Όταν οι Έλληνες γράφουν ιστορία

του Αντώνιου Σίμου

Ο τίτλος του βιβλίου δικαιολογείται από το περιεχόμενό του, που αποτελεί μία σύντομη αναφορά (σύνοψη) της ιστορίας του Ελληνικού έθνους. Στις 360 σελίδες του βιβλίου έγινε προσπάθεια να αναφερθούν τα κύρια γεγονότα που χάραξαν την ιστορία του Ελλη­νικού έθνους, προκειμένου οι αναγνώστες να εξάγουν τα δικά τους συμπεράσματα.

 

Η γνώση της αληθινής ιστορίας είναι αναμφίβολα για κάθε έθνος το αντίδοτο της λήθης στην μακρά πορεία του χθες και πυξίδα στην πορεία του αύριο. Είναι η φυσική αντοχή του, ενάντια στις πιέσεις που δέχεται από τα αλληλοσυγκρουόμενα καταστροφικά συμφέροντα της παγκοσμιοποίησης.

Σε μία εποχή που αμφισβητείται η εθνική ταυτότητα των λαών επιβάλλεται όσο ποτέ άλλοτε να εγκύπτουμε στα κορυφαία ιστορικά γεγονότα του έθνους και να αποκαθιστούμε την ιστορική αλήθεια, ενάντια στην αλλοίωση που επιχειρούν οι διάφοροι ημιμαθείς αμφισβητίες του Ελληνισμού.

Το βιβλίο αποτελεί μία ελάχιστη απονομή χρέους, τιμής και αγάπης προς όλους εκείνους, τους επώνυμους και ανώνυμους, που αφιέρωσαν την ζωή τους στην προάσπιση της πατρίδας.

http://www.e-grammes.gr/article.php?id=5503