Παρουσίαση του Αναθεωρημένου Σχεδίου Δράσης για το Άσυλο και τη Διαχείριση των Μεταναστευτικών Ροών

Παρουσίαση του Αναθεωρημένου Σχεδίου Δράσης για το Άσυλο και τη Διαχείριση των Μεταναστευτικών Ροών
από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κ. Νικόλαο Δένδια στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Το ζήτημα της θεσμοθέτησης κλείδας επανεισδοχής (relocation key) των παράνομων μεταναστών στα Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανάλογα με την έκταση, τον πληθυσμό και το ακαθάριστο εθνικό προϊόν κάθε χώρας, έθεσε ο Έλληνας Υπουργός
Ν. Δένδιας: «Εξήγησα ότι η χώρα μας δεν μπορεί να ψηφίσει τον κανονισμό Δουβλίνο ΙΙ»

Ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κ. Νικόλαος Δένδιας παρουσίασε σήμερα (19/06/2013) στα μέλη της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (LIBE) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, την πρόοδο του αναθεωρημένου Σχεδίου Δράσης για το Άσυλο και τη Διαχείριση των Μεταναστευτικών ροών, όπως αυτή έχει καταγραφεί από την αρχή της εφαρμογής του (Ιανουάριος 2013).
Στο πλαίσιο της παρουσίασης, ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη εστίασε στα σημαντικά βήματα που έχει πραγματοποιήσει η Ελλάδα στις διαδικασίες ασύλου και στη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, ύστερα από την τελευταία επίσκεψη της Επιτροπής LIBE στην χώρα μας, τον Οκτώβριο του 2012. Ειδικότερα αναφέρθηκε στη λειτουργία της Υπηρεσίας Ασύλου και της Αρχής Προσφυγών και τα πρώτα αποτελέσματα που έχουν επιφέρει. Παρουσίασε ακόμη και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα μας, όσον αφορά τη χρηματοδότηση των δράσεων που προβλέπονται από το συγκεκριμένο Σχέδιο Δράσης.

Ο κ. Υπουργός τόνισε ότι η ελληνική κυβέρνηση αναπτύσσει μία αποτελεσματική απάντηση στις σύγχρονες προκλήσεις στον τομέα της διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών, πάντοτε με σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τα κεκτημένα της Ε.Ε.

Αναφορικά με την αναδιατύπωση του Δουβλίνου ΙΙ ο κ. Υπουργός επεσήμανε ότι η Ελλάδα θεωρεί ότι, τελικά, αποδείχθηκε λιγότερο φιλόδοξη χωρίς να προσφέρει ουσιαστικές απαντήσεις στις ανησυχίες και τα πιεστικά ζητήματα, τα οποία αντιμετωπίζουν τα κράτη μέλη, ιδιαίτερα των εξωτερικών συνόρων της Ε.Ε. Τόνισε, επίσης, ότι στην πρόταση αναδιατύπωσης δεν τέθηκε καν υπό εξέταση η διάταξη σχετικώς με το κριτήριο πρώτης παράνομης εισόδου και δεν περιλήφθηκε, τελικώς, η διάταξη για την αναστολή των μεταφορών. Τέλος το νέο άρθρο 33, το οποίο αναφέρεται στο Μηχανισμό Έγκαιρης Προειδοποίησης, περιορίζεται σε δυσλειτουργίες και πιέσεις του συστήματος ασύλου και δεν περιλαμβάνει αναφορά στις πιέσεις, τις οποίες υφίστανται τα κράτη-μέλη εξαιτίας μεικτών μεταναστευτικών ροών.

Για τους παραπάνω λόγους, η Ελλάδα στο τελευταίο Συμβούλιο Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (Λουξεμβούργο 6&7/06/2013) καταψήφισε την υιοθέτηση της αναδιατύπωσης του Κανονισμού του Δουβλίνου.

Μετά τη λήξη των πρωινών εργασιών της Επιτροπής LIBE ο κ. Δένδιας προέβη στις ακόλουθες δηλώσεις:

«Ήταν για μένα σήμερα μία μεγάλη ευκαιρία να ενημερώσω την Επιτροπή LIBE, την Επιτροπή Εσωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το ελληνικό Action Plan που αφορά τη μετανάστευση και το χειρισμό των παράνομων μεταναστευτικών ροών. Και κυρίως να ζητήσω τη βοήθεια και τη συνεργασία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Ευρωβουλευτών σε αυτό που για την Ελλάδα είναι ένα θέμα επιβίωσης, δηλαδή την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης. Συζητήσαμε τα θέματα που αφορούν τα οικονομικά της μετανάστευσης και κυρίως κάτι που πρέπει να ανοίξει ως διάλογος. Δηλαδή, τη δημιουργία μίας κλείδας επανεισδοχής, μίας κοινής ευρωπαϊκής αντίληψης, σύμφωνα με την οποία οι παράνομοι μετανάστες θα πρέπει να μοιράζονται ανάμεσα στις χώρες της ΕΕ, με ποιοτικούς παράγοντες όπως η έκταση, ο πληθυσμός, το ακαθάριστο εθνικό προϊόν. Και τέλος τους εξήγησα ότι η χώρα μας δεν μπορεί να ψηφίσει τον κανονισμό Δουβλίνο ΙΙ ».
Ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη προσκάλεσε τα μέλη της Επιτροπής LIBE να επισκεφθούν εκ νέου την Ελλάδα το προσεχές φθινόπωρο.