Οι παροχές για 158.000 χαμηλοσυνταξιούχους που έχασαν το ΕΚΑΣ

Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία με τα αντισταθμιστικά μέτρα για το ΕΚΑΣ. Η τροπολογία αφορά τη θέσπιση για όσους, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 92 του ν.4387/2016, στερούνται τη παροχή ΕΚΑΣ, αντισταθμιστικών μέτρων. Τα οποία κατά περίπτωση, ισχύουν για κάποιους μέχρι την τελική κατάργηση του Επιδόματος, το 2019 (πχ ανάπηρους και ζευγάρια χαμηλοσυνταξιούχων) και για όλους τους υπόλοιπους μόνο για το 2016.

Αναλυτικά, σύμφωνα με την τροπολογία, μέχρι και την τελική κατάργησή του, σε όσους στερούνται το ΕΚΑΣ σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο πρόσφατος ασφαλιστικός νόμος, προβλέπεται πλήρης απαλλαγή από τη συμμετοχή στην φαρμακευτική δαπάνη.

Σε περίπτωση που έπαυσε η καταβολή του ΕΚΑΣ και στους δύο συζύγους, χορηγείται ως έκτακτη μηνιαία οικονομική ενίσχυση, στο σύζυγο με το μικρότερο ατομικό εισόδημα, το ισόποσο της παροχής που αντιστοιχεί στο εισόδημα αυτό. Αν και δημιουργείται πρόσθετη δαπάνη για το διάστημα Αύγουστος 2016- Δεκέμβριος 2019, το υπουργείο Εργασίας δεν μπορεί να την εκτιμήσει.

Στους πρώην δικαιούχους του ΕΚΑΣ με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, χορηγείται έκτακτη μηνιαία οικονομική ενίσχυση ισόποση με την παροχή που καταργήθηκε. Σύμφωνα με την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, για το τρέχον έτος η δαπάνη εκτιμάται σε 580.000 ευρώ. Για το 2017 και για κάθε επόμενο έτος έως και το 2019, η δαπάνη ανέρχεται σε 1,4 εκατ. ευρώ.

Μόνο για το έτος 2016 θεσπίζονται τα εξής συμπληρωματικά μέτρα:

Απαλλαγή από την καταβολή της εισφοράς υγειονομικής περίθαλψης σε όλους όσοι απώλεσαν παροχή άνω των 30 ευρώ μηνιαίως. Μόνο για το τρέχον έτος, η απώλεια εσόδων για τον ΕΟΠΥΥ εκτιμάται σε 18 εκατ. ευρώ.

Χορήγηση μηνιαίας προπληρωμένης κάρτας σε όλους όσοι απώλεσαν παροχή ποσού από 115 ευρώ μηνιαίως και άνω, ισόποσης με το ποσό που αντιστοιχεί στο 30% της απώλειας. Το ΓΛΚ εκτιμά τη δαπάνη για το τρέχον έτος σε 26,7 εκατ. ευρώ.

Οι διατάξεις αρχίζουν να ισχύουν από την 1η Αυγούστου 2016. Οι λεπτομέρειες θα καθοριστούν με υπουργική απόφαση.

http://eisodima.gr/