Οι μειώσεις συντάξεων στο ΤΕΑΥΦΕ

 

Τι λέει η ανακοίνωση του ΤΕΑΥΦΕ για τις μειώσεις:

 

Ο κλάδος του Φαρμάκου τα τελευταία 4 χρόνια έχει δεχτεί τη μεγαλύτερη «μνημονιακή πίεση», με αποτέλεσμα να κλυδωνίζεται η φαρμακευτική υποδομή της χώρας και να συρρικνώνονται οι θέσεις εργασίας με ό,τι αυτό συνεπάγεται και για το Ταμείο μας.  Αποτέλεσμα του γεγονότος αυτού είναι να έχουν υποχωρήσει σημαντικά τα έσοδα του Ταμείου από τις μειωμένες εισφορές, που αθροιστικά ξεπερνούν το 20%.

 

Το ΤΕΑΥΦΕ ως ΝΠΙΔ είναι υποχρεωμένο να εφαρμόσει την Αναλογιστική Μελέτη, που εγκρίθηκε από την Εθνική Αναλογιστική Αρχή και να προβεί στην αναπροσαρμογή των συντάξεων από 01/03/2013, προκειμένου να διασφαλιστεί η βιωσιμότητά του, να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις και τα συσσωρευμένα ελλείμματα, τα οποία κληρονόμησε και να πάρουν σύνταξη οι σημερινοί και οι μελλοντικοί ασφαλισμένοι.  Αναγνωρίζοντας τη δύσκολη οικονομική κατάσταση που βιώνουν οι συνταξιούχοι μας, αλλά και με γνώμονα το δικαίωμα της νέας γενιάς να πάρει σύνταξη, αποφάσισε:

Α)  Οι συντάξεις κάτω των 200 ευρώ να μην υποστούν καμία μείωση.

Β)  Οι μειώσεις, οι οποίες έχουν γίνει από την 01/01/2013 με το Ν. 4093/2012, να συμψηφιστούν με ό,τι προβλέπει η εγκεκριμένη Αναλογιστική Μελέτη.  Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα η πλειοψηφία των συνταξιούχων στην ουσία να μην υποστεί περαιτέρω μείωση του εισοδήματός της.  Μεσοσταθμικά οι μειώσεις αυτές δεν θα ξεπερνούν το 12,81%.  Για διευκόλυνση των συνταξιούχων τα αναδρομικά από 01/03/2013 έως 30/09/2013 θα καταβληθούν σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις μέχρι τις 31/12/2014.  Η μείωση ξεκινά από τη σύνταξη του Οκτωβρίου και τα αναδρομικά από τη σύνταξη του Νοεμβρίου.

Από τον ερχόμενο μήνα ο κάθε συνταξιούχος του ΤΕΑΥΦΕ θα μπορεί να βρει στην ιστοσελίδα του Ταμείου www.teayfe.gr το μηνιαίο εκκαθαριστικό σημείωμα για τη σύνταξή του.

Φτιάχνουμε το νέο ΤΕΑΥΦΕ σε νέες και γερές βάσεις, εκσυγχρονίζουμε τις δομές του, θωρακίζουμε τη βιωσιμότητά του με αποθεματικό ασφαλείας σε περίοδο κρίσης, απλοποιούμε τις λειτουργίες του και εγγυόμαστε τις συντάξεις της παρούσας και της νέας γενιάς.