Οφίτικη Ποντιακή

Η Οφίτικη Ποντιακή είναι μία διάλεκτος της Ελληνικής η οποία ανήκει στη διαλεκτική ομάδα της Ποντιακής και μιλιέται σε απομονωμένους θύλακες κυρίως στη Β. Ελλάδα από πρόσφυγες της περιοχής του Όφεως αλλά και σε περίπου τριάντα χωριά των επαρχιών Of και Caykara στην Τουρκία.

Η συγκεκριμένη μελέτη εστιάζει στην Οφίτικη Ποντιακή του Ελλαδικού χώρου και αποτελεί μία δομημένη γλωσσική τεκμηρίωση της διαλέκτου βάσει, πρώτον, έρευνας σε αρχειακό υλικό σε εξειδικευμένες βιβλιοθήκες της Ελλάδας και του εξωτερικού και δεύτερον, έρευνας πεδίου στο χωριό Νέας Τραπεζούντας Πιερίας, οι κάτοικοι του οποίου αποτελούν στην πλειοψηφία τους πρόσφυγες ή απογόνους προσφύγων στην περιοχή του Όφεως.

Διαβάστε όλη τη μελέτη εδώ

e-Pontos