Καταβολή των προνοιακών επιδομάτων

Ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Γιάννης Μιχελάκης υπέγραψε απόφαση σύμφωνα με την οποία κατανέμεται το συνολικό ποσό των 112.988.331 ευρώ, αποκλειστικά και μόνο για την καταβολή των προνοιακών επιδομάτων στους κατά νόμο δικαιούχους αυτών, για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο του 2013.
Το παραπάνω ποσό κατανέμεται από λογαριασμό που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και ανήκει στο Υπουργείο Εσωτερικών.

Επίσης με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών κ. Γιάννη Μιχελάκη διατίθεται το ποσό των 2.432.956 ευρώ για τη συνέχιση της απρόσκοπτης λειτουργίας των ΚΗΦΗ ( Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων) και των ΚΔΗΦ ΑμεΑ ( Κέντρων Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας ΑμεΑ).

Παράλληλα ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Γιάννης Μιχελάκης υπέγραψε απόφαση σύμφωνα με την οποία κατανέμει, από το λογαριασμό του Υπουργείου που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το ποσό των 104.475.474 ευρώ στους δήμους της χώρας ως τακτική επιχορήγηση για το μήνα Σεπτέμβριο.
Το παραπάνω ποσό προορίζεται για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών και λοιπών γενικών δαπανών των δήμων και κατά προτεραιότητα δαπανών μισθοδοσίας του προσωπικού τους.