Η πρόταση νόμου για τα δάνεια

Βρίσκεται για επεξεργασία  στην  αρμόδια επιτροπή της Βουλής. Μπορείτε όμως να πάρετε μια γεύση, τι περίπου θα ψηφίσει η τρικομματική:

 

http://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Epexergasia-stis-Epitropes

http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/2f026f42-950c-4efc-b950-340c4fb76a24/p-enidan-eis.pdf

http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/2f026f42-950c-4efc-b950-340c4fb76a24/p-enidan-eis-scan.pdf

http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/2f026f42-950c-4efc-b950-340c4fb76a24/p-enidan-ekthesi-scan.pdf