Κρατικός Προϋπολογισμός πρώτου εξαμήνου 2013

Με απόκλιση, η οποία … θα καλυφθεί τους επόμενους μήνες. Τι λέει το Υπουργείο Οικονομικών:

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για το εξάμηνο Ιανουαρίου – Ιουνίου, παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 4.991 εκατ. ευρώ έναντι ελλείμματος 12.477 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2012 και στόχου για έλλειμμα 7.194 εκατ. ευρώ. Το πρωτογενές έλλειμμα διαμορφώθηκε σε 1.511 εκατ. ευρώ και είναι σημαντικά μειωμένο έναντι του πρωτογενούς ελλείμματος 3.316 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2012 και του στόχου για πρωτογενές έλλειμμα 3.877 εκατ. ευρώ.
Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 22.572 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας υστέρηση κατά 851 εκατ. ευρώ ή 3,6% έναντι του στόχου του Α’ εξαμήνου 2013 (23.423 εκατ. ευρώ).

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 20.842 εκατ. ευρώ, 901 εκατ. ευρώ ή 4,1%, χαμηλότερα έναντι του στόχου (21.743 εκατ. ευρώ).

Το μεγαλύτερο μέρος της ως άνω αρνητικής απόκλισης έναντι των στόχων, καταγράφηκε τον Ιούνιο στις ακόλουθες κατηγορίες:
α) στο φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά 204 εκατ. ευρώ ή 39,1%, λόγω της παράτασης της προθεσμίας υποβολής φορολογικών δηλώσεων,
β) στους άμεσους φόρους ΠΟΕ κατά 82 εκατ. ευρώ ή 39,2%, λόγω της καθυστέρησης αποστολής των ειδοποιητηρίων για τους φόρους περιουσίας (ΦΑΠ 2011),
γ) στους φόρους κατανάλωσης κατά 145 εκατ. ευρώ ή 18,9%.

Μέρος της υστέρησης των φορολογικών εσόδων, ύψους 200 εκατ. ευρώ περίπου οφείλεται στην απεργία των εφοριακών υπαλλήλων τις δύο τελευταίες εργάσιμες μέρες του Ιουνίου (27 & 28/6) που είχε ως αποτέλεσμα την είσπραξη του ποσού αυτού τις 2 πρώτες ημέρες του Ιουλίου 2013.
δ) στα μη-τακτικά έσοδα κατά 703 εκατ. € ή 64,7% που οφείλεται κυρίως:
1. Στην καθυστέρηση είσπραξης από τα πιστωτικά ιδρύματα της απόδοσης 10% επί του εισφερόμενου κεφαλαίου από το Ε.Δ. στο πλαίσιο ενίσχυσης της ρευστότητας των τραπεζών, και
2. Στη μετάθεση είσπραξης των αποδόσεων από τη διακράτηση ομολόγων του Ε.Δ. στα χαρτοφυλάκια των Κεντρικών Τραπεζών του Ευρωσυστήματος (ANFAs). Η υστέρηση αυτή δεν επηρεάζει το έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης σε δημοσιονομική βάση.
ε) στο Φ.Π.Α όλων των κατηγοριών κατά 29 εκατ. € ή 3%.

Αντίθετα, συνεχίστηκε και το μήνα Ιούνιο η καλύτερη από τους στόχους πορεία είσπραξης των εσόδων από τους φόρους περιουσίας κατά 38 εκατ. ευρώ ή 17,5%,

Τονίζουμε ότι η συνολική απόκλιση εσόδων του εξαμήνου, που οφείλεται κυρίως σε συγκυριακούς παράγοντες (π.χ. παρατάσεις, απεργία), θα καλυφθεί τους επόμενους μήνες.
Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν στα 27.564 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 3.053 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (30.617 εκατ. ευρώ).
Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 25.792 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένες έναντι του στόχου κατά 1.975 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της μείωσης των πρωτογενών δαπανών κατά 1.915 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.
Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012 κατά 7.844 εκατ. ευρώ ή σε ποσοστό 23,3%. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στη μείωση του συνόλου των πρωτογενών δαπανών κατά 2.795 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 11,5% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012, καθώς και στη μείωση των τόκων κατά 5.680 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 62% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012.