Δημιουργία μουσείου της ΕΡΤ

Η διπλωματική εργασία με θέμα τη δημιουργία Μουσείου της ΕΡΤ, που εκπονήθηκε από αποφοίτους του Διαπανεπιστημιακού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Μουσειολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Πανεπιστημίου Δ. Μακεδονίας, στις εγκαταστάσεις της Κατεχάκη, παρουσιάστηκε  στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης.

Τη διπλωματική εργασία εκπόνησαν η ιστορικός-μουσειολόγος κυρία Χριστίνα Πλούτογλου και ο αρχιτέκτων-μουσειολόγος κ. Στέργιος Γαλίκας, με επιβλέποντες την Καθηγήτρια Ιστορίας Τέχνης και Μουσειολογίας Α.Π.Θ κυρία Ματούλα Σκαλτσά και τον Ομότιμο Καθηγητής Αρχιτεκτονικής Α.Π.Θ. κ. Πάνο Τζώνο.

Η ΕΡΤ, ως ζωντανό παράδειγμα εξέλιξης της ραδιοτηλεοπτικής ιστορίας του τόπου, είναι ο μόνος οπτικοακουστικός φορέας στην Ελλάδα που μπορεί να προχωρήσει σε μια τέτοια πρωτοβουλία. Για το σκοπό αυτό έχουν εξασφαλιστεί πόροι από το ΕΣΠΑ, ύψους 400.000 ευρώ, που αφορούν στον απαιτούμενο εξοπλισμό, τις εκπαιδευτικές εφαρμογές και τη δημιουργία εικονικού μουσείου. Επισημαίνεται, ότι όλοι οι δημόσιοι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς στην Ευρώπη έχουν υλοποιήσει παρόμοια έργα εδώ και 20 χρόνια.
Βάσει της μουσειολογικής και αρχιτεκτονικής μελέτης, το Μουσείο της ΕΡΤ θα δημιουργηθεί στα κτήρια Ραδιοφωνίας και Διοικητηρίου της Κατεχάκη, με πρόβλεψη για τη διαμόρφωση πωλητηρίου και καφέ – εστιατορίου. Τα συγκεκριμένα κτήρια θα ενοποιηθούν και θα αναδιαμορφωθούν εσωτερικά και εξωτερικά, προκειμένου να δώσουν το ιδιαίτερο αισθητικό στίγμα του Μουσείου στον αθηναϊκό πολεοδομικό ιστό. Παράλληλα, η διατήρηση του Αμφιθεάτρου, της βιβλιοθήκης και των στούντιο, θα υπενθυμίζουν στον επισκέπτη τις πρότερες χρήσεις του χώρου.

Βασικός άξονας της έκθεσης του Μουσείου, θα είναι η ανάδειξη της ραδιοτηλεοπτικής εξέλιξης ως αναπόσπαστου τμήματος της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας, με επίκεντρο τη διαμεσολάβηση του ρόλου των ΜΜΕ στην κοινωνία και αντίστροφα. Η έκθεση θα χωρίζεται σε πέντε ενότητες, μία εισαγωγική στην προϊστορία των Μέσων στην Ελλάδα και από μία για τις περιόδους 1928 – 1950, 1951 – 1974, 1974 – 1988 και 1989 – σήμερα. Ο επισκέπτης, μέσα από τα κεντρικά και επιμέρους εκθέματα θα περιέρχεται με τρόπο αναπαραστατικό στην ιστορία των Μέσων και της επικοινωνίας στην Ελλάδα, από τα πρώτα βήματα της ραδιοφωνίας και της τηλεόρασης μέχρι και τις νέες τεχνολογίες του σήμερα. Με αυτόν τον τρόπο, θα παρακολουθεί βήμα προς βήμα την εξέλιξη του ραδιοτηλεοπτικού τοπίου, παράλληλα με τις ιστορικές και κοινωνικές συνθήκες κάθε εποχής.

Η Βιβλιοθήκη της ΕΡΤ, μοναδική στην Ελλάδα για τον οπτικοακουστικό τομέα, θα ενσωματώσει σε ενιαία δομή τις βιβλιοθήκες της ΕΡΤ, του ΙΟΜ και του ΕΟΑ, περιλαμβάνοντας περισσότερα από 10.000 βιβλία, με στόχο να αποτελέσει σημείο επαφής της ΕΡΤ με τους φοιτητές, την ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα.