Παιχνίδι και γνώση στη Βιβλιοθήκη του Δήμου Αθηναίων

Η Κεντρική Δημοτική Βιβλιοθήκη της
Αθήνας, πέραν των εκπαιδευτικών
προγραμμάτων για τα σχολεία, υλο-
ποιεί και προγράμματα
για ομάδες παιδιών.

Το πρόγραμμα Παιχνίδι
& γνώση.. πάνε στη
βιβλιοθήκη καλεί τα
παιδιά 6 ως 12 ετών να
περάσουν ευχάριστα
και δημιουργικά τα
απογεύματα της Τε-
τάρτης στο χώρο της Βιβλιοθήκης.
Μαζί με τα παιδιά κάνουμε ένα ταξίδι
στο χώρο της φαντασίας, της
δημιουργίας, της διασκέδασης, του
παιχνιδιού, της εξερεύνησης,
της μάθησης και των βιβλίων. Παί-
ζουμε, αφηγούμαστε, διαβάζουμε
ιστορίες και τις ζωντανεύουμε μέσα
από τις κούκλες.
Ώρες προγράμ-
ματος: 17.00-
19.00.
Ο Παραμυθάς
της Αθήνας
γεννήθηκε μέσα
από τη φαντασία
και τον αυθορ-
μητισμό των παιδιών και μεγάλωσε
με τη γνώση χιλιάδων βιβλίων. Είναι
μεγαλύτερος από τα παιδιά και λίγο
μικρότερος από τους μεγάλους. Έχει
ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο με κα-
ράβια, τρένα, αεροπλάνα, αερόστα-
το, έχει συλλέξει πολλές ιστορίες
από τα ταξίδια του και τον ευχαρι-
στεί να τις μοιράζεται με τους μι-
κρούς του φίλους.
Να σας πούμε ότι τρέφεται με χαμό-
γελα και αγκαλιές παιδιών, γι’ αυτό
σας περιμένουμε τη δεύτερη Κυρια-
κή κάθε μήνα
Ώρες προγράμματος: 10:00-12:00
Τα προγράμματα θα έχουν διάρκεια
από 7 Οκτωβρίου 2013 έως 6 Ιουνί-
ου 2014.
Δήλωση συμμετοχής στα τηλέφωνα
(210) 8810884 & 8846009