Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 472/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και εποπτεία της Ελλάδος

Από το καλοκαίρι ισχύει στην Ευρωζώνη ο  «Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 472/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου  της 21ης Μαΐου 2013 για την ενίσχυση της οικονομικής και δημοσιονομικής εποπτείας των κρατών μελών στη ζώνη του ευρώ τα οποία αντιμετωπίζουν ή απειλούνται με σοβαρές δυσκολίες αναφορικά με τη χρηματοοικονομική τους σταθερότητα».

 

 Στο άρθρο 14,  «Άσκηση εποπτείας μετά το πρόγραμμα», παρ. 1 προβλέπεται : «1. Τα κράτη μέλη παραμένουν υπό εποπτεία μετά το πρόγραμμα εφόσον δεν έχει εξοφληθεί τουλάχιστον το 75 % της χρηματοδοτικής συνδρομής που έχει ληφθεί από ένα ή περισσότερα άλλα κράτη μέλη, τον ΕΜΧΣ, τον ΕΜΣ ή το ΕΤΧΣ. Το Συμβούλιο, μετά από πρόταση της Επιτροπής, μπορεί να παρατείνει τη διάρκεια της άσκησης εποπτείας μετά το πρόγραμμα σε περίπτωση που εξακολουθεί να υπάρχει κίνδυνος για τη δημοσιονομική βιωσιμότητα του οικείου κράτους μέλους. Η πρόταση της Επιτροπής θεωρείται ότι έχει εγκριθεί από το Συμβούλιο, εκτός αν το Συμβούλιο αποφασίσει με ειδική πλειοψηφία να την απορρίψει μέσα σε 10 ημέρες από την έγκρισή της από την Επιτροπή».

 

Δεν πρόκειται λοιπόν για μια προσωπική γνώμη του Επίτροπου Όλι Ρεν, αλλά για θεσμικό καθεστώς της Ευρωζώνης, που θέτει τις χώρες που δέχθηκαν τα δάνειά της σε διηνεκή μνημονιακή κατάσταση.

ΣΧΕΔΙΟ Β

Με απλά λόγια το περιβόητο «μνημόνιο» δεν θα λήξει με την έναρξη δανεισμού της Ελλάδας από τις χρηματαγορές, που προβλέπονταν για το 2014. Πρόκειται να παραταθεί μέχρις ότου η Ελλάδα εξοφλήσει το 75% του χρέους 180 περίπου δισεκατομμυρίων ευρώ στην Ευρωζώνη, τις χώρες μέλη και τους μηχανισμούς της. Έχοντας υπόψη ότι το μεγαλύτερο μέρος του υπέρογκου χρέους της Ελλάδας είναι προς αυτούς, ότι υπάρχει πλήρης αδυναμία της Ελλάδας να καλύψει τις «υποχρεώσεις» της και μάλιστα γρήγορα, ότι παρατείνεται για «ελάφρυνση» της χώρας μας ο χρόνος αποπληρωμής, κατανοούμε ότι μέσα στην Ευρωζώνη σταθεροποιείται το καθεστώς μνημονιακής εποπτείας και επιτήρησης για συνεχόμενες δεκαετίες.

 

Η κατάσταση επιδεινώνεται με την πρόβλεψη του κανονισμού 472/2013 ότι και μετά την αποπληρωμή του 75% η εποπτεία συνεχίζεται παραπέρα εφόσον έτσι αποφασίσει η Επιτροπή και το Συμβούλιο.

 

Μέχρι τώρα ο πυρήνας της πολιτικής της ΝΔ είναι ότι «οολοκληρώνουμε το μνημόνιο, βγαίνουμε στις αγορές και στο δρόμο της ανάπτυξης». Πυρήνας της πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι «καταργούμε το μνημόνιο στα πλαίσια της Ευρωζώνης». Και οι δύο αυτές αντιλήψεις, που έχουν καθηλώσει την πολιτική διεργασία σε μια ακραία στειρότητα, δέχονται με τον Κανονισμό αυτό τη χαριστική βολή. Μέσα στην Ευρωζώνη το Μνημόνιο θα μείνει κυριολεκτικά στον αιώνα τον άπαντα.

 

Ένας μόνο δρόμος υπάρχει για να αποδεσμευθούμε από μνημόνια, επιτηρήσεις, εποπτείες, υπαγορεύσεις, εκβιασμούς, για να αποκαταστήσουμε την εθνική ανεξαρτησία, για να μπούμε στο δρόμο της ανάκαμψης και της απασχόλησης: η άμεση έξοδος από την Ευρωζώνη.

 

Καλούμε τον κόσμο της εργασίας και της ανεργίας να στηρίξει αυτή την επιλογή, το Σχέδιο Β.

 

Απευθυνόμαστε ιδιαίτερα σε όσες και όσους προέρχονται από την αριστερά, που έχουν εγκλωβισθεί στις πολιτικές συμβιβασμού, παραπλάνησης της κοινωνίας, ανειλικρίνειας και συνεχών παλινωδιών που ακολουθεί ο ΣΥΡΙΖΑ και να απελευθερώσει τις επαναστατικές και οραματικές του δυνατότητες, σε συμπόρευση με το Σχέδιο Β κι άλλες ριζοσπαστικές δυνάμεις»