Λιπίδια

Τι είναι

Τα λιπίδια είναι οργανικές ενώσεις διαλυτές σε οργανικό διαλύτη και αδιάλυτες σε νερό. Ως λιπίδια για διατροφική

χρήση θεωρούνται όλα τα γλυκερίδια των διαφόρων λιπαρών οξέων φυτικής ή ζωϊκής προέλευσης.

Τα τριγλυκερίδια διακρίνονται σε λίπη και έλαια, ανάλογα με το αν υφίστανται σε στερεή η υγρή μορφή.

Λιπαρά οξέα

Τα λιπαρά οξέα διακρίνονται σε δύο κύριες ομάδες: α) κορεσμένα και β) ακόρεστα.

Κορεσμένα: Χαρακτηρίζονται τα λιπαρά οξέα χωρίς κανένα διπλό δεσμό μεταξύ των ατόμων άνθρακα* που

σχηματίζουν το μόριό τους

Ακόρεστα: Χαρακτηρίζονται τα λιπαρά οξέα με έναν (μονοακόρεστα) ή περισσότερους διπλούς δεσμούς

(πολυακόρεστα) μεταξύ των ατόμων άνθρακα που αποτελούν το μόριό τους.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΟΛΥΑΚΟΡΕΣΤΑ ΛΙΠΑΡΑ ΟΞΕΑ

Είναι τα λιπαρά οξέα που ο ανθρώπινος οργανισμός δεν μπορεί να συνθέσει ή τα συνθέτει σε ελάχιστες ποσότητες

και επομένως ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΤΡΟΦΗΣ

Αυτά είναι το λινολενικό ή ω-3 λιπαρό οξύ, το λινολεϊκό ή ω-6 λιπαρό οξύ & το αραχιδονικό οξύ

Που βρίσκονται

Λιπίδια (Λίπη-έλαια)

Δ/νση Διατροφικής Πολιτικής & Ερευνών