Με τροπολογία η κυβέρνηση θα μπορεί να δεσμεύσει το σύνολο των κεφαλαίων των ΑΦ και ΝΠΔΔ

Καζάκης

Στο νομοσχέδιο για την “ανθρωπιστική κρίση”, που υποβαθμίζει τον εξαθλιωμένο στο επίπεδο του επαίτη, του ζητιάνου κρατικής ελεημοσύνης, κατατέθηκε τροπολογία στις 10/3 η οποία προβλέπει τα εξής: “Τα κεφάλαια που κατατίθενται από τα ΝΠΔΔ και ΑΦ στην Τράπεζα της Ελλάδας σε λογαριασμούς ταμειακής διαχείρισης δύνανται να επενδύονται στο σύνολό τους σε συμβάσεις αγοράς ή πώλησης τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου με σύμφωνα επαναπώλησης/επαναγοράς με αντισυμβαλλόμενο το Ελληνικό Δημόσιο (reposreverse reposbuy/sell backsell/buy back). Σε περίπτωση κεφαλαιακών ζημιών των ΝΠΔΔ και ΑΦ από την για οποιονδήποτε λόγο μη προσήκουσα και ιδίως μη έγκαιρη ή μη ολοσχερή εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Ελληνικού Δημοσίου ως αντισυμβαλλόμενου με σύμφωνα επαναγοράς, το ΝΠΔΔ ή ο ΑΦ που υπέστη τη ζημία έχει απευθείας αξίωση αποζημίωσης κατά του Ελληνικού Δημοσίου.”

 
Η συγκεκριμένη τροπολογία έρχεται σε αντικατάσταση της υποπαραγράφου (ζ), της παραγράφου 11, του άρθρου 14 του νόμου 2469/1997. Τι έλεγε η υποπαράγραφος που τώρα αντικαθίσταται;  “Τα κεφάλαια που κατατίθενται από τα Ν.Π.Δ.Δ. και Α.Φ. στην Τράπεζα της Ελλάδος και ειδικότερα σε λογαριασμούς ταμειακής διαχείρισης μπορούν να επενδύονται σε τίτλους του Δημοσίου, είτε αυτοτελώς είτε προς αναπλήρωση των επενδύσεων που πραγματοποιήθηκαν από τους λογαριασμούς διαθέσιμων κεφαλαίων, με την προϋπόθεση ότι θα εξασφαλίζεται εκάστοτε επάρκεια ταμειακών διαθεσίμων για την κάλυψη των τακτικών δαπανών των Ν.Π.Δ.Δ. και Α.Φ.. Η διαχείριση των επενδυόμενων κεφαλαίων από λογαριασμούς ταμειακής διαχείρισης, καθώς και η κατανομή των αποδόσεων στους δικαιούχους θα γίνεται κατά τρόπο ανάλογο εκείνου των Κ.Κ.Ν.Π.Δ.Δ. και Α.Φ..”
 
Προσέξτε τις διαφορές. Με την τροπολογία θα μπορεί η κυβέρνηση σε συνεννόηση με την ΤτΕ και χωρίς ούτε καν την ενημέρωση των ΔΣ των Ασφαλιστικών Φορέων, αλλά και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, να χρησιμοποιεί αυθαίρετα το σύνολο – καλά καταλάβατε, το σύνολο – των διαθεσίμων κεφαλαίων τους για το χρέος και τις άλλες υποχρεώσεις της. Χωρίς ούτε καν να εξασφαλίζεται η επάρκεια ταμειακών διαθεσίμων στους ΑΦ και ΝΠΔΔ. Δίχως δηλαδή να εξασφαλίζεται αν θα μπορούν οι ΑΦ και τα ΝΠΔΔ να πληρώσουν τις τρέχουσες υποχρεώσεις τους.
 
Κάτι που τυπικά έστω προβλεπόταν από την προηγούμενη διάταξη. Κι έτσι έδινε τη δυνατότητα – θεωρητικά έστω – στα ΔΣ των ΑΦ και ΝΠΔΔ να προσβάλουν την λεηλασία των κεφαλαίων τους με το επιχείρημα ότι δεν εξασφαλίζεται η ταμειακή επάρκεια των φορέων. Ακόμη κι όταν η κυβέρνηση προχώρησε με το PSI και “κούρεψε” το 77% της αξίας των ομολόγων που διέθεταν οι φορείς αυτοί ελέω ΤτΕ, μπορούσαν να προσβάλουν την απόφαση αυτή τα ΔΣ στη βάση του γεγονότος ότι υπονόμευσε δραστικά την ταμειακή επάρκεια των φορέων.
 
Με την τροπολογία τώρα η κυβέρνηση με την ΤτΕ μπορούν να δεσμεύσουν το σύνολο των κεφαλαίων των φορέων, χωρίς να υποχρεούνται να εξασφαλίσουν την ταμειακή τους επάρκεια. Κι έτσι αφαιρείται από τους φορείς και το τελευταίο έννομο επιχείρημα για να αποτρέψουν την λεηλασία των κεφαλαίων τους.
 
Μάλιστα, τα λαμόγια της κυβέρνησης που σκαρφίστηκαν αυτή την τροπολογία, λένε σ’ όλους τους τόνους ότι έτσι ευνοούνται οι φορείς, ΑΦ και ΝΠΔΔ, γιατί θα μπορούν να δανείζονται – μιας και σχεδόν κανένας δεν διαθέτει πια ταμειακή επάρκεια μετά από τόσα χρόνια λεηλασίας των κεφαλαίων τους με χαριστική βολή το PSI – με επιτόκιο χαμηλότερο απ’ αυτό με το οποίο θα τους πουλά ομόλογα η κυβέρνηση. Έτσι οι ΑΦ και τα ΝΠΔΔ μετατρέπονται σε “επενδυτικά κεφάλαια”, που θα δανείζονται για να δανείζουν κατόπιν την κυβέρνηση με άλλοθι την μεγαλύτερη απόδοση.
 
Κι αν χάσουν τα κεφάλαιά τους, τότε θα μπορούν να απαιτήσουν αποζημίωση από το Ελληνικό Δημόσιο. Φέξε μου και γλίστρησα. Τι θα γίνει όμως αν οι ΑΦ δεν θα μπορούν να πληρώσουν συντάξεις; Αν τα νοσοκομεία και τα άλλα ΝΠΔΔ δεν θα μπορούν να πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους, γιατί το σύνολο των κεφαλαίων τους θα έχουν δεσμευθεί από την κυβέρνηση για να πληρωθεί το χρέος; Τίποτε. Δεν προβλέπεται απολύτως τίποτε. Ίσα-ίσα θα δοθεί η ευκαιρία για την ολοκληρωτική ιδιωτικοποίηση των χρεοκοπημένων ΑΦ και ΝΠΔΔ. Είναι σαν να ακούω από τώρα τη δικαιολογία: Ε, μια και δεν υπάρχουν λεφτά στους ΑΦ και τα ΝΠΔΔ ας έρθουν οι ιδιώτες για να τα εξυγιάνουν!
http://dimitriskazakis.blogspot.gr/2015/03/blog-post_9.html