Κοινή Συμφωνία – Πρωτόκολλο Διαπραγμάτευσης εργοδοτών εργαζομένων στο εμπόριο

Ομοσπονδία ιδιωτικών υπαλλήλων Ελλάδας:

Εχθές, 31/10/2013, τελευταία ημέρα λήξης της τρίμηνης επέκτασης ισχύος της
Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας στον κλάδο του Εμπορίου, η ΟΙΥΕ υπέγραψε με τις
εργοδοτικές οργανώσεις του Εμπορίου (ΕΣΕΕ και ΓΣΕΒΕΕ) «Κοινή Συμφωνία –
Πρωτόκολλο Διαπραγμάτευσης».

Οι οργανώσεις, αφού έλαβαν υπόψη τη βούληση για συνέχιση των μεταξύ τους
διαπραγματεύσεων λόγω της κρισιμότητας των -υπό διαπραγμάτευση ζητημάτων-
και της μη επίτευξης προς το σκοπό αυτό αμοιβαία ικανοποιητικών λύσεων, αλλά και
την ανάγκη προστασίας τόσο των εργαζομένων όσο και των εργοδοτών του
εμπορίου, συμφώνησαν στα εξής σημεία:
• Δέσμευση για συνέχιση και ολοκλήρωση των συλλογικών διαπραγματεύσεων
το αργότερο μέχρι 31.12.2013, με σκοπό την κατάρτιση νέας κλαδικής
συλλογικής σύμβασης.
• Η νέα ΣΣΕ που θα καταρτιστεί να έχει ισχύ από 1.11.2013.
Ως εκ τούτου, μέχρι τις 31.12.2013 εξακολουθούν ισχύουν οι όροι της από
26.7.2012 Κλαδικής ΣΣΕ Εμπορίου.
Καλούμε τα σωματεία μας και τους εργαζόμενους να συμμετάσχουν μαζικά
στην ΑΠΕΡΓΙΑ της ΟΙΥΕ και στην ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ την Κυριακή 3
Νοέμβρη (Σύνταγμα & Ερμού – ώρα 10.30 π.μ.), για την υπεράσπιση της
ΚΥΡΙΑΚΗΣ – ΑΡΓΙΑΣ και ενάντια στο άνοιγμα των καταστημάτων τις Κυριακές
Με δεδομένο ότι οι εργαζόμενοι δεν υποχρεούνται να εργαστούν την
Κυριακή, καθότι προαιρετικά ανοίγουν τα καταστήματα, στηρίζουμε την
Απεργία και διεκδικούμε ταυτόχρονα ικανοποιητική Συλλογική Σύμβαση
Εργασίας.
Συνεχίζουμε με τη μαζική μας συμμετοχή στη ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΓΣΕΕ – ΑΔΕΔΥ
την Τετάρτη 6 Νοέμβρη.