Μυστική Θεολογία

Η ‘Μυστική Θεολογία’ του Διονυσίου του Αρεοπαγίτη προς τον μαθητή του Τιμόθεο, τυπώθηκε στη Βενετία το 1535, στο Παρίσι το 1562 και πάλι στη Βενετία το 1755. Στον εικοστό αιώνα ο Άλαν Γουάτς μετέφρασε και σχολίασε το κείμενο. Παρακάτω ένα απόσπασμα (Osho, Μυστική Θεολογία):

 

Πηγαίνοντας ακόμα πιο ψηλά, λέμε ότι ούτε ψυχή είναι εκείνος, ούτε νους, ούτε αντικείμενο της γνώσεως.

Ούτε έχει γνώμη, ούτε λογική, ούτε νόηση.

Ούτε είναι ο ίδιος λογική, ούτε σκέψη.

Ούτε μπορεί να λεχθεί, ούτε να γίνει γνωστός.

Ούτε είναι αριθμός, ούτε τάξη, ούτε μέγεθος μεγάλο, ούτε μικρό, ούτε ισότητα, ανισότητα, ομοιότητα, ή ανομοιότητα.

Ούτε στέκει, ούτε κινείται, ούτε ήσυχος είναι, ούτε δύναμη έχει, ούτε είναι δύναμη, ούτε φως, ούτε ζει, ούτε είναι ζωή, ούτε είναι ύπαρξη, ούτε αιωνιότητα, ούτε χρόνος.

Ούτε είναι δυνατό να γνωσθεί το άγγιγμά του.

Δεν είναι,ούτε γνώση, ούτε αλήθεια, ούτε βασιλεία, ούτε σοφία, ούτε ένα, ούτε ενότητα, ούτε θεικότητα, ούτε καλοσύνη.

Δεν είναι ούτε πνεύμα, όπως το εννοούμε εμείς, ούτε υιότητα, ούτε πατρότητα, ούτε κάποιο άλλο πράγμα που είναι γνωστό σε μας, ή σε πλάσματα άλλα.

Ούτε είναι από τα πράγματα τα ανύπαρκτα, ούτε είναι από τα υπαρκτά.

Ούτε τον κατανοούν τα υπαρκτά πράγματα όπως είναι, ούτε εκείνος τα κατανοεί όπως είναι αυτά καθεαυτά.

Και δεν υπάρχει λέξη για Εκείνον, ούτε όνομα, ούτε γνώση.

Ούτε είναι εκείνος σκοτάδι, ούτε φως, ούτε πλάνη, ούτε αλήθεια.

Ούτε υπάρχει κάποια πλήρης κατάφαση, ή άρνηση που μπορεί να γίνει ως προς αυτόν