Λίστα Μπόργιανς: Άνθρωποι της διπλανής πόρτας μεγαλοκαταθέτες της UBS

Απίστευτες αποκλίσεις σε σχέση με τα δηλωθέντα εισοδήματα εντοπίζουν οι οικονομικοί εισαγγελείς στο πλαίσιο διερεύνησης της λίστας Μπόργιανς.

Ηδη έφυγαν οι πρώτες 100 κλήσεις από τους οικονομικούς εισαγγελείς στους ελεγχόμενους καταθέτες της UBS.

Οι καταθέτες καλούνται πλέον με την ιδιότητα του υπόπτου για τα αδικήματα του ξεπλύματος και της φοροδιαφυγής. Μερικά παραδείγματα δείχνουν το μέγεθος των αποκλίσεων, γεγονός που άλλωστε κατέστησε ελεγχόμενους τους παρακάτω καταθέτες. Τα εισοδήματα που δήλωναν την 12ετία 2000-2012 δεν έχουν καμία σχέση με τα εμβάσματα που έστελναν στο εξωτερικό….

 έμπορος ετοίμων ενδυμάτων δήλωνε την 12ετία εισοδήματα ύψους 838.000 ευρώ και είχε στην UBS 5.300.000 ευρώ

• πολιτικός μηχανικός δήλωνε εισοδήματα 2,5 εκατ. ευρώ και είχε καταθέσεις 6,5 εκατ. ευρώ

• συνταξιούχος δήλωνε 477.000 και είχε έξω καταθέσεις 1,9 εκατ. ευρώ

• δημόσιος υπάλληλος με εισοδήματα την 12ετία 813.000 ευρώ είχε καταθέσεις 2,7 εκατ. ευρώ

• συνταξιούχος με 1.150.000 είχε καταθέσεις 5,2 εκατομμυρίων

• γιατρός με δηλωθέντα εισοδήματα 1,5 εκατ. Είχε “οικονομίες” 5,5 εκατ. ευρω

• δικηγόρος με δηλωθέντα εισοδήματα 800.000 είχε στην UBS 3,5 εκατ.

• συνταξιούχος με δηλωθέντα εισοδήματα την 12ετία 1,1 εκατ. ευρώ είχε στην Ελβετία 2,5 εκατομμύρια ευρώ.