Παγκόσμια εβδομάδα νερού 2012

Παρά την επίτευξη του Αναπτυξιακού Στόχου της Χιλιετίας, 783 εκατομμύρια άνθρωποι εξακολουθούν να μην έχουν πρόσβαση σε πόσιμο νερό
Καθώς ξεκίνησε η Παγκόσμια Εβδομάδα Νερού (26-31 Αυγούστου), η UNICEF αναφέρει ότι παρά την τεράστια πρόοδο τις τελευταίες δύο δεκαετίες για την παροχή πρόσβασης σε βελτιωμένες πηγές πόσιμου νερού σε δισεκατομμύρια ανθρώπους, η ολοκλήρωση αυτού του έργου δεν πρόκειται να είναι εύκολη.
«Υπήρξαν εξαιρετικά οφέλη σε κάθε περιοχή του κόσμου», δήλωσε ο Sanjay Wijesekera, επικεφαλής των προγραμμάτων ύδρευσης, αποχέτευσης και υγιεινής της UNICEF. «Ωστόσο, το έργο δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι το κάθε άτομο, κάθε μέρα, να μπορεί να έχει αρκετό πόσιμο νερό από μια αξιόπιστη πηγή – και δυστυχώς το πιο δύσκολο μέρος είναι μπροστά μας».
Ο Wijesekera αναφέρφθηκε στην έκθεση «Πρόοδος σχετικά με το Πόσιμο Νερό και την Αποχέτευση 2012» που δημοσιεύθηκε νωρίτερα αυτό το χρόνο από τη UNICEF και την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, η οποία λέει ότι μεταξύ 1990 και 2010 περισσότερα από 2 δισεκατομμύρια άνθρωποι έχουν αποκτήσει πρόσβαση σε βελτιωμένες πηγές πόσιμου νερού, όπως δίκτυα ύδρευσης ή προστατευμένα φρεάτια. Η έκθεση αναφέρει ότι ο κόσμος πέτυχε τον Αναπτυξιακό Στόχο της Χιλιετίας για το πόσιμο νερό το 2010, πέντε χρόνια νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα, αλλά ότι 783 εκατομμύρια άνθρωποι εξακολουθούν να μην έχουν πρόσβαση.
Σύμφωνα με την έκθεση, αυτοί που εξακολουθούν να μην έχουν πρόσβαση είναι οι πιο δύσκολο να προσεγγισθούν, καθώς είναι κατά κύριο λόγο οι φτωχότεροι άνθρωποι στις αστικές παραγκουπόλεις ή σε απομακρυσμένες αγροτικές περιοχές.
Η UNICEF αναφέρει ότι το πιο σημαντικό βήμα για την παροχή καθολικής πρόσβασης θα πρέπει να είναι η αντιμετώπιση των ανισοτήτων που υπάρχουν σε όλες τις περιοχές και σε όλα τα επίπεδα και εκεί όπου οι πιο φτωχοί και οι γυναίκες πλήττονται περισσότερο.
Σύμφωνα με τη UNICEF, όταν το νερό δεν είναι διαθέσιμο στις κατοικίες και πρέπει να συλλέγεται, οι γυναίκες και τα κορίτσια είναι πολύ πιο πιθανό να κουβαλάνε το νερό στην οικογένεια, περπατώντας κατά μέσο όρο έξι χιλιόμετρα την ημέρα σε ορισμένες περιοχές.
Οι φτωχότερες χώρες υπολείπονται κατά πολύ των πλουσιότερων, καθώς μόνο το 11% του πληθυσμού στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες προμηθεύονται νερό από δίκτυο ύδρευσης σε σύγκριση με πάνω από το 50% του παγκόσμιου πληθυσμού.
Στο εσωτερικό των χωρών, υπάρχει μια σχεδόν παντελής ανισότητα πρόσβασης στις αγροτικές περιοχές σε σύγκριση με τις αστικές περιοχές. Συνολικά, το 80% του παγκόσμιου αστικού πληθυσμού διαθέτει σύνδεση με δίκτυα παροχής νερού, σε σύγκριση με λιγότερο από το 30% των ανθρώπων στις αγροτικές περιοχές. Το χάσμα αγροτικών-αστικών περιοχών είναι ιδιαίτερα έντονο στην υποσαχάρια Αφρική, όπου ανέρχεται στο 29%. Στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες οι ενενήντα επτά από κάθε 100 κατοίκους της υπαίθρου δεν έχουν πρόσβαση σε τρεχούμενο νερό.
Οι αρχές για «Το Ανθρώπινο Δικαίωμα στο Νερό» που υιοθετήθηκαν από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών το 2010 αναφέρουν ότι το πόσιμο νερό πρέπει να είναι φθηνό, αξιόπιστης παροχής, ασφαλές και διαθέσιμο σε επαρκή ποσότητα για την κάλυψη των βασικών αναγκών.
Η UNICEF προβλέπει ότι το 2015, καταληκτική ημερομηνία των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας, 605 εκατομμύρια άνθρωποι θα εξακολουθούν να στερούνται αυτό το βασικό ανθρώπινο δικαίωμα.