Η πραγματική εικόνα για τον προϋπολογισμό του ΕΟΠΥΥ

Μείωση 430 εκατ. ευρώ στα «πραγματικά έσοδα» του ΕΟΠΥΥ το 2014, διαβλέπει η Διοίκηση του Οργανισμού, που ξεκαθαρίζει πως ο προϋπολογισμός του 2013 θα τηρηθεί απαρέγκλιτα και ελλείματα δεν θα δημιουργηθούν.

 

Η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους ασφαλισμένους, μέσα από τη συγκράτηση των δαπανών και την περιστολή των περιττών εξόδων, ιδιαίτερα σε φάρμακα και υπηρεσίες υγείας, θα είναι ο στόχος του ΕΟΠΥΥ και το επόμενο έτος. Με θεσμικά μέτρα και έλεγχο των δαπανών, για τον περιορισμό της παραβατικότητας και της σπατάλης, θα τηρηθεί, κατά τη διοίκηση του οργανισμού, απαρέγκλιτα ο προϋπολογισμός του 2014. 
Όπως αναφέρει, στα έσοδα διαπιστώνεται μια μείωση 2,18 δις ευρώ το 2014 σε σχέση με το 2013, λόγω της έκτακτης και ειδικής χρηματοδότησης, ύψους περίπου 1,77 δισεκ. ευρώ που έλαβε φέτος ο ΕΟΠΥΥ, για την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών του Οργανισμού μέχρι 31/12/2011. Έτσι τα πραγματικά έσοδα μειώνονται κατά περίπου 430 εκ. ευρώ. 
«Ειδικότερα η επιχορήγηση του ΕΟΠΥΥ από το Κρατικό Προϋπολογισμό για το έτος 2014 έχει προϋπολογιστεί σε 774 εκατ. Το αντίστοιχο ποσό για το έτος 2013 ανερχόταν αρχικά σε 808 εκατ. ευρώ. Άρα, η πραγματική μείωση (αρχικό προϋπολογισθέν 2014 σε σχέση με το αρχικά προϋπολογισθέν 2013) ανέρχεται σε 34 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται όμως ότι ο Οργανισμός έλαβε εκ των υστέρων για το 2013 επιπλέον πιστώσεις 300 εκατ. ευρώ για την εξασφάλιση της αποτελεσματικότερης λειτουργίας του, διαμορφώνοντας το συνολικό ύψος της κρατικής επιχορήγησης για το 2013σε 1.108 εκατ. ευρώ».

Φαρμακευτική Δαπάνη

Ειδικά για τη φαρμακευτική δαπάνη, η διαφαινόμενη μείωση της, που ανέρχεται σε ποσοστό περίπου 34%, διαφορά περίπου €1 δισεκ., δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, υποστηρίζει η διοίκηση του ΕΟΠΥΥ.
«Οι πιστώσεις του Προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ για φαρμακευτική δαπάνη του 2013 ανέρχονταν σε € 2.371 εκατ. (καθαρό ποσό, ύστερα από την αφαίρεση rebate και claw back) και εκεί κρατήθηκαν. Το επιπλέον ποσό μέχρι το 3.076 εκ. ευρώ που φαίνεται στον απολογισμό του 2013 αφορά σε μεταφορά πιστώσεων για υποχρεώσεις του 2012. Το 2014 η πραγματική διαφορά των 330 εκ. ευρώ θα καλυφθεί από την μείωση των τιμών των φαρμάκων που θα προέλθει από την πρόσφατη νομοθετική πρωτοβουλία του υπουργείου Υγείας».

Παροχές Ασθενείας

Αλλά και για τις παροχές ασθένειας του, που φαίνεται ότι μειώθηκαν 25%, η πραγματικότητα είναι διαφορετική, κατά τον Οργανισμό. 
«Για το 2013 προβλέπονταν 1.671 εκατ. ευρώ και αυτά θα δοθούν τελικά. Τα 2.179 που εμφανίζονται στο σχέδιο του απολογισμού του 2013 αφορούν σε μεταφορές προϋπολογισμού και σε υποχρεώσεις του 2012. Έτσι η πραγματική διαφορά με τον προϋπολογισμό του 2014 είναι περίπου στο 2% (31 εκατ. ευρώ)», σημειώνεται.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, τα ποσά που αναφέρονται για το 2014 αφορούν έσοδα και δαπάνες που έχουν προϋπολογιστεί, ενώ για το 2013 είναι απολογιστικά στοιχεία.

 

http://www.virus.com.gr/site/index.php?option=com_k2&view=item&id=1131:i-pragmatiki-eikona-gia-ton-proypologismo-tou-eopyy&Itemid=664