Μείωση των επιτοκίων στις προθεσμιακές καταθέσεις

Σε νέα μείωση των επιτοκίων στις προθεσμιακές καταθέσεις προχώρησαν οι τράπεζες, αναπροσαρμόζοντας τις αποδόσεις σε ιστορικά χαμηλά στην εποχή του ευρώ. Οι περικοπές σταεπιτόκια, έφτασαν έως τις 20 μονάδες βάσης.

Οι μεγαλύτερες μειώσεις εφαρμόστηκαν σε ποσά άνω των 100.000 ευρώ, ενώ για μικρότερες καταθέσεις η αναπροσαρμογή έφτασε τις 10 μονάδες βάσης.

Τα επιμέρους χαρακτηριστικά

Πλέον, το «ταβάνι» στις συστημικές τράπεζες διαμορφώνεται κάτω από το 1%, με τα επιτόκια να είναι ίδια για όλες τις διάρκειες.

Στα μικρότερα ποσά οι αποδόσεις ξεκινούν από τα επίπεδα του 0,40%.

Η τελική απόδοση εξαρτάται από τα λοιπά χαρακτηριστικά της κατάθεσης. Συγκεκριμένα:

1) Καταβολή τόκων. Τα προγράμματα που καταβάλλουν τους τόκους στη λήξη της προκαθορισμένης διάρκειας προσφέρουν υψηλότερα επιτόκια.

Πιο χαμηλές είναι οι αποδόσεις για προϊόντα με προκαταβολή τόκων στην έναρξη ή με καταβολή τους ανά μήνα, δίμηνο ή τρίμηνο.

2) Ευελιξίες. Όσο πιο πολλές ευελιξίες παρέχονται τόσο πιο χαμηλό είναι το επιτόκιο.

Δεδομένων των περιορισμών που ισχύουν λόγω των capital controls, η δυνατότητα ανέξοδης πρόωρης λήξης της προθεσμιακές ή αυξομείωσης του υπολοίπου της, κοστίζει στο επιτόκιο.

3) Τρόπος ανοίγματος. Οι τράπεζες έχουν δημιουργήσει ειδικές προσφορές με προϊόντα που ανοίγουν μέσω του e-banking.

Τα επιτόκιά τους είναι σε αυτές τις περιπτώσεις υψηλότερα από τα προγράμματα που θα ενεργοποιηθούν μέσω του δικτύου των καταστημάτων.

4) Προγράμματα επιβράβευσης. Πλέον, δεν είναι λίγες οι προθεσμιακές καταθέσεις που συνδέονται με προγράμματα επιβράβευσης καρτών.

Με αυτές ο καταθέτης κερδίζει στην κάρτα του ευρώ ή πόντους, που εξαργυρώνει σε συγκεκριμένα καταστήματα πληρώνοντας λιγότερο ή και καθόλου.

Με τον τρόπο αυτό αυξάνει το τελικό του κέρδος. Σε αυτές τις περιπτώσεις τα επιτόκια μπορεί να είναι ελαφρώς χαμηλότερα από τα λοιπά προϊόντα.