Νέο Λύκειο- Νέο Τεχνολογικό Λύκειο: Απαξίωση οικονομικών Μαθημάτων

Η Συντονιστική Ομάδα Αναπληρωτών Οικονομολόγων Εκπαιδευτικών, έστειλε επιστολή στον Υπουργό Παιδείας,  σχετικά με το μάθημα των Οικονομικών.

 

 

Σχετικά: «Νέο Λύκειο- Νέο Τεχνολογικό Λύκειο: Απαξίωση οικονομικών Μαθημάτων»

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

   Με αφορμή τις διαρροές του σχεδίου του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με το νέο Λύκειο στα δημοσιεύματα των εφημερίδων Έθνος και Δημοκρατία σύμφωνα με τα οποία τα οικονομικά μαθήματα φαίνονται να οδηγούνται σε απαξίωση, επικοινωνούμε μαζί σας για να σας εκφράσουμε τους προβληματισμούς μας σχετικά

με το θέμα.

   Αρχικά, βλέπουμε ότι στο νέο Λύκειο εισάγεται το μάθημα «Πολιτική Παιδεία» το οποίο θα περιλαμβάνει και το ασαφές μάθημα «Οικονομικά». Επίσης σε μία από τις νέες κατευθύνσεις εισάγεται το μάθημα «Οργάνωση και Λειτουργία της Πολιτείας» αλλά και τα «Οικονομικά» και πάλι.

   Παρατηρούμε ότι τα παραδοσιακά μαθήματα «Αρχές Οικονομίας», «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας» και «Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων», δεν εμφανίζονται πουθενά και μάλιστα αντικαθίστανται με Πολιτική Παιδεία και Λειτουργία της Πολιτείας και μάλιστα ως μαθήματα πανελλαδικής εξέτασης.

   Δεν αμφιβάλλουμε ότι το Νέο Λύκειο σχεδιάστηκε από ειδικούς, και ενδεχομένως οι διαρροές στον τύπο μπορεί να μην παρουσιάζουν την αλήθεια, αλλά θεωρούμε χρέος μας να τονίσουμε την σημασία παραμονής των μαθημάτων που διδάσκουν στους μαθητές Οικονομική Θεωρία και Διοίκηση Επιχειρήσεων και την συνέχιση της εξέτασής τους σε πανελλαδικό επίπεδο.

Ειδικότερα:

ÍΓια τις αναθέσεις απόδοσης των μαθημάτων Α΄ ανάθεσης του κλάδου ΠΕ09  οικονομολόγων, η διδασκαλία τους θεωρείται αποδοτική ποιοτικά και προσφέρει τις απαραίτητες εξειδικευμένες γνώσεις στους μαθητές, αν και μόνο αν διδάσκεται από τους εξειδικευμένους στο αντικείμενο εκπαιδευτικούς, τους οικονομολόγους. Τα μαθήματα αυτά ανήκουν καθαρά στην επιστήμη της οικονομίας και όχι των κοινωνικών επιστημών ή ως υπο-ενότητα αυτών. Κατά συνέπεια είναι αυτόνομα και τα οικονομικά μαθήματα Α΄ανάθεσης δεν δύναται να διδαχθούν από τους κλάδους ΠΕ10 (Κοινωνιολόγων) και ΠΕ13(Πολιτικών και Νομικών Επιστημών) μιας και δεν αποτελούν αντικείμενο της επιστήμης τους και δεν υπάρχει το γνωστικό υπόβαθρο για τη διδασκαλία τους!

ÍΤα πανελλαδικώς εξεταζόμενα οικονομικά μαθήματα, Αρχές Οικονομικής Θεωρίας και Αρχές οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, είναι αυτά που οδηγούν τους μαθητές στην εισαγωγή τους στις οικονομικές σχολές των ΑΕΙ και ΤΕΙ της Χώρας. Δεν δύναται, λοιπόν, να εκλείψουν ως πανελλαδικά μαθήματα από το ωρολόγιο πρόγραμμα του Νέου Λυκείου.

Αιτιολόγηση:

   Η σύγχρονη παγκοσμιοποιημένη οικονομία με τον πολύπλοκο τρόπο λειτουργίας της απαιτεί από τον πολίτη να γνωρίζει στοιχειώδεις οικονομικές έννοιες, όπως ο Πληθωρισμός, η Ανεργία, το Δημόσιο Χρέος. Η Οικονομική Θεωρία είναι μία γνώση που μπορούμε και οφείλουμε να χρησιμοποιούμε καθημερινά. Είναι κατανόηση του τρόπου λειτουργίας της κοινωνίας μας. Είναι ανάλυση τάσεων. Πρόβλεψη του μέλλοντος. Δεν μπορεί να απαξιώνεται. Δεν μπορεί να γίνεται υποενότητα άλλων κλάδων.

   Ανατρέχοντας στη βιβλιογραφία για τις απαρχές της γλώσσας, στο βιβλίο του Fieldman (2011) «Εκπαιδευτική Ψυχολογία» γράφει ότι γλώσσα είναι η συστηματική και οργανωμένη διάταξη των συμβόλων που προσφέρει τη βάση επικοινωνίας με τα άλλα πρόσωπα και επίσης είναι στενά συνδεδεμένη με τον τρόπο που σκεφτόμαστε και κατανοούμε τον κόσμο. Με βάση αυτή την αδιαμφισβήτητη αρχή, ποιος είναι καλύτερος γνώστης της οικονομικής γλώσσας, άλλος από τους οικονομολόγους;! Ποιος μπορεί να κατανοήσει τον κόσμο της οικονομίας και τον τρόπο λειτουργίας του, άλλος από τον οικονομολόγο και επομένως να μεταφέρει τις γνώσεις στους μαθητές;! Ουδείς.

   Τα οικονομικά μαθήματα κρίνονται πλέον απαραίτητα και αναγκαία στα σχολεία σε όλες τις τάξεις του Λυκείου αλλά ακόμα και του γυμνασίου. Οι γνωστικές διεργασίες και η νοητική ανάπτυξη των παιδιών είναι τέτοια ώστε να μπορούν να αντιλαμβάνονται τους οικονομικούς όρους ακόμα και από τις πρώτες τάξεις του γυμνασίου. Το παραπάνω στηρίζεται στο γεγονός ότι τα παιδιά δεν θα πρέπει να γνωρίζουν μόνο τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης, μιας και τις βιώνουν  καθημερινά, αλλά θα πρέπει να είναι και σε θέση να γνωρίζουν και να εντοπίζουν την πηγή τους μέσα από την γνώση της οικονομίας και ειδικότερα μέσα από τη μελέτη των οικονομικών μαθημάτων!

   Εν κατακλείδι, ζητούμε από το Υπουργείο να μας δώσει διευκρινήσεις σχετικές με τα οικονομικά μαθήματα του Νέου Λυκείου και να επανεισάγει τα μαθήματα της Οικονομικής Θεωρίας και της Διοίκησης Επιχειρήσεων στον σχεδιασμό του για το νέο Λύκειο έτσι ώστε να δίνει στους μαθητές την απαραίτητη γνώση που χρειάζονται για την κατανόηση πολύ σημαντικών εννοιών.

 

 

Συντονιστική Ομάδα Αναπληρωτών Οικονομολόγων Εκπαιδευτικών σε συνεργασία με μόνιμους συναδέλφους