Ο νέος ενιαίος φόρος ακινήτων είναι υπερβολικός, πολύπλοκος, επιζήμιος και άδικος

ΔΡΑΣΗ

Είναι υπερβολικός. H ίδια η κυβέρνηση υπολογίζει ότι 25% των υπόχρεων δεν θα μπορέσουν να τον πληρώσουν. Είναι ανήθικο και οδηγεί σε κοινωνική αποσύνθεση, να επιβάλει μία κυβέρνηση φόρο που εξαρχής γνωρίζει ότι μία μεγάλη μερίδα του πληθυσμού αδυνατεί να πληρώσει.

Είναι πολύπλοκος. Tα κριτήρια με τα οποία επιβάλλεται καθορίζουν τις αξίες με εντελώς αυθαίρετο τρόπο, άσχετο με την πραγματικότητα.

Είναι επιζήμιος. Θα προκαλέσει περαιτέρω πτώση των αξιών ακινήτων, πλήρη παράλυση της οικοδομικής δραστηριότητας. Η δε επιβολή του στην γεωργική γη θα οδηγήσει σε περαιτέρω μείωση της ανταγωνιστικότητας της πρωτογενούς παραγωγής.

Είναι άδικος. Επιβάλλεται σε ακίνητη περιουσία η οποία στην συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων είναι αποτέλεσμα πολυετών, σκληρά φορολογημένων, εισοδημάτων και προσπαθειών ενώ θα οδηγήσει σε κατάσχεση περιουσιών και αναδιανομή τους υπέρ των ισχυρών.

Αντί του φόρου ακινήτων η κυβέρνηση θα έπρεπε να βρει ίσου αποτελέσματος μειώσεις εξόδων. Κλείσιμο άχρηστων στην πραγματικότητα οργανισμών του Δημοσίου και κατάργηση των παράλογων πρόωρων συνταξιοδοτήσεων το κόστος των οποίων ισοδυναμεί με την δυνητική απόδοση του νέου φόρου ακινήτων.

 

Σταματήστε, πριν είναι πολύ αργά.