Παράδοση της οικονομικής διοίκησης στους αρεστούς

Αυτό υποστηρίζει η   Ένωση Αποφοίτων Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης,  σχετικά με την κατάργηση του Ν.3839/2010 περί κρίσεων προϊσταμένων στο Υπουργείο Οικονομικών και την αντικατάστασή του από ένα σύστημα αυθαίρετων επιλογών που βασίζεται σε αδιαφανή κριτήρια αξιολόγησης του εκάστοτε Υπουργού.
(αριθμ. 38/24-10-2012 έγγραφο)

Με τροπολογίες που κατέθεσε ο Υπουργός Οικονομικών:
• Προχωρεί και τυπικά στην αποσάρθρωση των ελάχιστων εγγυήσεων για
αδιάβλητες κρίσεις Προϊσταμένων, που είχαν εισαχθεί με τον Ν. 3839/2010. Ισοπεδώνεται
κάθε έννοια αξιοκρατίας στις επιλογές και καθιερώνεται εντελώς διαφορετικό σύστημα
από όλη την υπόλοιπη δημόσια διοίκηση. Οι κρίσιμες αυτές θέσεις θα στελεχώνονται
από τους αρεστούς χωρίς κανένα απολύτως κριτήριο παρά μόνο με βάση τη βούληση του
Υπουργού με την ψευδεπίγραφη επίκληση αυθαίρετων «στόχων»!
• Καταργείται το ενιαίο μισθολόγιο μέσω της διατήρησης των υψηλών επιδομάτων
(«προσωπικών διαφορών») σε συγκεκριμένες κατηγορίες υπαλλήλων ανάλογα με το πού
εργάζονται (πχ Εφορείες, Υπουργείο Οικονομικών).
• Την ίδια στιγμή όμως, το Υπουργείο Οικονομικών αρνείται την υπηρεσιακή
εξέλιξη σε χιλιάδες στελέχη με το πρόσχημα της δημοσιονομικής ανεπάρκειας!
• Επίσης ταυτόχρονα ετοιμάζεται να περικόψει στο μισό τα επιδόματα
προϊσταμένων, μοναδικό κίνητρο που απέμεινε για όσους επιφορτίζονται με θέσεις
ευθύνης και διαχειρίζονται κρίσιμες υποθέσεις του ημοσίου.
υστυχώς, ενώ ο νόμος 3839/10, ο πρώτος στην ιστορία του ελληνικού κράτους με
αυστηρά κριτήρια επιλογής ώστε να επιλέγονται οι καλύτεροι και να προχωρήσει επιτέλους η
ιοίκηση απερίσπαστη από κομματικές επιρροές και πελατειακές εξαρτήσεις δεν έχει καν
εφαρμοστεί ακόμη, το Υπουργείο Οικονομικών συνεχίζει την απαράδεκτη τακτική που
καθιέρωσε η προηγούμενη ηγεσία του: Καθιερώνει εντελώς αυθαίρετο «σύστημα» επιλογής
με «κύριο» κριτήριο την επίτευξη στόχων, οι οποίοι όμως καθορίζονται αυθαίρετα και χωρίς
να υπεισέρχεται απολύτως κανένα άλλο κριτήριο!
Πρόκειται για απαράδεκτη και αντισυνταγματική ρύθμιση, η οποία κατατίθεται με
τροπολογία και είναι απολύτως επικίνδυνη αφού οι Προϊστάμενοι κρίσιμων Μονάδων θα
βρίσκονται υπό την απόλυτη εξουσία του πολιτικού συστήματος και τις πελατειακές
λειτουργίες του,
με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη γέννηση δημόσιας διαφθοράς, για την
ανισότητα στη μεταχείριση των πολιτών, για την ίδια τη λειτουργία της διοίκησης.

Την ίδια στιγμή, με ρύθμιση που επιχειρείται να περάσει απαρατήρητη καταργείται το
πολυδιαφημισμένο «ενιαίο μισθολόγιο» αφού διατηρούνται τα επιδόματα που λάμβαναν
κατηγορίες υπαλλήλων που υπηρετούν σε συγκεκριμένες Υπηρεσίες και δημιουργείται το
δημόσιο «δύο ταχυτήτων»
.Την ίδια στιγμή, το Υπουργείο Οικονομικών αρνείται την έναρξη
των διαδικασιών προαγωγών καταδικάζοντας στην υποβάθμιση ιδιαίτερα τα νέα και
προσοντούχα στελέχη επικαλούμενο…δημοσιονομική ανεπάρκεια.
Καταδικάζει έτσι το
σύνολο της δημόσιας διοίκησης σε στασιμότητα, αναμφίβολα μια παγκόσμια πρωτοτυπία.
Η Ένωση Αποφοίτων Εθνικής Σχολή ημόσιας διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, πιστή
στις αρχές της και συναισθανόμενη την αδήριτη ανάγκη να λειτουργήσει το ελληνικό
κράτος αυτήν την τόσο κρίσιμη στιγμή με όρους ορθολογισμού και αξιοκρατίας, καλεί τον
Υπουργό Οικονομικών:
• Να αποσύρει την απαράδεκτη ρύθμιση για τις αυθαίρετες επιλογές
Προϊσταμένων που ανοίγει το δρόμο για τη διάλυση κάθε αξιοκρατικής διαδικασίας και
την παράδοση του κρατικού μηχανισμού στα πελατειακά δίκτυα και σε κάθε είδους
συμφέροντα.
• Να λειτουργήσει σαν Υπουργός σύγχρονου κράτους δικαίου δυτικού τύπου,
εφαρμόζοντας αμέσως τις πάγιες διατάξεις του ν.3839/10 προχωρώντας σε αξιοκρατικές
και αδιάβλητες κρίσεις!
• Να μην προχωρήσει στις περικοπές των επιδομάτων Προϊσταμένων και να
συναινέσει επιτέλους στις διαδικασίες προαγωγών, αφού από τις ενέργειές του
αποδεικνύεται ότι δημοσιονομική δυνατότητα υπάρχει ενώ το κόστος τους είναι αναλογικά
ελάχιστο και το όφελος πολλαπλάσιο.
Το διακύβευμα, είναι τεράστιο και αφορά σε όλο τον ελληνικό λαό που περιμένει ένα
αποτελεσματικό Κράτος. Τις στιγμές που κρίνεται το μέλλον ης χώρας, δεν είναι δυνατόν
να επικαλούμαστε μεταρρυθμίσεις και να εφαρμόζουμε τις πιο αναχρονιστικές πρακτικές
που μας οδήγησαν σε αυτό το σημείο!