Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική

Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική: Υπεγράφη η Διακήρυξη της Λεμεσού

Ευρωπαϊκό δόγμα για τα στρατηγικά θαλάσσια συμφέροντα της ΕΕ προτείνει ο ευρωβουλευτής ΝΔ, κ. Γιώργος Κουμουτσάκος

 

Υπεγράφη (8/10/2012)  στην Κύπρο παρουσία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Δ. Χριστόφια, και του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, J.M. Barroso, η Διακήρυξη της Λεμεσού. Πρόκειται για πολιτική διακήρυξη υποστήριξης και ενίσχυσης της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής της ΕΕ και ορόσημο για τον σχεδιασμό μελλοντικών ευρωπαϊκών πολιτικών που σχετίζονται με τη θάλασσα.

 

Η υπογραφή αυτή επισφράγισε τις επιτυχείς εργασίες της διήμερης Άτυπης Υπουργικής Συνάντησης με τίτλο “Επανεργοποίηση της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής: Από τη Λισαβόνα στη Λεμεσό” (“Reenergising EU-IMP: From Lisbon to Limassol”) που διοργάνωσε η Κυπριακή Προεδρία στη Λεμεσό.

 

Στις εργασίες αυτές συμμετείχε ο ευρωβουλευτής της ΝΔ, κ. Γιώργος Κουμουτσάκος, που είχε προσκληθεί να συμμετάσχει ως εισηγητής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τον πρώτο χρηματοδοτικό κανονισμό της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής. Ο Έλληνας ευρωβουλευτής υπογράμμισε την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη Διακήρυξη της Λεμεσού και ανακοίνωσε ότι από κοινού με τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κα. C.Lepage (Γαλλία) και κα. G.Meissner (Γερμανία) θα καταθέσουν πρόταση υποστηρικτού ψηφίσματος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

 

Ο κ. Γ. Κουμουτσάκος πρότεινε επίσης την επεξεργασία και διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου ευρωπαϊκού στρατηγικού δόγματος για τις προτεραιότητες και τα συμφέροντα της Ευρώπης στη θάλασσα.

 

Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Γ. Κουμουτσάκος ανέφερε,  μεταξύ άλλων, ότι “Η Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική αν και είναι μια νέα πολιτική, κάνει φιλόδοξα βήματα. Χρειάζεται όμως τη διαρκή φροντίδα και την αμέριστη υποστήριξή μας. Η Διακήρυξη της Λεμεσού επιτυγχάνει και τους δύο αυτούς στόχους καθώς δίνει ισχυρή πολιτική υποστήριξη και ώθηση στην Ολοκληρωμένη Ευρωπαϊκή Πολιτική για τις Θάλασσες.

 

Για να επιτύχει τους φιλόδοξους στόχους της, η Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική χρειάζεται την ανάλογη χρηματοδότηση. Γι’ αυτό καλούμαστε να επιβεβαιώσουμε τη σημερινή ξεκάθαρη πολιτική μας βούληση στο πλαίσιο των επόμενων δημοσιονομικών προοπτικών 2014-2020.

 

Με τη Διακήρυξη της Λεμεσού κάνουμε ένα πολύ σημαντικό βήμα μπροστά.

 

Το επόμενο βήμα πιστεύω ότι θα πρέπει να είναι η διαμόρφωση ενός ευρωπαϊκού στρατηγικού δόγματος για τη θάλασσα που θα καλύπτει όλες τις προκλήσεις και θα καθορίζει όλες τις προτεραιότητες: οικονομικές, ενεργειακές, περιβαλλοντικές και τις προτεραιότητες ασφάλειας της Ευρώπης για την επόμενη δεκαετία».

 

 

Μπορείτε να δείτε το κείμενο της Διακήρυξης της Λεμεσού εδώ:

http://www.cy2012.eu/index.php/en/file/WWqSA9lwe1n2nxXo9+AUZw==/