Ίδρυση Ανώτερης Σχολής Ξενοδοχειακού Management

Σε συνέντευξη τύπου από υπουργό τουρισμού  και υπουργό παιδείας ανακοινώθηκαν:

η ίδρυση μιας διεθνούς Ανώτερης Σχολής Ξενοδοχειακού Management, τριετούς φοίτησης, στα πρότυπα επιτυχημένων Σχολών του Εξωτερικού, που θα δώσει στην Ελλάδα πρωταγωνιστικό ρόλο και στην Τουριστική Εκπαίδευση.

η αναμόρφωση της Δευτεροβάθμιας Τεχνικής Εκπαίδευσης μέσω των Τεχνολογικών Λυκείων, ειδικευμένων σε τουριστικά επαγγέλματα, με ενίσχυση των προγραμμάτων σπουδών Κατάρτισης και Δια Βίου Εκπαίδευσης.

 

Κεφαλογιάννη  Βασικές αρχές του Νέου Πλαισίου για τον τουρισμό είναι: Λειτουργικότητα χωρίς στεγανά, ευελιξία με δυνατότητα αλληλοδιαδοχής στις βαθμίδες και ανέλιξης, σύγχρονη επιστημονική γνώση, έμφαση στις επιχειρησιακές ανάγκες των τουριστικών επαγγελμάτων. Το νέο πλαίσιο θα χρηματοδοτηθεί μέσω της αναδιάρθρωσης και του επανασχεδιασμού των δομών που λειτουργούσαν μέχρι σήμερα.
Συγκεκριμένα:

  • Ενισχύονται οι προσπάθειες για την αναδιάρθρωση των προγραμμάτων σπουδών των ΑΕΙ/ΑΤΕΙ, στο τομέα του Τουρισμού.
  • Στόχος, η διοχέτευση στην τουριστική αγορά, εξειδικευμένων στελεχών, ποιοτικής κατάρτισης έτσι ώστε ο ελληνικός Τουρισμός να μπορεί να ανταποκρίνεται στις νέες διεθνείς τάσεις και να ικανοποιεί την ενεργό ζήτηση.
  • Ανασυγκροτείται η επαγγελματική τουριστική εκπαίδευση με την ίδρυση τριετούς Διεθνούς Σχολής Ξενοδοχειακού Management, στα πρότυπα επιτυχημένων σχολών του εξωτερικού. Η σχολή θα προσφέρει υψηλής ποιότητας εκπαίδευση και κατάρτιση, σε Έλληνες και ξένους σπουδαστές, που προτίθενται να δραστηριοποιηθούν στην ξενοδοχειακή βιομηχανία σε συνδυασμό με πρακτική άσκηση σε ξενοδοχειακές μονάδες. Οι σπουδές θα παρέχονται και στην αγγλική γλώσσα, ώστε να προσελκύσουν σπουδαστές από την ευρύτερη ευρω-μεσογειακή περιοχή, αλλά και από τα Βαλκάνια και τη Ρωσία, με οικονομική συμμετοχή των σπουδαστών αυτών. Στους αποφοίτους δε, της σχολής αυτής, θα δίνεται η δυνατότητα περαιτέρω φοίτησης στις αντίστοιχες σχολές των ΑΕΙ της χώρας.
  • Αναμορφώνεται η δευτεροβάθμια τεχνική εκπαίδευση μέσω των Τεχνολογικών Λυκείων ειδικευμένων σε τουριστικά επαγγέλματα. Με αυτό τον τρόπο, θα προσφέρεται στους νέους, υψηλού επιπέδου τεχνική εκπαίδευση, ώστε να συνεισφέρουν άμεσα σε τομείς του τουρισμού συμπεριλαμβανομένων και των ειδικών μορφών τουρισμού.
  • Απελευθερώνονται και ενισχύονται τα Προγράμματα Σπουδών Κατάρτισης και Διά Βίου Εκπαίδευσης, σε διάφορους τομείς του τουρισμού, ώστε να ικανοποιούνται οι ανάγκες της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας για διεύρυνση και εμπλουτισμό των δεξιοτήτων των νέων αλλά και των απασχολούμενων στον τουρισμό.

Στόχος, είναι η παροχή νέων, στοχευμένων Προγραμμάτων Σπουδών Κατάρτισης στον τομέα του τουρισμού. Θέλουμε τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα που θα προσφέρουν τα Προγράμματα αυτά, να αποτελέσουν πρώτη επιλογή των υποψήφιων σπουδαστών. Με αυτόν τον τρόπο, θα υπάρχουν όχι μόνο ικανοί αλλά και άρτια καταρτισμένοι απόφοιτοι, έτοιμοι να ανταποκριθούν στην σύγχρονη τουριστική βιομηχανία της χώρας. Τα Προγράμματα αυτά, θα δίνονται στους σπουδαστές μέσω των νέων δομών Δια Βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης, που έχουν συγκροτηθεί από το ΥπΠΔΒΜΘ.

  • Διαμορφώνονται, σε συνεργασία με το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, νέα προγράμματα κατάρτισης, με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Στόχος είναι να ενισχυθεί η Δια Βίου εκπαίδευση και να δοθεί η δυνατότητα σε επαγγελματίες του Τουρισμού να αποκτούν εξειδικευμένες γνώσεις, χωρίς την υποχρεωτική τους μετακίνηση.

Παράλληλα , θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι:

  • Το Υπουργείο Τουρισμού υλοποιεί ήδη, Πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης για εργαζομένους, εποχιακά εργαζομένους, αυτοαπασχολούμενους και επιχειρηματίες, που δραστηριοποιούνται σε επιχειρήσεις στο χώρο του Τουρισμού. Το Πρόγραμμα αυτό, συνολικού προϋπολογισμού Δημόσιας Δαπάνης 4,5 εκατ. ευρώ, χρηματοδοτείται με πόρους του ΕΣΠΑ, μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, και σκοπεύει στην κατάρτιση 2.875 ωφελουμένων.
  • Επιπλέον, προχωράμε στη δημιουργία ενός νέου Προγράμματος κατάρτισης, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί με πόρους του ΕΣΠΑ, μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Στόχος, η εκπαίδευση νέων επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται σε τομείς εναλλακτικού και ειδικού τουρισμού, όπως: ο Συνεδριακός, ο Αθλητικός, ο Ιαματικός κ.λπ.

Κλείνοντας, να σας ενημερώσω ότι το Υπουργείο Τουρισμού σχεδιάζει την επιλογή και διατήρηση Σχολών Ξεναγών, χρησιμοποιώντας τη μακρά εκπαιδευτική εμπειρία τους, στοχεύοντας στο διεθνή εκπαιδευτικό χώρο, προσελκύοντας εκπαιδευόμενους από άλλες χώρες και προσφέροντας σπουδές και σε άλλες γλώσσες πλην της ελληνικής. Βρισκόμαστε ήδη σε επαφή και συνεργασία με την Παγκόσμια Ομοσπονδία Ενώσεων Ξεναγών για τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου πλαισίου προγράμματος σπουδών.