ΗΠΑ: Από το 2013 μικροτσίπ RFID υποδόριο, για όλους τους Αμερικανούς

Η Ουάσιγκτον θα υποχρεώνει όλους τους
Αμερικανούς, που θα κάνουν χρήση του

δημόσιου συστήματος υγείας, να φέρουν ένα
μικροτσίπ RFID υποδόριο, το οποίο θα περιέχει
όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που αφορούν
την υγεία τους.
Αυτό προβλέπει το σχέδιο νόμου για την υγεία
(HR 3200), που ήδη πήρε την έγκριση της
Γερουσίας και στη σελίδα 1001 καταγράφει τις
λεπτομέρειες για όλους όσους θα χρησιμοποιούν
το σύστημα υγείας, θα περιλαμβάνει όλες τις
απαραίτητες πληροφορίες, ώστε να γίνεται
εύκολα και γρήγορα η ταυτοποίησή τους και η
αντιμετώπιση των αναγκών τους.
Σε επίσημο έγγραφο της αμερικανικής αρχής για
τα τρόφιμα και τα φάρμακα (FDA) υπάρχει ήδη η
πρόταση από τις 10 Δεκεμβρίου 2004, για
εγκατάσταση του μικροτσίπ, με στόχο την
ταυτοποίηση των ασθενών και των πληροφοριών
σχετικών με την υγεία τους.
Η υποχρεωτική εφαρμογή για όλους προβλέπεται
να ξεκινήσει το 2013. Την υλοποίηση
αναλαμβάνει ο υπουργός Υγείας και Κοινωνικών
Υπηρεσιών και μάλιστα θα εφαρμοστεί ακόμα κι
αν δεν υπάρξουν άλλες ρυθμίσεις για τη
χρησιμότητα ή τη διαμόρφωση ολοκληρωμένου
πλαισίου καταγραφής δεδομένων και στοιχείων.
Πηγή: Astronews