Παρέμβαση Ελλάδας για προστασία δικαιωμάτων

Ζητα  η Συντονιστική Φοιτητική Ένωση Βορειοηπειρωτικού Αγώνα:

Μέ ἀποτροπιασμό καί ἀγανάκτηση τά μέλη τῆς ΣΦΕΒΑ (Συντονιστική Φοιτητική Ένωση Βορειοηπειρωτικού Αγώνα) καταδικάζουμε τή βάρβαρη ἐπίθεση ἀλβανικῶν ἐθνικιστικῶν κύκλων (γιατί περί αὐτοῦ πρόκειται) ἐνάντια στήν ὀρθόδοξη κοινότητα τῆς Πρεμετῆς ἀλλά καί κατά τοῦ ἑλληνικοῦ προξενείου Ἀργυροκάστρου. Ἐκμεταλλευόμενες τό πολιτικό κενό ἐξουσίας πού ὑπάρχει μέχρι τήν πλήρη ἀνάληψη καθηκόντων ἀπό τή νέα κυβέρνηση Ράμα, παρακρατικές ὁμάδες δείχνουν τό πραγματικό, ἀντιχριστιανικό καί ἀνθελληνικό τους πρόσωπο, ὑπό τήν πολιτική κάλυψη τόσο τοῦ ἀπερχόμενου πρωθυπουργοῦ Μπερίσα ὅσο καί τοῦ προσφάτως ἐκλεγμένου Ράμα.

 

Ζητοῦμε ἀπό τήν ἑλληνική κυβέρνηση νά παρέμβει ἄμεσα καί ἀποτελεσματικά πρός τήν ἀλβανική πλευρά καί νά ἀπαιτήσει τόν πλήρη σεβασμό τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας τῶν ἀδελφῶν μας Βορειοηπειρωτῶν καί γενικότερα τῆς ὀρθόδοξης κοινότητας, ἡ ὁποία εἶναι ἕρμαιο τοῦ ἰσλαμικοῦ φανατισμοῦ πού ἀρχίζει νά κυριαρχεῖ τά τελευταῖα χρόνια στήν Ἀλβανία ὑπό τήν καθοδήγηση τουρκικῶν καί ἀραβικῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν.

Τά τελευταῖα γεγονότα εἶναι καί ἕνα σαφές μήνυμα πρός τούς ἀδελφούς μας Βορειοηπειρῶτες. Κανένα ἀπό τά μεγάλα ἀλβανικά κόμματα δέν ἐνδιαφέρεται γιά τά συμφέροντα τῶν Ἑλλήνων καί τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς Ἀλβανίας. Καθῆκον τους εἶναι νά ἐγκαταλείψουν τίς πολιτικές συνεργασίες μαζί τους, οἱ ὁποῖες ὡς τώρα ΚΑΝΕΝΑ ἀποτέλεσμα δέν ἔφεραν ὑπέρ τῶν συμφερόντων τοῦ Ἑλληνισμοῦ καί νά ἀγωνιστοῦν ἑνωμένοι καί ἀσυμβίβαστοι γιά τά ἐθνικά τους δίκαια καί τήν ἐπιβίωσή τους στή γῆ τῶν προγόνων τους”.