Καλαμπόκι GMO, αναποτελεσματική η εντομοκτόνος πρωτεΐνη της Monsanto

Έρευνα στις ΗΠΑ επιβεβαιώνει την παρουσία
της diabrotica στις καλλιέργειες καλαμποκιού Bt
Στις ΗΠΑ, στις γενετικά τροποποιημένες
καλλιέργειες καλαμποκιού Bt της Monsanto, οι
οποίες περιέχουν την εντομοκτόνα πρωτεΐνη
Cry3Bb1, βρέθηκε το έντομο Diabrotica virgifera.
Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν στην περιοχή από
τους εντομολόγους του καθηγητή Mike Gray, του
πανεπιστημίου του
Illinois, οι οποίοι με
έκπληξη παρατήρησαν
πως τα κολεόπτερα
εμφανίστηκαν νωρίτερα
κατά ένα μήνα, από τη
συνηθισμένη περίοδο
εμφάνισής τους. Στις αρχές Ιουνίου, σε τυχαίους
ελέγχους σε γειτονικές καλλιέργειες
παρατήρησαν ότι, σε κάποια φυτά καλαμπο- κιού
Bt, στις ρίζες τους υπήρχαν σαφή σημάδια
επίθεσης του εντόμου Diabrotica virgifera και
μάλιστα σε ένα πολύ πρώιμο στάδιο ανάπτυξης
του φυτού.
Τα τεστ που ακολούθως έγιναν στα εργαστήρια
του πανεπιστημίου του Illinois, έδειξαν παρουσία
της πρωτεΐνης Cry3Bb1 της Monsanto

Οι συγκεκριμένες εκτάσεις καλλιεργούνταν επί
μια δεκαετία με το καλαμπόκι Bt, ενώ η
συγκεκριμένη ΓΤ ποικιλία ξεκίνησε το 2007,
παρόλο που αναπτύχθηκε από τη Monsanto το
2003. Οι εντομολόγοι πιστεύουν πως η εμφάνιση
του εντόμου σε τόσο πρώιμο στάδιο, οφείλεται
στην απόκτηση αντιστάσεων, γι’ αυτό οι
παραγωγοί θα πρέπει να εφαρμόσουν νέες
πρακτικές, όπως την εναλλαγή (αμειψισπορά)
των καλλιεργειών και τη δημιουργία ζωνών
αγρανάπαυσης. Ενώ οι αγρότες θα πρέπει να
αρχίσουν ελέγχουw στα χωράφια τους για την
παρουσία των κολεόπτερων, πριν ακόμη
χρησιμοποιήσουν το απαραίτητο εντομοκτόνο.
Ήδη από την περασμένη χρονιά, μια ομάδα
εντομολόγων του πανεπιστημίου της Iowa, με
επιστολή τους προς την εταιρεία προστασίας του
περιβάλλοντος (ΕΡΑ), κατέγραφαν την ανησυχία
τους και προειδοποιούσαν για την ανθεκτικότητα
των εντόμων στην πρωτεΐνη Cry3Bb1 σε περιοχές
των Illinois, Iowa, Minnesota, Nebraska και S.
Dakota.
Για περισσότερα: Bt corn root injury confirmed and exceptionally
early western corn rootworm adult emergence