Το νερό είναι δημόσιο αγαθό, δεν είναι εμπόρευμα

Κοινή ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Ευρωπαίων Πράσινων και των οργανώσεων-μελών της

Εκστρατεία για την υποστήριξη της Πρωτοβουλίας Ευρωπαίων Πολιτών «Το νερό και η υγιεινή είναι ανθρώπινα δικαιώματα. Το νερό είναι δημόσιο αγαθό, όχι εμπόρευμα!», η οποία οργανώνεται από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Ενώσεων Δημοσίων Υπηρεσιών και άλλους φορείς, προωθεί η Ομοσπονδία των Νέων Ευρωπαίων Πρασίνων (FYEG).
Η εκστρατεία της FYEG, που υποστηρίζεται από μέλη-οργανώσεις από 13 Ευρωπαϊκές χώρες, θα επιδιώξει τη διάδοση της Πρωτοβουλίας μέσω του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, συλλέγοντας ηλεκτρονικές υπογραφές. Επιπροσθέτως, στο πλαίσιο της εκστρατείας, θα πραγματοποιηθούν δράσεις έξω-διαδικτυακής συλλογής υπογραφών και παρουσιάσεις της Πρωτοβουλίας σε τοπικές συναντήσεις. Εφόσον ένα εκατομμύριο Ευρωπαίοι πολίτες υπογράψουν μία πρωτοβουλία εντός δώδεκα μηνών, οι οργανωτές έχουν το δικαίωμα να την παρουσιάσουν σε ακρόαση ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής, η οποία είναι υποχρεωμένη να την εξετάσει.
Ο Ορέστης Κολοκούρης, εκπρόσωπος των Νέων Πράσινων για την κοινή εκστρατεία, σημείωσε: «Σήμερα στην Ελλάδα μια σειρά μέτρων με κυριότερο την ιδιωτικοποίηση ακόμα και βασικών υπηρεσιών, όπως η παροχή νερό, συνοδευόμενα από αντιδημοκρατικές πρακτικές, απειλούν το μέλλον της χώρας μας ως ευνομούμενης αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας και κοινωνίας «δυτικού τύπου».
Η Terry Reibtke, συν-εκπρόσωπος της FYEG, δήλωσε:
«Η πρόσβαση σε καθαρό νερό είναι ανθρώπινο δικαίωμα. Η παροχή νερού οφείλει να μείνει εκτός των πολιτικών ιδιωτικοποίησης, ώστε να διασφαλιστεί επαρκές και καθαρό πόσιμο νερό και υγιεινή για όλους με ένα ανεκτό κόστος. Ιδιαιτέρως η ιδιωτικοποίηση της παροχής του νερού της Ελλάδας εν μέσω κρίσης απαιτεί συγκεκριμένα μέτρα.»
Ο Jacob Schwarz, συν-εκπρόσωπος του FYEG, πρόσθεσε:
«Η πρωτοβουλία Ευρωπαίων πολιτών αποτελεί το πρώτο υπερεθνικό εργαλείο για την συμμετοχική δημοκρατία.. Σε μία εποχή που η Ευρω-κρίση απειλεί με τη δημιουργία νέων ανισοτήτων μεταξύ εθνών, η Πρωτοβουλία των Ευρωπαίων πολιτών είναι μία μοναδική ευκαιρία για την ενδυνάμωση μίας ενιαίας Ευρωπαϊκής δημόσιας σφαίρας και κοινωνίας των πολιτών .Το σύστημα συλλογής ηλεκτρονικών υπογραφών στο www.rigth2water.eu επιτρέπει την διάδοση της δημόσιας συζήτησης»