Παρ’ όλον τον θόρυβο η Δικαιοσύνη παραμένει απαθής!

Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του νόμου 3023/2002 η οικονομική ενίσχυση που αναμένεται να λάβουν τα κόμματα δίδεται για “…ερευνητικούς και επιμορφωτικούς σκοπούς.” Βεβαίως τα κόμματα επί έτη την χρησιμοποιούν για αλλότριους σκοπούς, όπως για παράδειγμα να καταβάλλουν το δώρο των Χριστουγέννων στους υπαλλήλους τους. (Όσοι ιδιώτες επιχειρηματίες δεν τα κατέβαλαν απειλούνταν με φυλάκιση…)

Επειδή στο ίδιο άρθρο αναφέρεται ότι: “Στον έλεγχο που διενεργείται κατά το άρθρο 21, εξετάζεται αν τα ποσά που χορηγήθηκαν σε κόμματα ή συνασπισμούς διατέθηκαν για δραστηριότητες της παραγράφου 1. Σε αρνητική περίπτωση, το κόμμα, ο συνασπισμός που έλαβε το ποσό υποχρεούται στην επιστροφή του.”

Πρόκειται για μία κατάφωρη παρανομία, αντίστοιχη με αυτήν των “μαϊμού” συνταξιούχων.

Λόγω της τουλάχιστον περίεργης αυτής απραξίας της Δικαιοσύνης, θεωρώ επιβεβλημένο να ευαισθητοποιηθούν δημοκράτες νομικοί και να καταθέσουν σχετική μηνυτήρια αναφορά, αφυπνίζοντας τους εισαγγελείς προκειμένου να ασκήσουν δίωξη τόσο εναντίον των υπευθύνων των κομμάτων, όσο και εναντίον αυτών που είχαν την ευθύνη να ελέγξουν την εφαρμογή του νόμου.

 

 

Ιωάννης Δέμος