Έλλειμμα και λιγότερα έσοδα το 12

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνει το υπουργείο για την εκτέλεση Κρατικού Προϋπολογισμού Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2012

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού για το 12-μηνο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2012, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, το έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκε σε 15.908 εκατ. ευρώ, και το πρωτογενές έλλειμμα για την ίδια περίοδο σε 3.684 εκατ. ευρώ, σημαντικά χαμηλότερο έναντι των στόχων του ελλείμματος για τον κρατικό προϋπολογισμό ύψους 16.312 εκατ. ευρώ και του στόχου για το πρωτογενές έλλειμμα ύψους 4.577 εκατ. ευρώ. Σημαντικά βελτιωμένο παρουσιάζεται επίσης τόσο το έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού όσο και το πρωτογενές έλλειμμα και έναντι του 12-μήνου του προηγούμενου έτους κατά 6.866 και 2.742 εκατ. ευρώ αντίστοιχα. Έτσι, το ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού είναι μειωμένο κατά 30,1% έναντι της αντίστοιχης περσινής περιόδου.

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 51.706 εκατ. € παρουσιάζοντας μείωση κατά 4,1% έναντι του διαστήματος Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2011 και υστέρηση κατά 1,3% ή 687 εκατ. € έναντι του επικαιροποιημένου στόχου (52.393 εκατ. €). Η υστέρηση αυτή οφείλεται στις μειωμένες εισροές από την Ε.Ε. στα έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.).
Ειδικότερα, το ύψος των καθαρών εσόδων του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 48.116 εκατ. € για την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2012, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 0,9% ή 410 εκατ. €, έναντι του στόχου για το 2012 (47.706 εκατ. €).
Η θετική απόκλιση έναντι του ετήσιου επικαιροποιημένου στόχου οφείλεται κυρίως στις μεγαλύτερες από τις αναμενόμενες εισπράξεις από:
α) το φόρο εισοδήματος (κατά 355 εκατ. €),
β) τους φόρους στην περιουσία (κατά 170 εκατ. €),
γ) τους λοιπούς άμεσους φόρους (κατά 59 εκατ. €),
δ) τα τέλη κυκλοφορίας οχημάτων (κατά 55 εκατ. €),
ε) τα μη φορολογικά έσοδα (κατά 32 εκατ. €),
αλλά και από τις μειωμένες επιστροφές φόρων κατά 366 εκατ. €, έναντι του επικαιροποιημένου στόχου.

Αντίθετα, τα έσοδα του Π.Δ.Ε. διαμορφώθηκαν στα 3.590 εκατ. €, χαμηλότερα κατά 183 εκατ. € έναντι του 2011 και κατά 1.097 εκατ. € έναντι του επικαιροποιημένου στόχου. Ωστόσο, η επιτάχυνση των πληρωμών του Π.Δ.Ε. το Δεκέμβριο 2012 αναμένεται ότι θα αυξήσει τις εισροές πόρων από την Ε.Ε. τους πρώτους δύο μήνες του 2013.
Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για το 12-μηνο του 2012 ανήλθαν στα 67.614 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 1.091 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (68.705 εκατ. ευρώ).
Ειδικότερα οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού είναι μειωμένες έναντι του στόχου κατά 355 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της μείωσης των πρωτογενών δαπανών κατά 449 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου, των δαπανών για εξοπλιστικά προγράμματα (290 εκατ. ευρώ χαμηλότερες του στόχου), των δαπανών για επιχορήγηση νοσηλευτικών ιδρυμάτων για εξόφληση μέρους των παλαιών οφειλών τους (8 εκατ. ευρώ χαμηλότερες του στόχου) και των δαπανών για καταπτώσεις εγγυήσεων σε φορείς εντός και εκτός Γενικής Κυβέρνησης (73 εκατ. ευρώ χαμηλότερες του στόχου). Αντίθετα οι δαπάνες για τόκους, σε καθαρή βάση, ανήλθαν σε 12.223 εκατ. ευρώ και είναι υψηλότερες του στόχου (11.735 εκατ. ευρώ) κατά 488 εκατ. ευρώ κυρίως λόγω της επαναγοράς δημοσίου χρέους ονομαστικής αξίας 31,9 δισ. ευρώ στις 18-12-2012. Τέλος οι δαπάνες για πληρωμή προμήθειας εκταμίευσης δανείου στο EFSF ανήλθαν σε 541 εκατ. ευρώ , έναντι πρόβλεψης 565 εκατ. ευρώ.
Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού έως τον Δεκέμβριο 2012 παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους κατά 9.091 εκατ. ευρώ ή 11,9%. Σημειώνεται ότι σχεδόν όλες οι επιμέρους κατηγορίες μειώθηκαν, με την μεγαλύτερη εξοικονόμηση να παρατηρείται στις πρωτογενείς δαπάνες που παρουσιάζονται μειωμένες κατά 8,6% (ή 4.423 εκατ. ευρώ) που αποτελεί και τον κύριο δείκτη της αποτελεσματικότητας της προσπάθειας περιορισμού των δαπανών του κρατικού προϋπολογισμού, αλλά και στις δαπάνες για τόκους κατά 25,2% (ή 4.125 εκατ. ευρώ)