Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του δημοσίου

Κατατέθηκε ( 11.12.2012) το Νομοσχέδιο για την «Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα- Σύσταση Γενικής Γραμματείας για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η οικονομικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία δημοσίων οργανισμών που εξυπηρετούν δημόσια αγαθά και παρέχουν αναγκαίες υπηρεσίες στο κοινωνικό σύνολο με όσο το δυνατόν λιγότερο δημοσιονομικό κόστος και μικρότερη επιβάρυνση του έλληνα φορολογούμενου.

Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε το νομοσχέδιο καθώς και την αιτιολογική έκθεση:

http://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Katatethenta-Nomosxedia?law_id=fcdcef6e-44cb-4365-a5cd-f8ddad69aacd