Δεν υπογράφω ακόμα και αν πάω για παράβαση καθήκοντος

Την εκτέλεση δεκαέξι ερευνητικών γεωτρήσεων βάθους 300-400 μέτρων που προβλέπεται να ολοκληρωθεί σε χρονικό διάστημα έξι μηνών από το πέρας της αδειοδότησης, ζήτησε η εταιρία Μεταλλευτική Θράκης Α.Ε. Το περιφερειακό συμβούλιο κλήθηκε να γνωμοδοτήσει επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο «Ερευνητικό πρόγραμμα στον κεντρικό τομέα του Δ.Μ.Χ. Ε5 ΠΕ Ροδόπης» της εταιρίας Μεταλλευτική Θράκης Α.Ε. και η απάντηση ήταν αρνητική, ενώ τις τελικές αποφάσεις αρμόδιο είναι να πάρει το υπουργείο Περιβάλλοντος. Η επίμαχη έκταση, στην οποία ζητά να ερευνήσει η εταιρεία χρυσού είναι εντός των ορίων του δήμου Μαρώνειας Σαπών της Ροδόπης και ανέρχεται σε χιλιάδες στρέμματα.

ΤΙ ΖΗΤΗΣΕ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΥΣΟΥ

 

Όπως ανέφερε η εισήγηση της διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας, σκοπός του έργου είναι η συλλογή στοιχείων για τον εμπλουτισμό των διαθέσιμων δεδομένων ως προς την οριοθέτηση του μεταλλοφόρου κοιτάσματος της Οχιάς, αφετέρου η στατιστική επιβεβαίωση σε ποσοστό μεγαλύτερο του 95%, τόσο των στοιχείων που αφορούν τα γεωτεχνικά χαρακτηριστικά των πετρωμάτων στην περιοχή του προτεινόμενου μεταλλείου της Οχιάς, όσο και των στοιχείων που σχετίζονται με την μεταλλουργία και την ανάκτηση του αδρομερούς χρυσού που περιέχεται στο κοίτασμα.

Το έργο κατατάσσεται στην Κατηγορία Α, υποκατηγορία 1 της 5ης Ομάδας: Εξορυκτικές και συναφείς δραστηριότητες, α/α 2, Εξόρυξη μεταλλεύματος και ερευνητικές γεωτρήσεις για ανεύρεση μεταλλευμάτων του Παραρτήματος V της Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ Β’             21/13-01-2012      ) «Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21-09-2011».

Η άμεση περιοχή επέμβασης του έργου καταλαμβάνει συνολική έκταση 5.160 στρεμμάτων και ορίζεται ως η περιοχή σε ακτίνα 1 χλμ από τη θέση κάθε γεώτρησης. Η ευρύτερη περιοχή μελέτης του έργου καταλαμβάνει συνολική επιφάνεια 87.865 στρεμμάτων και ορίζεται ως η περιοχή σε ακτίνα 5 χλμ από κάθε θέση γεώτρησης. Οι γεωτρήσεις προβλέπεται να καταλαμβάνουν συνολική επιφάνεια 1,6 στρεμμάτων. Πιο συγκεκριμένα, ο απαιτούμενος χώρος εγκατάστασης κάθε γεωτρύπανου θα καλύπτει έκταση έως και 100 m2 και θα είναι οριοθετημένος με περίφραξη με προστατευτικά κιγκλιδώματα από ελαφρά μεταλλική κατασκευή.

 

Περαιτέρω στην εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής, αναφέρεται ότι σε όλη τη διάρκεια των προτεινόμενων ερευνητικών εργασιών δεν προβλέπεται η χρήση εκρηκτικών υλών.

Επίσης προβλέπονται και χώροι για την αποθήκευση των πυρήνων και των δειγμάτων που θα ληφθούν από τις γεωτρήσεις, το έδαφος και τις επιφανειακές εμφανίσεις πετρωμάτων σε ενοικιαζόμενο χώρο επί της Εθνικής Οδού Σαπών – Κομοτηνής.

 

Μετά την ολοκλήρωση της κάθε γεώτρησης, στο πάνω τμήμα της θα τσιμεντώνεται ένα κομμάτι σωλήνα, ώστε να καθορίζεται η θέση της, ο σωλήνα θα καλύπτεται με πώμα PVC, ενώ γύρω από τη γεώτρηση θα κατασκευάζεται τσιμεντένιο βάθρο διαστάσεων 1×1 m και θα επιχώνεται ο λάκκος που είχε δημιουργηθεί για το διατρητικό πολφό.

 

Οι προτεινόμενες εργασίες αποκατάστασης των περιοχών επέμβασης θα πραγματοποιηθούν σε τρεις φάσεις:

1. αναμόρφωση της περιοχής επέμβασης σε κατάσταση αντίστοιχη της προϋφιστάμενης.

2. διάστρωση της φυτικής γης και του εδαφικού υλικού που είχε απομακρυνθεί στο αρχικό στάδιο της διαδικασίας γεώτρησης.

3. αποκατάσταση της βλάστησης με φυτεύσεις όπως αναλυτικά περιγράφεται στην Μ.Π.Ε.

Κατόπιν των παραπάνω, η υπηρεσία, «δεν έχει αντίρρηση επί του περιεχομένου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Όρων και προτείνει όρους και προϋποθέσεις», αναφέρει σχετικά στο πόρισμα της η υπηρεσία της Περιφέρειας. Οι όροι και οι προϋποθέσεις που έθεσε είναι οι εξής:

1. Η εξυπηρέτηση των ερευνητικών εργασιών να γίνεται από το υφιστάμενο οδικό δίκτυο. Κατόπιν σχετικής άδειας από την αρμόδια Δασική Υπηρεσία να γίνουν εργασίες βελτίωσης-συντήρησης των υφιστάμενων δασικών οδών για την εξασφάλιση της ασφαλούς διέλευσης μέσω αυτών. Απαγορεύεται η διάνοιξη νέων οδών.

2. Να μη γίνει καμία επιφανειακή επέμβαση πλην των προγραμματισμένων εργασιών διάνοιξης των δειγματοληπτικών γεωτρήσεων, των έργων βελτίωσης και συντήρησης των υφιστάμενων οδών και των έργων αποκατάστασης.

3. Μετά την ολοκλήρωση κάθε γεώτρησης να σφραγίζεται η γεώτρηση και να απενεργοποιείται υδραυλικά.

4. Να λαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα μέτρα πρόληψης και κατάσβεσης πυρκαγιών σύμφωνα με τις οδηγίες της αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

5. Να τηρούνται οι διατάξεις της Απόφασης αριθ. Δ7/Α/οικ.12050/2223/2011 (ΦΕΚ Β’ 1227/14-06-2011) «Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (Κ.Μ.Λ.Ε.)». Την συγκεκριμένη εισήγηση υπέγραψαν για τη διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας η Δρ. Παρασκευή Μιρέλη-Γκουτέλα χημικός και ο Δρ. Νικόλαος Λαζαρίδης χημικός μηχανικός.

 

ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Τυπική και όχι πολιτική χαρακτήρισε την εισήγηση της αρμόδιας διεύθυνσης, στο περιφερειακό συμβούλιο, ο αντιπεριφερειάρχης Παύλος Δαμιανίδης, ξεκαθαρίζοντας πως η Περιφέρεια ως συλλογικό, πολιτικό όργανο έχει επανειλημμένα εκφραστεί κατά αυτών των επενδύσεων. Εξάλλου υπενθύμισε ότι τώρα η Μεταλλευτική Θράκης ζητά να ερευνήσει τυχόν κοιτάσματα χρυσού στα όρια του δήμου Μαρώνειας Σαπών και αύριο μεθαύριο θα ζητήσει την άδεια να εξορύξει, όπως ακριβώς συνέβη στην περίπτωση του Περάματος του Έβρου, Μία περίπτωση που ταλανίζει για περισσότερο από μια δεκαετία τη Θράκη και τους κατοίκους της.

 

Τελικά  τα μέλη του περιφερειακού συμβουλίου γνωμοδότησαν αρνητικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Ερευνητικό πρόγραμμα στον κεντρικό τομέα του Δ.Μ.Χ. Ε5, ΠΕ Ροδόπης», που αφορά στη συλλογή στοιχείων για την οριοθέτηση του μεταλλοφόρου κοιτάσματος στην Οχιά του Δήμου Μαρωνείας-Σαπών και ειδικότερα στην ανάκτηση χρυσού που περιέχεται στο υπάρχον μεταλλοφόρο κοίτασμα. Με την πλειοψηφία του περιφερειακού συμβουλίου δε συμφώνησε η παράταξη του Γιώργου Παυλίδη, οι σύμβουλοι της οποίας ψήφισαν λευκό και αποχή μη εκφράζοντας ξεκάθαρη άποψη υπέρ ή κατά της δραστηριότητας των χρυσοθήρων. Πάντως αν και το περιφερειακό συμβούλιο γνωμοδότησε αρνητικά, το υπουργείο είναι εκείνο που θα αποφασίσει, δήλωσε ο αντιπεριφερειάρχης Ροδόπης Παύλος Δαμιανίδης. Όπως αναλυτικά είπε,

«η γνωμοδότησή μας είναι αρνητική, γιατί είναι παγίως αρνητική η θέση μας για τις επενδύσεις χρυσού στην περιοχή μας. Η πάγια θέση της Περιφέρειας και του περιφερειακού συμβουλίου είναι αρνητική σε τέτοιου είδους επενδύσεις, διότι θεωρούμε ότι δεν προσφέρουν τίποτα στην ανάπτυξη του τόπου μας τέτοιου είδους δραστηριότητες. Από εκεί και πέρα, η άποψη στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι απλά γνωμοδοτική και το υπουργείο θα πάρει την τελική απόφαση. Εμείς πάντως θα κάνουμε ό, τι είναι δυνατό για να αποτρέψουμε κάθε τέτοιου είδους δραστηριότητα στην περιοχή μας», κατέληξε ο κ. Δαμιανίδης. Κατά τη συζήτηση του θέματος, τόνισε πως ο ίδιος, δεν πρόκειται ποτέ να υπογράψει υπέρ της δραστηριότητας των χρυσοθήρων, όσες θετικές εισηγήσεις και αν λάβει και θα παραμένει σταθερός σε αυτή τη θέση ακόμα και αν κινδυνεύει να παραπεμφθεί για παράβαση καθήκοντος είτε να εκπέσει του αξιώματος του. Αυτή είναι η θέση της Περιφέρειας, τόνισε.

 

ΟΙ ΜΕΘΟΔΕΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΧΡΥΣΟΘΗΡΩΝ

 

Για μεθοδεύσεις των εταιρειών χρυσού που ταλαιπωρούν το περιφερειακό συμβούλιο, μίλησε από την πλευρά του, ο επικεφαλής της Οικολογίας Αλληλεγγύης Θανάσης Μακρής.  Μάλιστα τόνισε,  ότι αυτή τη φορά, οι χρυσοθήρες επιδιώκουν να μπουν  και να εξορύξουν κυριολεκτικά μέσα στα σπίτια των κατοίκων των Σαπών, καθώς τα σημεία που επιδεικνύει η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, δείχνουν την μικρή απόσταση από τον οικισμό των Σαπών. Ο ίδιος διαφώνησε με το πόρισμα της υπηρεσίας που υποστήριζε ότι οι έρευνες που ζητά να ενεργήσει στην περιοχή των Σαπών η Μεταλλευτική Θράκης, είναι αθώες και δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον, λέγοντας ότι «όπου δημιουργούνται αυτές οι δραστηριότητες λόγω της όξινης απορροής έχουμε ερημοποίηση, δηλαδή δεν μεγαλώνουν φυτά και δε συγκρατείται η γη και από τη ίδια τη διαδικασία σηκώνονται χιλιάδες τόνοι σκόνης κάθε μέρα. Σκόνη που δεν είναι αθώα και δεν είναι αβλαβής και αυτή είναι πάρα πολύ κοντά στον οικισμό των Σαπών. Αυτός είναι ένας επιπλέον λόγος που θα πρέπει επιτέλους να μας ακούσει το υπουργείο, να ακούσουν τους κατοίκους της περιοχής ότι είμαστε αρνητικοί και να μη μας ξαναφέρουν με άλλη συσκευασία το ζήτημα του χρυσού. Τέρμα! Τελείωσε! Δε χρειάζεται να συζητήσουμε ξανά αυτό το θέμα στο περιφερειακό συμβούλιο», τόνισε ο κ. Μακρής. Μάλιστα είπε πως το περιφερειακό συμβούλιο πρέπει να αποφασίσει την κάθοδο επιτροπής στην Αθήνα με σκοπό τη συνάντηση με τα αρμόδια υπουργεία για να ξεκαθαριστεί η πάγια θέση της Θράκης και της Περιφέρειας μας, ότι εδώ δεν είναι ευπρόσδεκτοι οι χρυσοθήρες.

 

ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΚΛΕΨΟΥΝ ΤΟΝ ΠΛΟΥΤΟ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΝΗΚΕΙ

 

«Οι εταιρείες χρυσού με συστηματικό τρόπο προωθούν τα συμφέροντά τους στην περιοχή, άλλωστε τα λεφτά είναι πολλά», σχολίασε από την πλευρά του ο επικεφαλής της Αριστερής Οικολογικής Συνεργασίας Δημήτρης Χαρίτου και πρόσθεσε ότι, σε έναν τέτοιο σχεδιασμό είναι ενταγμένη και η αδειοδότηση που ζήτησαν από το περιφερειακό συμβούλιο για τα χιλιάδες στρέμματα όπου θέλουν να αναπτύξουν δραστηριότητες που ήδη είναι γνωστές. ”Εμείς με σαφή και κατηγορηματικό τρόπο εκφράσαμε στο περιφερειακό συμβούλιο την αντίθεσή μας στην αδειοδότηση τη συγκεκριμένη. Ζητήσαμε από το περιφερειακό συμβούλιο και έγινε δεκτό να διεκδικήσει το σεβασμό από το υπουργείο Περιβάλλοντος για τις θέσεις που έχουν διατυπώσει οι φορείς όλο το προηγούμενο διάστημα. Αυτή τη θέση μπορεί να διεκδικήσει το επόμενο διάστημα από κοινού με τους φορείς έτσι ώστε τελικά να γίνει αποδεκτή», τόνισε.

 

ΟΙ ΜΑΣΚΕΣ ΕΠΕΣΑΝ

 

Οι μάσκες έπεσαν και κατά τον επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης, Χρήστο Τρέλλη, οι εταιρίες χρυσού έχουν βάλει στο στόχο τους όλα τα κοιτάσματα του Έβρου και της Ροδόπης. Όπως είπε η αίτηση της Μεταλλευτικής για έρευνες σε έκταση χιλιάδων στρεμμάτων στην περιοχή μας σημαίνει διαδικασία, ώστε να κατοχυρώσει τα μεταλλευτικά δικαιώματα για όλα τα κοιτάσματα που υπάρχουν στην περιοχή πέρα από αυτά που έχει μέχρι σήμερα στην περιοχή του Περάματος και των Σαπών, πρόσθεσε. «Η κόκκινη γραμμή πρέπει να είναι συγκεκριμένη και χαρακτηριστική. Όχι στο ξεπούλημα του ορυκτού πλούτου της περιοχής μας, όχι στην καταστροφή του περιβάλλοντος, όχι στον απεμπολισμό των δικαιωμάτων και του πλούτου που είναι πλούτος του λαού και πρέπει αυτός ο πλούτος να διαφυλαχτεί σα δημόσια λαϊκή περιουσία», κατέληξε.

 

ΔΕΝ ΞΕΚΑΘΑΡΙΖΟΥΝ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥΣ

 

«Επανειλημμένως έχουμε τοποθετηθεί και δηλώνουμε ρητά ότι για εμάς είναι κόκκινη γραμμή η προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος», τόνισε στις δηλώσεις του, ο εκπρόσωπος της Περιφερειακής Αναγέννησης Δημήτρης Πέτροβιτς σχετικά με το αίτημα των χρυσοθήρων να ερευνήσουν το υπέδαφος των Σαπών. Νωρίτερα, κατά τη συζήτηση του θέματος διαβάζοντας επιστολή του απόντα επικεφαλής της παράταξης Γιώργου Παυλίδη, είπε μεταξύ άλλων ότι «δεν έχουμε πειστεί για τις αρνητικές επιπτώσεις της χρήσης κυανίου, κατά τη εξορυκτική διαδικασία». Η παράταξη του Παυλίδη κατηγορήθηκε από τον Παύλο Δαμιανίδη ότι δεν έχει πάρει ξεκάθαρη θέση υπέρ ή κατά της εξόρυξης χρυσού.

 

ΔΙΑΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΡΟΔΟΠΗΣ – ΕΒΡΟΥ: Ο ΑΓΩΝΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ…

 

Γνωμοδοτική ή όχι η απόφαση του περιφερειακού συμβουλίου, είχε θετικό αντίκτυπο ειδικά σε ομάδες ανθρώπους που έχουν συνδέσει την παρουσία τους με τον αγώνα κατά της εξόρυξης του χρυσού και την καταστροφή του περιβάλλοντος. Η Διανομαρχιακή Επιτροπή Ροδόπης-Έβρου κατά της εξόρυξης και της μεταλλουργίας χρυσού, χαιρέτισε την απόφαση αυτή, σε ανακοίνωση που εξέδωσε. Η ανακοίνωση έχει ως εξής:

 

«Το περιφερειακό συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης στη συνεδρίασή του μετά από μια διαλογική συζήτηση με ενδιαφέρουσες απόψεις τάχθηκε ενάντια στην πρόθεση της Μεταλλευτικής Θράκης ΑΕ (συμφερόντων της αυστραλιανής Glory Resources Limited) να πραγματοποιήσει 16 ερευνητικές γεωτρήσεις για μεταλλεύματα σε βάθος 300- 400 m γύρω από τις θέσεις Οχιά και Αγ. Δημήτριος στο ΔΜΧ Ε5 των Σαπών.

 

Η διεξαγωγή των γεωτρήσεων για μεταλλεύματα φέρνει αναγκαστικά σε επαφή τα θειούχα ορυκτά (κοίτασμα επιθερμικού τύπου υψηλής θείωσης) με το νερό και τον αέρα συντελώντας στην έναρξη του φαινομένου της όξινης απορροής. Η οξίνιση αυτή υποβαθμίζει και ρυπαίνει τα πολύτιμα για την περιοχή ύδατα και σε βάθος χρόνου τα καθιστά ακατάλληλα για άλλες χρήσεις, όπως ή άρδευση γεωργικών εκτάσεων. Στην περιοχή των γεωτρήσεων υπάρχουν 5 ρέματα τα οποία καταλήγουν στον ποταμό Φιλιουρή (Λίσσος).

 

Η θετική τοποθέτηση επί του θέματος θα ισοδυναμούσε με συναίνεση για την έναρξη των εξορυκτικών δραστηριοτήτων.

Χαιρετίζουμε τη σταθερή στάση του Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜΘ (παρά ορισμένες λευκές ψήφους της μείζονος αντιπολίτευσης για δευτερεύοντα θέματα) η οποία απηχεί την επιθυμία της πλειοψηφίας των πολιτών, των θεσμικών φορέων και των οργανώσεων της περιοχής μας να μη μετατραπεί ο τόπος μας σε ένα σύνολο από τρύπες (ονομάζονται «μεταλλευτική περιοχή»).

 

Εάν το ζητούμενο είναι η παραγωγή χρυσού, αργύρου και άλλων πολύτιμων μετάλλων, υπάρχει πλέον και άλλος τρόπος πέραν της εξόρυξης. Στις μέρες μας υπάρχει η ανάκτηση και αξιοποίηση των μετάλλων αυτών μέσα από τις παλιές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές (τηλεοράσεις, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα κ.α) που έχουν φτάσει στο τέλος του κύκλου ζωής τους, όπως ακούστηκε στην εισήγηση του περιφερειακού συμβούλου κ. Χαϊτίδη.

 

Στον αντίποδα  της όξινης απορροής, των χώρων απόθεσης τοξικών αποβλήτων, των βαρέων μετάλλων που κληροδοτούμε να τα διαχειριστούν οι επόμενες γενιές, της  ρύπανσης του υδροφόρου ορίζοντα και της ατμόσφαιρας, της οικονομικής και οικολογική απαξίωση  όλης της ευρύτερης περιοχής βρίσκεται η αξιοποίηση των υπαρχόντων μετάλλων που καταλήγουν άδοξα στα σκουπίδια, η οποία και θα απαλλάξει και την περιοχή μας από τη χρυσή απειλή που τα συμφέροντα θέλουν να πλανάται γύρω μας.

 

Η απόφαση για νέα κάθοδο αντιπροσωπείας από το περιφερειακό συμβούλιου και συνάντηση με αρμόδιους υπουργούς της νέας κυβέρνησης είναι απαραίτητη και επιβεβλημένη. Ο αγώνας συνεχίζεται …»

xronos.gr

defencenet.gr