Αύξηση συμμετοχής από τα ευρωπαϊκά ταμεία μέχρι 95% σε θέματα μετανάστευσης

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπερψήφισε και υιοθέτησε (6/2/2013) στο πλαίσιο της Ολομέλειας που διεξάγεται στο Στρασβούργο την αύξηση του ποσοστού συγχρηματοδότησης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επιστροφής, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εξωτερικών Συνόρων για κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσχέρειες εξαιτίας της οικονομικής κρίσης.

«Για μια πολύ θετική για την Ελλάδα εξέλιξη που ελαφρύνει τον εθνικό προϋπολογισμό στη δύσκολη προσπάθεια για την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης» έκανε λόγο ο εισηγητής των εκθέσεων για το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και αναπληρωτής συντονιστής της Κ.Ο. του ΕΛΚ σε θέματα μετανάστευσης στο ΕΚ, ευρωβουλευτής της Ν.Δ. κ. Γ. Παπανικολάου.

Σύμφωνα με τις δύο εκθέσεις που υιοθετήθηκαν, σε κράτη μέλη που διατρέχουν δημοσιονομικές δυσκολίες, όπως η Ελλάδα, θα παρέχεται η δυνατότητα αύξησης του δείκτη συγχρηματοδότησης της Ένωσης κατά 20 ποσοστιαίες μονάδες και, ως εκ τούτου, θα μειωθούν οι ανάγκες συγχρηματοδότησης από την πλευρά των χωρών αυτών. Συγκεκριμένα, ο δείκτης συγχρηματοδότησης για θέματα μετανάστευσης θα ανέλθει στο 70%, ενώ για ορισμένες δράσεις ο δείκτης θα φθάνει πλέον το 95%. Οι εκθέσεις λαμβάνουν υπόψη τα σημαντικά βήματα προόδου που έχουν κάνει η Ελλάδα και το αρμόδιο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη στον συγκεκριμένο τομέα, και ανοίγουν τον δρόμο στην χώρα ώστε να αξιοποιήσει πάνω από 200 εκ. ευρώ από τα σχετικά ευρωπαϊκά ταμεία υλοποιώντας σημαντικά έργα για την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης που μέχρι σήμερα ήταν αδύνατον να υλοποιηθούν εξαιτίας της χαμηλότερης κοινοτικής συμμετοχής.

«Αποτελεί αισιόδοξο γεγονός το ότι οι εταίροι μας εν μέσω της οικονομικής κρίσης αναγνωρίζουν ολοένα και περισσότερο την ανάγκη για επίδειξη αλληλεγγύης σε κράτη μέλη, όπως η χώρα μας, που σηκώνουν για λογαριασμό ολόκληρης της Ε.Ε. δυσανάλογο βάρος στον τομέα αντιμετώπισης των παράνομων μεταναστευτικών ροών» σημειώνει ο κ. Παπανικολάου.

Με τις παρούσες εκθέσεις, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναγνωρίζει τις επιπτώσεις της οικονομικής και δημοσιονομικής κρίσης σε κράτη μέλη που έχουν ενισχυθεί από τους διάφορους ευρωπαϊκούς μηχανισμούς (Ελλάδα, Πορτογαλία, Ιρλανδία, Ουγγαρία, Ρουμανία, Λετονία) και που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα όσον αφορά στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων συγχρηματοδότησης στο πλαίσιο του γενικού προγράμματος «Αλληλεγγύη και διαχείριση των μεταναστευτικών ροών». Παράλληλα, αναφέρει πως είναι προς όφελος όλων των κρατών μελών οι δεσμεύσεις που αναφέρονται στη μετανάστευση να μη δημιουργούν οικονομικές δυσκολίες σε ορισμένα κράτη μέλη.

Ο κ. Παπανικολάου δήλωσε: «Πρόκειται για μια ευρωπαϊκή απόφαση που στηρίζει τις μεγάλες προσπάθειες που καταβάλλει η Ελλάδα το τελευταίο χρονικό διάστημα για την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης και βεβαίως προς αυτή την κατεύθυνση ήταν σημαντική η αποτελεσματικότητα, η αποφασιστικότητα και τα αξιοσημείωτα αποτελέσματα που έχει επιδείξει σε σύντομο χρονικό διάστημα η ελληνική κυβέρνηση και το αρμόδιο Υπουργείο με επικεφαλής τον κ. Ν. Δένδια. Είναι σημαντικό ότι σε συνεργασία με τους εισηγητές των άλλων πολιτικών ομάδων, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο, προχωρήσαμε και ολοκληρώσαμε πολύ γρήγορα την διαδικασία ώστε η χώρα άμεσα να επωφεληθεί από τις νέες προβλέψεις. Με την αύξηση των ποσοστών κοινοτικής χρηματοδότησης, η Ελλάδα θα μπορέσει να υλοποιήσει και να υποστηρίξει το εθνικό σχέδιο δράσης για την μετανάστευση, ένα σχέδιο που ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη και αποτελεί την πρώτη ολοκληρωμένη προσέγγιση και προσπάθεια για μια συνολική  αντιμετώπιση του μεταναστευτικού ζητήματος».