Κώδικας Δεοντολογίας των τραπεζών

Διευκρινίσεις για τον Κώδικα Δεοντολογίας των τραπεζών και τι ισχύει τελικά με τα «κόκκινα» στεγαστικά δάνεια, δίνουν κύκλοι της Τράπεζας της Ελλάδας, μετά το σάλο που ξέσπασε με τους πλειστηριασμούς. Υπενθυμίζεται ότι με την αναθεώρηση που είδε το φως της δημοσιότητας την Παρασκευή υπήρχε σαφής προειδοποίηση στους ασυνεπείς δανειολήπτες ότι σε περίπτωση που δεν συμμορφώνονται με τις εκκλήσεις των τραπεζών για να ρυθμίσουν τα δάνειά τους, θα κινδύνευαν να χάσουν την μοναδική τους κατοικία.

 

Με τις εξηγήσεις που δίνει η ΤτΕ τονίζεται ότι οι τραπεζες πρέπει να κάνουν κατηγοριοποίηση των δανείων τους και στη συνέχεια να στέλνουν ειδοποιητήρια. Επίσης τονίζεται ότι μόλις ο Κώδικας τεθεί σε πλήρη λειτουργία, οι ειδοποιήσεις θα στέλνονται 30 ημέρες μετά την πρώτη καθυστέρηση.

 

Ο Κώδικας δεοντολογίας των τραπεζών

Κώδικας Δεοντολογίας για τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων ιδιωτικών οφειλών

 

Στην ενότητα αυτή παρατίθεται ο Κώδικας Δεοντολογίας για τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων ιδιωτικών οφειλών που εκδόθηκε, κατ΄εξουσιοδότηση του Ν. 4224/2013 (ΦΕΚ Α΄288), από την Επιτροπή Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος (Συν. 116/2014) αφού προηγήθηκε διαβούλευση με ιδρύματα και οργανώσεις καταναλωτών.

Ο N. 4224/2013 (ΦΕΚ Α΄288) έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 12 του N. 4281/2014 (ΦΕΚ Α΄160) το οποίο καθορίζει ποια ιδρύματα υπάγονται στον Κώδικα, ρυθμίζει το ζήτημα χρέωσης των υπηρεσιών που αφορούν την εφαρμογή του Κώδικα, οριοθετώντας , επίσης, την αρμοδιότητα της Τράπεζας της Ελλάδος. 

Ο Κώδικας καθιερώνει γενικές αρχές συμπεριφοράς, τόσο για τις δανείστριες τράπεζες όσο και για τους δανειολήπτες, με στόχο την εξεύρεση εναλλακτικών τρόπων εξυπηρέτησης ή οριστικού διακανονισμού οφειλών σε καθυστέρηση, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε δανειολήπτη. 

Με την Εγκύκλιο 5.12.2014 της Διεύθυνσης Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος της ΤτΕ παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή του Κώδικα σε ανταπόκριση ερωτημάτων που τέθηκαν από ιδρύματα και λοιπούς φορείς. 

 

 

Όπως αναφέρει η ΤτΕ σε ενημερωτικό της σημείωμα:

«Σε περίπτωση μη ανταπόκρισης, αποστέλλεται εντός 15 ημερολογιακών ημερών από τη λήξη της ταχθείσας προθεσμίας προειδοποιητική επιστολή στις περιπτώσεις δανειοληπτών, εφόσον ο αποχαρακτηρισμός αυτών ως συνεργάσιμων μπορεί να έχει συνέπεια τον εκπλειστηρίασμα της μοναδικής κατοικίας τους με νομικές διαδικασίες που προτίθεται να κινήσει το πιστωτικό ίδρυμα.»

» Της διαδικασίας αυτής προηγείται η πρώτη υποχρεωτική ειδοποίηση προς τους δανειολήπτες, η οποία μπορεί να αποσταλεί, μέχρι την 30η Δεκεμβρίου 2015, για τις περιπτώσεις δανείων που συμπληρώνουν (οποτεδήποτε μέχρι και την 15η Δεκεμβρίου 2015) καθυστέρηση μεγαλύτερη των 30 ημερολογιακών ημερών.»

» Η εν λόγω ειδοποίηση παρέχει προθεσμία 15 εργασίμων ημερών στο δανειολήπτη να ενταχθεί στο δεύτερο στάδιο της διαδικασίας επίλυσης καθυστερήσεων.»

» Για τα δάνεια που περιέρχονται σε καθυστέρηση μεγαλύτερη των 30 ημερολογιακών ημερών, μετά την 15η Δεκεμβρίου 2015, η πρώτη υποχρεωτική ειδοποίηση αποστέλλεται από το ίδρυμα εντός 15 ημερολογιακών ημερών από το χρόνο συμπλήρωσης της καθυστέρησης των 30 ημερολογιακών ημερών.»

» Για την ιεράρχηση του επείγοντος της αποστολής ειδοποιήσεων, τα πιστωτικά ιδρύματα θα λαμβάνουν υπόψη την κατηγοριοποίηση των δανείων που έχουν πραγματοποιήσει. Η μεθοδολογία της ιεράρχησης πρέπει να γνωστοποιηθεί στη Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος της ΤτΕ εντός 15 ημερών από τη δημοσίευση της τροποποίησης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (15 Οκτωβρίου 2015)».

Η ΤτΕ διευκρινίζει, πάντως ότι με την τροποποίηση του Κώδικα δεν μεταβάλλονται οι διαδικασίες του Κώδικα, ούτε μειώνονται προθεσμίες.

Σε καμία περίπτωση, επισημαίνει η ΤτΕ, η προθεσμία -διατήρηση στην πραγματικότητα- των 30 ημερών δεν συνεπάγεται επίσπευση αναγκαστικών μέτρων, καθώς ούτως ή άλλως το χρονικό διάστημα που θα απαιτείται για την ολοκλήρωση όλων των σταδίων του Κώδικα είναι περίπου 9 μήνες.