Οι θέσεις της ΔΗΜΑΡ για την ναυτιλία

Σε πλήρη σύνθεση συνεδρίασε χθες το απόγευμα ο Τομέας Ναυτιλίας της ΔΗΜΑΡ με αφορμή την κατάθεση του τελικού μετά τις τροπολογίες σχεδίου νόμου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, για την «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις», όπως αυτό θα συζητηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής.

Η Ειδική Αγορήτρια της ΔΗΜΑΡ, Μαρία Ρεπούση, ενημέρωσε τον Τομέα για όλες τις τροπολογίες που κατέθεσε στη Βουλή κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόμου στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου. Όπως υπογράμμισε οι τροπολογίες αυτές στηρίχθηκαν στις επεξεργασίες του τομέα και εστίασαν στα μείζονα θέματα που θέτει το σχέδιο νόμου. Πολλές από αυτές τις τροπολογίες έγιναν καθόλα ή εν μέρει δεκτές  όπως για παράδειγμα η απόσυρση της διατύπωσης περί «ιδιωτικών φορέων διοίκησης λιμένων» στην επικαιροποιημένη μορφή του σχεδίου νόμου.

 

Ο Τομέας Ναυτιλίας της ΔΗΜΑΡ καλεί τον Υπουργό Ναυτιλίας να λάβει υπόψη του και τις υπόλοιπες τροπολογίες και θέσεις που έχουμε καταθέσει και εκφράσει στη Βουλή και ιδιαίτερα αναφορικά με:

  • Την ανάγκη σαφούς διάκρισης των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Ναυτιλίας από το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, όπως αυτές είχαν ρυθμιστεί με το νόμο 3922/2011, με ειδική αναφορά σε αυτόν. Ο πολιτικός – αναπτυξιακός χαρακτήρας του Υπουργείου δεν θα ‘πρεπε να συγχέεται με τις αρμοδιότητες ενός στρατιωτικού σώματος, όπως γίνεται στο παρόν σχέδιο νόμου με το άρθρο 5 αυτού.
  • Την απόσυρση του άρθρου 19 του σχεδίου νόμου που εισάγει τις ατομικές συμβάσεις εργασίας των κατωτέρων πληρωμάτων. Συνιστά υποβάθμιση των Ελλήνων ναυτεργατών και οδηγεί στην απορρύθμιση των εργασιακών δικαιωμάτων.
  • Την υιοθέτηση τροπολογίας μας για την αναλογική τήρηση των ποσοστών φοίτησης σπουδαστριών και σπουδαστών από τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις κατά τη ναυτολόγηση τους για την πρακτική τους άσκηση. Με τη διάταξη αυτή αίρεται πάγια διακριτική μεταχείριση εις βάρος των σπουδαστριών των ΑΕΝ που δεν προτιμώνται για ναυτολόγηση από τις επιχειρήσεις και αναγκάζονται να διακόψουν τις σπουδές τους.
  • Την απόσυρση του άρθρου 49 του σχεδίου νόμου που προβλέπει την ίδρυση ανώνυμης εταιρείας πλοηγικών υπηρεσιών. Η αναγκαιότητα ασφαλούς πλοήγησης αποτελεί λιμενική υπηρεσία και πρέπει να διασφαλίζεται ο δημόσιος χαρακτήρας της.

 

16 / 04 / 13