Ηλιακός κήπος

Στα κείμενα του με τον τίτλο “Τι Ελλάδα θέλουμε;” ο Ιωάννης Δήμου περιγράφει τα “εργαλεία” που θα επιτρέψουν στην κοινωνία μας να “απογειωθεί”. Ανάμεσά τους και οι φυσικοί πόροι, εδώ η ηλιακή ενέργεια

 

 του Ιωάννη Δήμου

 

Για να συλλάβουμε μεγάλα ποσά ηλιακής ενέργειας με εγκατάσταση άπειρης διάρκειας ζωής προτείνουμε την παρακάτω ιδέα :
Μία επιφάνεια 125 τετραγ. μέτρων την χωρίζουμε με ξερολιθιές (ύψους 50 εκατοστών ) σε 12 (ή περισσότερα μέρη ) . Στο έδαφος στρώνουμε μαύρες πέτρες . Η ηλιακή ακτινοβολία θερμαίνει τις μαύρες πέτρες και αυτές θερμαίνουν τον αέρα . Πλαστικοί σωλήνες κάτω από τις πέτρες αναρροφούν τον θερμό αέρα και τον διαθέτουν όπου θέλουμε (αφαλάτωση , ξηραντήρια κλπ ) .

Περισσότερα

http://lofos.info/laloslal/old-tire.html ) .Αρχική   σελίδα    Εναλλακτικής   Τεχνολογίας  :   http://lofos.info/laloslal/lasses.html

 Αρχική    σελίδα  οικολογικού  χωριού   :   http://lofos.info/laloslal/biocall.html

http://www.berlin-athen.eu/index.php?id=205&tx_ttnews[backPid]=78&tx_ttnews[tt_news]=2590&cHash=a349942644f090623ec8ca34dcc764df