7η θέση ανήλθε (από την 8η στο αντίστοιχο περσινό 9μηνο) , το Ηνωμένο Βασίλειο ενώ την πρώτη δεκάδα συμπληρώνουν η Αίγυπτος (από 15η), το Γιβραλτάρ (από 6η) και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (από 9η θέση).

Ειδικότερα, οι εξαγωγές της Ελλάδας προς την ΕΕ (27) εμφανίζουν μείωση (-3,1%) και συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών καταλαμβάνουν το 44,5% των συνολικών εξαγωγών. 

 

Πτωτική πορεία καταγράφεται για τις εξαγωγές προς τη Β. Αμερική κατά -14,6%, προς τις υπόλοιπες χώρες του ΟΟΣΑ (Ισλανδία, Νορβηγία, Ελβετία, Τουρκία, -3,2%),  προς τη Μ. Ανατολή & Β. Αφρική (-4,4%), προς τη Λατινική Αμερική (-58,9%) κυρίως λόγω μεγάλης μείωσης των εξαγωγών προς Βραζιλία και για τις εξαγωγές προς την Κίνα κατά -34,9%. Οριακές μειώσεις καταγράφονται στις εξαγωγές προς τα Βαλκάνια κατά -1,7%.

 

Αντίθετα, αύξηση καταγράφεται στις εξαγωγές προς τις Άλλες Αναπτυγμένες Χώρες 3,9%), προς την Κοινοπολιτεία Ανεξαρτήτων Κρατών (ΚΑΚ) (11,1%), προς τις Χώρες Αφρικής (εκτός Β. Αφρικής) (5,1%), προς τη ΝΑ Ασία (22,7%) και προς την Ινδία 10,2%.

 

Ως προς τη σύνθεση των εξαγωγών κατά μεγάλες κατηγορίες προϊόντων, η συνολική μείωση, οφείλεται στην σημαντική πτώση των αποστολών αγροτικών προϊόντων (κατά -9,6%) και καυσίμων (κατά -8,3%). Παρά το γεγονός της υποχώρησης στις δύο προαναφερθείσες κατηγορίες, αθροιστικά και οι δύο καλύπτουν το 56,5% του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών.

 

Μικρή μείωση παρουσιάζουν οι εξαγωγές των πρώτων υλών κατά -3,8%, αλλά και οι χαμηλές σε αξία εξαγωγές της κατηγορίας Είδη & συναλλαγές μη ταξινομημένα κατά -3,1%.

 

Αντίθετα, αυξημένες εμφανίζονται οι εξαγωγές των βιομηχανικών προϊόντων κατά 2%.

 

Σε ότι αφορά τις εισαγωγές στο α’ εξάμηνο του 2014, καταγράφεται αντιστροφή της τάσης των τελευταίων ετών και ελαφρά άνοδός τους(0,4%). Η αξία τους διαμορφώθηκε σε 34.989,2 εκ. € έναντι 34.843,9 εκ. € στο αντίστοιχο εννεάμηνο του 2013. Οι πτωτικές τάσεις (-4,6%) των εξαγωγών και η μικρή αύξηση (0,4%) των εισαγωγών οδηγούν σε μια σημαντική αύξηση του εμπορικού ελλείμματος σε -15.175,1 εκ. € από -14.081,2 εκ. € στο εννεάμηνο του 2013, ήτοι άνοδος κατά 7,8%.                                                  

 

 

—–*—–

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι εξελίξεις κατά γεωγραφικές περιοχές και χώρες

 

Η εικόνα των ελληνικών εξαγωγών κατά το πρώτο εννεάμηνο του 2014, δείχνει να διατηρείται η πτωτική τάση που ξεκίνησε από το Σεπτέμβριο του 2013. Στο διάστημα Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου καταγράφεται μείωση των εξαγωγών κατά -4,6%, στα 19.814,1 εκ.€  από 20.762,7 εκ.€ το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2013. Η μείωση αυτή οφείλεται στις πτωτικές τάσεις που καταγράφονται στις ελληνικές εξαγωγές τόσο προς την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και προς τις Τρίτες Χώρες. 

 

Αναλυτικότερα κατά περιοχές, η μείωση κατά -4,6% (από 6.100 εκ.€ σε 5.819 εκ.€) των εξαγωγών προς την Ε.Ε.(15), που απορρόφησε το 29,4% των συνολικών εξαγωγών στο εξεταζόμενο εννεάμηνο, οφείλεται κυρίως στη μείωση των εξαγωγών προς τους πέντε από τους έξι βασικότερους εταίρους μας στην περιοχή. Σημαντική επίδραση έχει η μείωση των εξαγωγών προς την Ιταλία κατά -8,7 % (από 1.350,8 εκ.€ σε 1.178,7 εκ.€), ενώ προς τον δεύτερο σημαντικό προορισμό προς την ΕΕ (15) –και τρίτο στο σύνολο των εξαγωγών- προς τη Γερμανία, καταγράφεται οριακή μείωση κατά -0,8% (από 1.339,7 εκ.€ σε 1.329,7 εκ.€).

 

Οι δύο χώρες που ακολουθούν σε σειρά κατάταξης με βάση τον όγκο εξαγωγών, εμφανίζουν επίσης μειώσεις και συγκεκριμένα το Ην. Βασίλειο κατά -7,5% (από 758,7 εκ.€ σε 701,4 εκ.€) και η Γαλλία κατά -6,5% (από 499,3 εκ.€ σε 466,8 εκ.€). Οι λοιπές τρεις χώρες της ΕΕ-15 με όγκο εξαγωγών πάνω από 200 εκ.€ στο πρώτο εννεάμηνο του 2014, εμφανίζουν μεικτές τάσεις. Κατά σειρά, οι εξαγωγές προς την Ισπανία αυξήθηκαν σημαντικά κατά 10,3% (από 408,6 εκ.€ σε 450,6 εκ.€),, οι εξαγωγές προς την Ολλανδία εμφανίζουν μείωση κατά -4,2% (από 324,6 εκ.€ σε 310,8 εκ.€) και αυτές προς το Βέλγιο αυξήθηκαν κατά 5,6% (από 221,7 εκ.€ σε 234,1 εκ.€). 

 

Όσον αφορά στις υπόλοιπες επτά χώρες της Ε.Ε.(15), μειώσεις καταγράφουν οι εξαγωγές προς τις πέντε από αυτές. Συγκεκριμένα και με βάση τον όγκο εξαγωγών, οι αποστολές προς την Αυστρία μειώθηκαν κατά -11,3% (από 154,5 εκ.€ σε 137 εκ.€), προς τη Σουηδία κατά -8,9% (από 135,7 εκ.€ σε 123,6 εκ.€), προς τη Φινλανδία κατά -1,4% (από 107,6 εκ.€ σε 106,1 εκ.€), προς την Πορτογαλία καταγράφεται αύξηση κατά 5,6% (από 92,4 εκ.€ σε 97,6 εκ.€), σημαντικά μειωμένες είναι οι εξαγωγές προς τη Δανία κατά -25,8% (από 96,3 εκ.€ σε 71,4 εκ.€), προς την Ιρλανδία η μείωση είναι της τάξης του -8,7% (στα 25,8 εκ.€ από 28,3 εκ.€) και τέλος οι εξαγωγές προς το Λουξεμβούργο παραμένουν πολύ χαμηλά στα 3,1 εκ.€, αυξημένες κατά 20% περίπου. .

 

Ως προς τις χώρες της νέας διεύρυνσης, όπου κατευθύνεται το 8% των ελληνικών εξαγωγών, παρατηρείται αύξηση των αποστολών στα επίπεδα του 5,4%, με τη συνολική αξία να ανέρχεται σε 1.591 εκ.€ από 1.508,9 εκ.€ κατά το πρώτο εννεάμηνο του 2013.

 

Η σημαντικότερη εξαγωγική αγορά μεταξύ των χωρών της νέας διεύρυνσης, η  Κύπρος,  η οποία απορροφά περίπου το 57% των εξαγωγών προς την περιοχή, εμφανίζει αύξηση κατά 10,3% (από 825,6 εκ.€ σε 911 εκ.). Για το δεύτερο σημαντικότερο προορισμό ελληνικών εξαγωγών προς την περιοχή, την Πολωνία παρατηρείται επίσης αύξηση κατά 9,7% (από 213,4 εκ.€ σε 234 εκ.€), ενώ μεγάλη αύξηση, κατά 42,3% καταγράφουν οι εξαγωγές προς την Τσεχία (από 97,4 εκ.€ σε 138,7 εκ.€), η οποία είναι ο τρίτος σημαντικότερος πελάτης μας στην περιοχή. Αύξηση έχουν και οι εξαγωγές προς την Ουγγαρία 13,7% (από 68,2 εκ.€ σε 77,5 εκ.€), η οποία πλέον περνάει στην τέταρτη θέση των αγορών από τη συγκεκριμένη περιοχή.

 

Στις υπόλοιπες τρεις χώρες της νέας διεύρυνσης που εμφανίζουν σημαντικό όγκο εξαγωγών, επισημαίνεται η μεγάλη μείωση στις εξαγωγές προς τη Σλοβενία κατά -50% (από 149,3 εκ.€ σε 74,6 εκ.€), οι αποστολές προς τη Μάλτα αυξήθηκαν κατά 9,1% (από  67,2 εκ.€ σε 73,4 εκ.€) ενώ μειωμένες ήταν οι εξαγωγές προς τη Σλοβακία (-4,6%, από 47,4 εκ.€ σε 45,2 εκ.€). Για τις υπόλοιπες χώρες της νέας διεύρυνσης οι μειώσεις αφορούν μικρές σε αξία εξαγωγές.

 

Η κατά -14,6% μείωση των εξαγωγών προς τη Β. Αμερική (από 869,3 εκ.€ σε 742,4 εκ.€), οφείλεται αποκλειστικά στη σημαντική μείωση (-19,9%) των εξαγωγών προς τις ΗΠΑ στα 574,4 εκ.€ από 717,5 εκ.€ το αντίστοιχο περσινό εννεάμηνο του 2013. Αντίθετα, αύξηση παρατηρείται στις εξαγωγές και προς το Μεξικό, της τάξης του 9,2% (από 87 εκ.€ σε 94,9 εκ.€) και προς τον Καναδά  κατά 12,3% (από 64,8 εκ.€ σε 72,7 εκ.€).

 

Προς τις «άλλες αναπτυγμένες χώρες» οι ελληνικές εξαγωγές σημείωσαν αύξηση 3,9% (από 131,3 εκ.€ σε 136,5 εκ.€) αν και συνεχίζουν να αποτελούν πολύ μικρό μερίδιο στο σύνολο των εξαγωγών (0,7% για το διάστημα Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου του 2014). Η άνοδος αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι αυξήθηκαν οι εξαγωγές προς των κυριότερο πελάτη της χώρας μας στην περιοχή, δηλαδή προς την Αυστραλία κατά 9,1% (από 86εκ.€ σε 93,9 εκ.€). Αντίθετα οι εξαγωγές προς τη Ν. Ζηλανδία μειώθηκαν από 12 εκ.€ σε 9,6 εκ.€ ενώ προς την Ιαπωνία παρέμειναν ουσιαστικά αμετάβλητες (από 33,3 εκ.€ σε 33 εκ.€).

 

Οι εξαγωγές προς τις «υπόλοιπες χώρες του ΟΟΣΑ» μειώθηκαν κατά το πρώτο εννεάμηνο του 2014 κατά -3,2% (στα 2.475,1 εκ.€ από 2.557,2 εκ.€). Μείωση (-3,1%) παρατηρείται στις εξαγωγές προς την Τουρκία (σε 2.360,4 εκ.€ από 2.436,1 εκ.€), η οποία καταλαμβάνει το 95% των αποστολών στη συγκεκριμένη περιοχή και εξακολουθεί να αποτελεί τον πρώτο προορισμό ελληνικών εξαγωγών, αυξάνοντας μάλιστα τη διαφορά από τη δεύτερη θέση στο σχετικό κατάλογο (Ιταλία).

 

Στασιμότητα των εξαγωγών παρατηρούνται προς την Ελβετία (σε 84,6 εκ.€), ενώ μειωμένες αρκετά (-17,5%) ήταν οι εξαγωγές προς τη Νορβηγία (σε 28,9 εκ.€ από 35 εκ.€). Τέλος, οι εξαγωγές προς την Ισλανδία παρέμειναν σε πολύ χαμηλό επίπεδο και ανέρχονται μόλις σε 1,2 εκ.€.

 

Η μικρή μείωση κατά -1,7% των εξαγωγών προς τα Βαλκάνια, (σε 2.703,2 εκ.€ από 2.750 εκ.€) οι οποίες αποτελούν το 13,6% του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών, είναι αποτέλεσμα των μειώσεων που καταγράφονται στις αποστολές προς τους τρεις κυριότερους πελάτες στην περιοχή. Ο υπ’ αριθμόν ένα πελάτης στα Βαλκάνια, η Βουλγαρία εμφανίζει μείωση -7,5% (από 1.044,4 εκ.€ σε 966,4 εκ.€), ενώ ακολουθούν με μειώσεις, η πΓΔΜ -1,3% (από 549 εκ.€ σε 542 εκ.€) και η Ρουμανία -1,4% (από 453,1 εκ.€ σε 446,6 εκ.€).

 

Σημαντικές αυξήσεις, παρουσιάζουν οι εξαγωγές προς την Αλβανία κατά 26,5% (σε 330,5 εκ.€ από 261,2 εκ.€), η οποία αποτελεί τον τέταρτο σημαντικότερο προορισμό στα Βαλκάνια, αλλά και προς την Κροατία κατά 36,9% (σε 60,1 εκ.€ από 43,9 εκ.€). Αντίθετα, μικρές μειώσεις εμφανίζουν οι εξαγωγές προς Σερβία (-0,8%, σε 146,8 εκ.€ από 148 εκ.€), Μαυροβούνιο (-0,5%, σε 127,4 εκ.€ από 128 εκ.€) και προς τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη  (-3,9%, στα 57,2 εκ.€ από 59,5 εκ.€). Τέλος, αξιοσημείωτα μεγάλη μείωση παρουσιάζουν οι εξαγωγές προς το Κόσσοβο κατά -58,5% (στα 26,1 εκ.€ από 62,8 εκ.€).

 

Προς την Κοινοπολιτεία Ανεξαρτήτων Κρατών (ΚΑΚ) οι εξαγωγές αυξήθηκαν σημαντικά κατά 11,1% (από 569,5εκ.€ σε 632,5 εκ.€). Η άνοδος αυτή οφείλεται στις μεγάλες αυξήσεις των εξαγωγών προς την Ουκρανία κατά 54,6% (από 82,9 εκ.€ σε 128,1 εκ.€), προς τη Μολδαβία που υπερτετραπλασιάστηκαν (από 17,1 εκ.€ σε 70 εκ.€), αλλά και προς το Αζερμπαϊτζάν (σε 6,3 εκ.€ από 16,8 εκ.€), οι οποίες υπερκάλυψαν και την αξιοσημείωτη μείωση των εξαγωγών προς τον κυριότερο πελάτη στην περιοχή, τη Ρωσία (από 311,1 εκ.€ σε 272,7 εκ.€ ή -12,4%), αλλά και τη μικρότερη μείωση προς τον άλλο σημαντικό πελάτη της περιοχής, τη Γεωργία κατά -6,5% (από 121,5 εκ.€ σε 113,6 εκ.€).

 

 

Οι ελληνικές εξαγωγές προς την περιοχή της Μ. Ανατολής & Β. Αφρικής καταγράφουν μείωση κατά -4,4% (από 2.863,2 εκ.€ σε 2.736,5 εκ.€). Αξίζει να σημειωθεί ότι στη συγκεκριμένη περιοχή παρατηρούνται αρκετά σημαντικές μεταβολές από χώρα σε χώρα, κάτι που δείχνει τη ρευστότητα που υπάρχει στην πολιτική και οικονομική κατάσταση αυτών των χωρών.

 

Πιο συγκεκριμένα και παρουσιάζοντας τις μεταβολές με κριτήριο την αξία των εξαγωγών κατά το πρώτο εννεάμηνο του 2014, πρώτος πελάτης (από δεύτερος στο αντίστοιχο περσινό εννεάμηνο) ελληνικών προϊόντων καταγράφεται η Αίγυπτος στα 585,7 εκ.€ (από 448,5 εκ.€, με πολύ μεγάλη αύξηση 30,6%). Ακολουθεί με διπλασιασμό των εξαγωγών η Σ. Αραβία στα 524,3 εκ.€ (από 261,7 εκ.€), ο Λίβανος με αύξηση 12,1% στα 404,2 εκ.€ (από 360,7 εκ.€), τα Ην. Αρ. Εμιράτα με αύξηση 17,1%, στα 263,6 εκ.€ (από 225,2 εκ.€), η Τυνησία με εντυπωσιακή αύξηση 341,7% στα 240,6 εκ.€ (από 54,5 εκ.€), η Αλγερία με σημαντική  μείωση -28,4% στα 213,2 εκ.€ (από 297,7 εκ.€).

 

Ακολούθως, αξίζει να επισημανθούν οι τεράστιες μειώσεις προς δύο εκ των σημαντικότερων προορισμών στην περιοχή: συγκεκριμένα οι εξαγωγές προς το Ισραήλ μειώθηκαν κατά -50%, στα 156,8 εκ.€ (από 313,6 εκ.€) και αυτές προς τη Λιβύη με μείωση της τάξης του -74,1% στα 150,1 εκ.€ (από 580,6 εκ.€) και είναι πλέον 8ος (από πρώτος) πελάτης μας στην συγκεκριμένη περιοχή, αν και στο αντίστοιχο περσινό εννεάμηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου αποτελούσε τον πρώτο προορισμό των ελληνικών εξαγωγών.

 

Πρέπει εδώ να επισημανθούν τα στοιχεία για τέσσερις ακόμα χώρες, των οποίων οι μεταβολές είναι αξιοσημείωτες. Οι εξαγωγές προς το Μαρόκο υποχωρούν σημαντικά κατά -76,9% και είναι στα 42,3 εκ.€ (από 182,5 εκ.€) και αυτές προς το Ομάν υποχωρούν κατά -81,4%, στα μόλις 5,2 εκ.€ (από 27,9 εκ.€). Αντίθετα, σχεδόν υπερδιπλασιάζεται η αξία των εξαγωγών προς το Κατάρ, στα 46,8 εκ.€ (από 18,8 εκ.€) και παρατηρείται εκ νέου αύξηση προς το Ιράκ κατά 63,5%, στα 29,1 εκ.€ (από 17,8 εκ.€).

 

Όσον αφορά στις χαμηλές σε αξία εξαγωγές προς τις χώρες της Αφρικής, η αύξηση κατά 5,1% (από 93,3 εκ.€ από 98,1 εκ.€), είναι αποτέλεσμα της ανοδικής τάσης των εξαγωγών προς τη Γκάνα (από 8,7 εκ.€ σε 13,2 εκ.€), προς την Αιθιοπία (από 3,4 εκ.€ σε 5,3 εκ.€) και προς τη Μαυριτανία (από 3,5 εκ.€ σε 4,7 εκ.€). Αντίθετα, μικρές μειώσεις κατέγραψαν οι εξαγωγές προς τους δύο κυριότερους πελάτες ελληνικών προϊόντων στην περιοχή, τη Νιγηρία (από 44,7 εκ.€ σε 42,8 εκ.€, ή κατά -4,1%) και τη Δημ. της Ν. Αφρικής (από 27,9 εκ.€ σε 27,4 εκ.€ ή κατά -1,8%).

 

Η σημαντική αύξηση κατά 22,7% των εξαγωγών προς τη Ν.Α. Ασία (από 456 εκ.€ σε 559,6 εκ.€) είναι αποτέλεσμα της ανόδου των εξαγωγών προς τους τρεις σημαντικότερους πελάτες στην περιοχή και συγκεκριμένα: προς τη Σιγκαπούρη κατά 17,6% (από 195,1 εκ.€ σε 229,4 εκ.€), προς τη Ν.Κορέα κατά 28,7% (από 145,5 εκ.€ σε 187,3 εκ.€) και προς την Ινδονησία κατά 70% (από 40,4 εκ.€ σε 68,8 εκ.€).

 

Οι διαχρονικά χαμηλές σε αξία εξαγωγές προς την περιοχή της Λατινικής Αμερικής μειώθηκαν κατά πολύ, σε 57,4 εκ.€ από 139,8 εκ.€ και αυτό οφείλεται σχεδόν αποκλειστικά στην τεράστια συρρίκνωση των εξαγωγών προς τη μεγαλύτερη αγορά της περιοχής, τη Βραζιλία από τα 117 εκ.€ στα 29,1 εκ.€. 

 

Προς την Ινδία οι εξαγωγές σημείωσαν αύξηση της τάξης του 10,2% και η αξία τους ανήλθε στα 40,5 εκ.€ από 36,7 εκ.€, ενώ και προς την Κίνα καταγράφεται σημαντική μείωση κατά -34,9%, στα 212 εκ.€ από 325,6 εκ.€.

 

Οι εισαγωγές

 

Όσον αφορά στις εισαγωγές, παρατηρείται καταγράφεται οριακή άνοδος κατά 0,4% και η αξία τους διαμορφώθηκε σε 34.989,2 εκ.€ από 34.843,9 εκ.€ στο αντίστοιχο διάστημα του 2013.

 

Αυξημένες καταγράφονται οι εισαγωγές από τις εξής γεωγραφικές περιοχές και ομάδες χωρών: Από την Ε.Ε.(27) κατά 1,6%, από τις Άλλες Αναπτυγμένες Χώρες κατά 20,6%, από τις υπόλοιπες χώρες του ΟΟΣΑ κατά 4,5%, από τα Βαλκάνια κατά 3,5%, από τη ΝΑ Ασία κατά 58,2% (με ιδιαίτερη αύξηση των εισαγωγών από Νότια Κορέα), από τη Λατινική Αμερική κατά 6,7%, από την Κίνα κατά 12,3% και από τις Λοιπές Χώρες κατά 10,7%.

 

Αντίθετα, μειωμένες εμφανίζονται οι εισαγωγές από τη Β. Αμερική -8 %, από την Κοινοπολιτεία Ανεξαρτήτων Κρατών -13,1%, από τη Μ. Ανατολή & Β. Αφρική -2,5%, από τις υπόλοιπες χώρες Αφρικής -18,5% και από την Ινδία -6,8%.

 

 

Οι επιδόσεις κατά μεγάλες κατηγορίες προϊόντων

 

Με βάση τα προσωρινά στοιχεία του εννιαμήνου Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2014 κατά μεγάλες κατηγορίες προϊόντων, η μείωση των ελληνικών εξαγωγών οφείλεται στη σημαντική υποχώρηση των εξαγωγών αγροτικών προϊόντων κατά -9,6% και στη μείωση κατά -8,3% των εξαγωγών καυσίμων. Μικρή αύξηση καταγράφεται για τις εξαγωγές βιομηχανικών προϊόντων (+2%), που αποτελούν πλέον το 38% του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών ενώ αυτές των πρώτων υλών υποχωρούν κατά -3,8%). Τέλος μειωμένες (-3,1%) εμφανίζονται οι χαμηλές σε αξία εξαγωγές της κατηγορίας είδη και συναλλαγές μη ταξινομημένες κατά κατηγορίες.

 

Αναλυτικότερα, όσον αφορά στα αγροτικά προϊόντα, η μείωση (-9,6%) των εξαγωγών, σε 3.302,7 εκ.€ από 3.651,5 εκ.€, οφείλεται στην πολύ μεγάλη συρρίκνωση των εξαγωγών της υποκατηγορίας «λάδια & λίπη ζωικής ή φυτικής προέλευσης» κατά -63,6% (σε 180,6 εκ.€ από 495,9 εκ.€). Η σημαντικότερη υποκατηγορία «τρόφιμα και ζώα ζωντανά» εμφανίζει οριακή μείωση κατά -0,5% και απορροφά το περίπου 82% των εξαγωγών αγροτικών προϊόντων και το 13,7% των συνολικών ελληνικών εξαγωγών, με την αξία τους να διαμορφώνεται σε 2.715,8 εκ.€ από 2.728,3 εκ.€. Τέλος, μείωση (-4,9%) εμφανίζουν και οι εξαγωγές της έτερης υποκατηγορίας «ποτά και καπνός» στα 406,3 εκ.€ από 427,3 εκ.€.

 

Οι εξαγωγές βιομηχανικών προϊόντων σημείωσαν άνοδο 2% με την αξία τους να ανέρχεται σε 7.525,5 εκ.€, από 8.606 εκ.€ στο πρώτο εννεάμηνο του 2013. Αυξημένες εμφανίζονται οι εξαγωγές τριών εκ των υποκατηγοριών και συγκεκριμένα, τα «χημικά προϊόντα & συναφή (μ.α.κ.)» τα οποία ανήλθαν σε 1.969,3 εκ.€ από 1.883,4 εκ.€. (+4,6%), τα «μηχανήματα & υλικό μεταφορών»  σε 1.566,8 εκ.€ από 1.1489 εκ.€ (5,2%) και τα «διάφορα βιομηχανικά είδη» σε 1.243,7 εκ.€ από 1.206,5 εκ.€. (+3,1%).

 

Η σημαντικότερη υποκατηγορία «βιομηχανικά είδη ταξινομημένα κατά πρώτη ύλη» εμφανίζει μείωση κατά -1,8% (σε 2.745,7 εκ.€ από 2.796,8 εκ.€).

 

Ως προς τις υπόλοιπες μεγάλες κατηγορίες προϊόντων, μειωμένες ήταν οι εξαγωγές καυσίμων κατά -8,3% (σε 7.895,9 εκ.€ από 8.606 εκ.€), οι οποίες και για το πρώτο εννεάμηνο του 2014 παραμένουν η πρώτη κατηγορία προϊόντων στις ελληνικές εξαγωγές, με μερίδιο 39,8%. Οι εξαγωγές των πρώτων υλών εμφανίζουν μείωση -3,8% (σε 659,3 εκ.€ από 685 εκ.€) και  παρόμοια κινούνται και οι χαμηλές σε αξία εξαγωγές της κατηγορίας «είδη και συναλλαγές μη ταξινομημένα κατά κατηγορίες» (-3,1%, σε 430,7 εκ.€ από 444,6 εκ.€).

 

Όσον αφορά στις εισαγωγές, η οριακή αύξηση κατά 0,4% (από 34.843,9 εκ.€ σε 34.989,2 εκ.€) στο εννεάμηνο Ιανουάριος-Σεπτέμβριος του 2014 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2013, οφείλεται στη σημαντική ανάκαμψη των εισαγωγών βιομηχανικών προϊόντων που αποτελούν, στο εξεταζόμενο εξάμηνο το 50,9% του συνόλου των ελληνικών εισαγωγών, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 9,3%  (σε 17.815,3 εκ.€ από 16.302,6 εκ.€). Οι υπόλοιπες κατηγορίες προϊόντων παρουσιάζουν μείωση εισαγωγών και για αυτό το εννεάμηνο με εξαίρεση τη χαμηλή σε αξία εξαγωγών κατηγορία προϊόντων «είδη και συναλλαγές μη ταξινομημένα κατά κατηγορίες» που εμφάνισαν άνοδο 7,5% (στα 9,5 εκ.€ από 8,8 εκ.€).

 

Πιο αναλυτικά για τα βιομηχανικά προϊόντα, η αύξηση των εισαγωγών προκύπτει από την πολύ μεγάλη άνοδο της υποκατηγορίας «μηχανήματα & υλικό μεταφορών» κατά 22,6% (σε 6.234,4 εκ.€ από 5.084,9 εκ.€), ενώ και οι άλλες υποκατηγορίες έχουν ανοδικές τάσεις: τα «χημικά προϊόντα & συναφή (μ.α.κ.)» κατά 1,2% (σε 4.890,3 εκ.€ από 4.832,1 εκ.€), τα «βιομηχανικά είδη ταξινομημένα κατά πρώτη ύλη» κατά 2,1% (σε 3.443,8 εκ.€ από 3.373,6 εκ.€). και τα «διάφορα βιομηχανικά είδη» κατά 7,8% (σε 3.246,8 εκ.€ από 3.012,1 εκ.€).

 

Η πιο σημαντική μείωση εισαγωγών παρατηρείται στην κατηγορία των καυσίμων κατά -9,1% (σε 12.021,8 εκ.€ από 13.228,7 εκ.€), οι οποίες όμως διατηρούν σε υψηλό επίπεδο (αν και σαφώς μειωμένο) το ποσοστό συμμετοχής τους στο σύνολο των ελληνικών εισαγωγών (από 38% σε 34,4% στο εξεταζόμενο διάστημα).

 

Οι εισαγωγές της κατηγορίας «πρώτες ύλες», είχαν επίσης μείωση κατά -3,2%, στα 874,2 εκ.€ από 903,2 εκ.€, ενώ το μερίδιό τους στο σύνολο των ελληνικών εισαγωγών έπεσε στο 2,5%.

 

Οι εισαγωγές αγροτικών προϊόντων μειώθηκαν κατά -3% (σε 4.268,4 εκ.€ από 4.400,5 εκ.€). Η μείωση αυτή οφείλεται στη συρρίκνωση των εισαγωγών των δύο εκ των τριών υποκατηγοριών. Η σημαντικότερη υποκατηγορία αγροτικών προϊόντων, τα «τρόφιμα & ζώα ζωντανά» υποχώρησαν κατά -2,7% (σε 3.712,2 εκ.€ από 3.814,9 εκ.€). Μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση εμφανίζουν οι εισαγωγές για την υποκατηγορία «ποτά και καπνός» κατά -8,6% (σε 346,8 εκ.€ από 379,5 εκ.€), ενώ οι εισαγωγές της υποκατηγορίας «λάδια και λίπη ζωικής ή φυτικής προέλευσης» παρουσιάζουν αύξηση της τάξης του 1,6% (σε 209,4 εκ.€ από 206,1 εκ.€).