Παρουσιάστηκε το νομοσχέδιο για αδειοδότηση των επιχειρήσεων

Τι είπε ο Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Πως απάντησε στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων. Τα κυριότερα σημεία του νέου νόμου:

1. Διευκόλυνση της λειτουργίας της κεντρικής αδειοδοτικής Αρχής, διότι θα είναι πια πιο απλή η δουλειά της.
2. Σύστημα απλής αδειοδότησης, αυτό που είπα fast track για όλους.
3. Μετάθεση των ελέγχων από το στάδιο της ίδρυσης μιας επιχείρησης, στο στάδιο της λειτουργίας με αντικειμενικά κριτήρια.
4. Έλεγχοι των επιχειρήσεων από πιστοποιημένους φορείς.
5. Κεντρικό ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης
6. Νέο πλαίσιο λειτουργίας για τα επιχειρηματικά πάρκα.

 

Κ. Χατζηδάκης: Κυρίες και κύριοι γι’ αυτό που σήμερα παρουσιάζουμε χρειάστηκε πολλή δουλειά από πολλούς ανθρώπους για πολλούς μήνες. Αλλά πράγματι άξιζε τον κόπο. Διότι πρόκειται για μια σημαντική μεταρρύθμιση η οποία αλλάζει την εικόνα για την επιχειρηματικότητα στη χώρα μας.
Η προσπάθεια αυτή, στηρίχθηκε στη μελέτη του Παρατηρητηρίου επιχειρηματικού περιβάλλοντος, μια μελέτη που χρηματοδοτήθηκε από το ΕΣΠΑ, στη μελέτη επίσης του “Boston Consulting Group” και στη δουλειά που έγινε νωρίτερα από τη σχετική Επιτροπή εργασίας του Υπουργείου Ανάπτυξης.
Τον Σεπτέμβριο παρουσιάσαμε τις γενικές αρχές αυτής της μεταρρύθμισης. Στη συνέχεια σε συνεργασία με ομάδα ειδικών της Παγκόσμιας Τράπεζας ο νόμος πλαίσιο, το σχέδιο νόμου, έτυχε επεξεργασίας και σήμερα μπορούμε πια να το παρουσιάσουμε και να το θέσουμε σε διαβούλευση.
Τους τελευταίους μήνες αναπτύξαμε μια παραγωγική συνεργασία με οκτώ συναρμόδια Υπουργεία: το Υπουργείο Εσωτερικών, το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, το Υπουργείο Υγείας, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, το Υπουργείο Τουρισμού και το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου.
Σήμερα, βάσει των προβλέψεων του άρθρου 43 παρ. 4 του Συντάγματος, σας παρουσιάζουμε το νέο νόμο – πλαίσιο για τις αδειοδοτήσεις και τους ελέγχους στις επιχειρήσεις.
Με το νόμο αυτό θα έρθουν τα πάνω – κάτω στις αδειοδοτήσεις και θα δημιουργηθεί ένα καινούργιο περιβάλλον για τους επενδυτές και τις επιχειρήσεις. Θέλουμε και με αυτή την προσπάθεια να στείλουμε το μήνυμα ότι στην Ελλάδα κάτι αλλάζει ουσιαστικά, ότι η γραφειοκρατία αντιμετωπίζεται με αποφασιστικότητα και ότι γίνεται ένα ουσιαστικό άνοιγμα στην επιχειρηματικότητα.
Αλλάζουμε όλη τη φιλοσοφία σχετικά με το πώς αντιμετωπίζει το κράτος το επιχειρείν. Στο σημερινό σύστημα ισχύει ότι όλες οι επιχειρήσεις για να λειτουργήσουν χρειάζονται πρώτα την άδεια του κράτους, πλην εξαιρέσεων. Δηλαδή θα πρέπει ο καθένας να αποδεικνύει ότι δεν είναι «ελέφαντας», ότι δε θίγει με τα σχέδιά του, με τις φιλοδοξίες του, με τη δράση του το δημόσιο συμφέρον όταν θέλει να ανοίξει μια επιχείρηση.
Ο καθένας γνωρίζει το λαβύρινθο της γραφειοκρατίας και πως απαιτούνται σήμερα αμέτρητες διαδικασίες για να λειτουργήσει μια επιχείρηση. Αυτό που βλέπετε – στις οθόνες εδώ που είναι μέσα στην αίθουσα και που δυστυχώς βλέπω η οθόνη δε μπορεί καν να το δείξει ολόκληρο, δείχνει μόνο το μισό- είναι ο λαβύρινθος που σήμερα ένας επενδυτής έχει μπροστά του για κάποια επιχείρηση, βιομηχανία μέσης και υψηλής όχλησης. Αυτό δε, το έχει σήμερα μπροστά του, μετά την απλούστευση που έχει μεσολαβήσει πριν από μερικά χρόνια.
Τώρα περνάμε σ’ ένα νέο σύστημα. Όλες οι επιχειρήσεις επιτρέπεται να λειτουργούν χωρίς ιδιαίτερη παρέμβαση της Δημόσιας Διοίκησης εκτός φυσικά από κάποιες συγκεκριμένες εξαιρέσεις.
Στην προσπάθεια αυτή δεν αυτοσχεδιάσαμε, γι’ αυτό συνεργαστήκαμε με την Παγκόσμια Τράπεζα, γι’ αυτό στηριχθήκαμε σε τόσες μελέτες. Αξιοποιούμε διεθνώς πετυχημένα πρότυπα. Σε αυτή τη βάση διαμορφώσαμε από κοινού με τα συναρμόδια Υπουργεία το νόμο πλαίσιο που τίθεται από σήμερα υπό διαβούλευση.
Δύο είναι οι βασικές αρχές επί των οποίων κινούμαστε: Η πρώτη είναι η συνολική απλοποίηση των αδειοδοτήσεων και η δεύτερη αρχή είναι ξεκάθαροι κανόνες του «παιχνιδιού».
Ξεκινώ από τη συνολική απλοποίηση: Η μεταρρύθμιση αφορά τόσο σε άδειες που σχετίζονται με κάθε είδους δραστηριότητα, οριζόντιες άδειες, όσο και με ειδικές άδειες. Και αυτή είναι μια βασική διαφορά του νόμου πλαισίου που έχουμε σήμερα ενώπιον μας. Δεν πρόκειται για μια μερική αντιμετώπιση του ζητήματος, δεν πρόκειται για μια αποσπασματική κι εμβαλωματική λύση, πρόκειται για μια σφαιρική, για μια οριζόντια παρέμβαση έτσι ώστε ριζικά να αντιμετωπισθεί το ζήτημα της αδειοδότησης.
Η προεργασία είχε πάρα πολλές δυσκολίες, αλλά πράγματι πιστεύω πως ήταν αναγκαίο προκειμένου να δώσουμε μια ριζική λύση στο θέμα. Θα δείτε ότι στον οριζόντιο άξονα, δηλαδή εκεί που έχουμε να κάνουμε με αδειοδοτήσεις γενικής ισχύος, καταργούμε την άδεια εγκατάστασης και απλοποιούμε διαδικασίες που διατρέχουν σχεδόν όλες τις δραστηριότητες, δηλαδή τους ελέγχους πυροπροστασίας και υγειονομικού. Αυτές είναι άδειες που αφορούν κάθε είδους δραστηριότητα. Μια τέτοια απλούστευση έχει γίνει μέχρι σήμερα με την περιβαλλοντική αδειοδότηση, που κι αυτή έχει οριζόντιο χαρακτήρα.
Στον κάθετο άξονα απλοποιούμε τις διαδικασίες ανά κλάδο δραστηριοτήτων, π.χ. τη μεταποίηση, τον τουρισμό, τα λιμενικά έργα, τις εξορύξεις, την επεξεργασία τροφίμων, τις ιχθυοκαλλιέργειες. Ασφαλώς όπως σημείωσε και ο Πρωθυπουργός, ένα ξεχωριστό ζήτημα είναι και το θέμα των χρήσεων γης το οποίο το εξετάζει το αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και τα λοιπά συναρμόδια Υπουργεία. Λεπτομερειακή εικόνα για το πόσο ακριβώς θα απλοποιηθούν οι διαδικασίες, κάθε διαδικασία επιμέρους, θα έχουμε όταν εκδοθεί η δευτερογενής νομοθεσία, τα Προεδρικά Διατάγματα και όλες οι Υπουργικές Αποφάσεις. Όμως, διαθέτουμε ήδη αρκετές εκτιμήσεις των ειδικών οπότε με βάση αυτές μπορώ να σας δώσω ένα παράδειγμα απλοποίησης κατά προσέγγιση.
Στον επόμενο πίνακα έχουμε μια περίπτωση βιομηχανικής δραστηριότητας υψηλής ή μέσης όχλησης όπως μέχρι σήμερα θα την χαρακτηρίζαμε. Σήμερα για την εγκατάσταση και τη λειτουργία της συγκεκριμένης επιχείρησης, απαιτείται ο επιχειρηματίας να ολοκληρώσει 21 διαφορετικά διαδικαστικά βήματα. Βλέπετε το σχετικό πίνακα, δεν τα αναφέρω ένα-ένα, εν πάση περιπτώσει το πράγμα είναι πολύ συγκεκριμένο και τα βήματα προκύπτουν μέσα από τις μελέτες.
Με το νέο σύστημα που σήμερα παρουσιάζουμε, από τα 21 βήματα αυτά, τα 14 καταργούνται, φεύγουν. Είτε επειδή καταργούνται από το νόμο, παύουν να υπάρχουν, είτε επειδή διασυνδέουμε ηλεκτρονικά τις υπηρεσίες και επομένως ο επιχειρηματίας δε χρειάζεται πλέον να κάνει κάτι. Με το νέο πλαίσιο μονάχα για τις 7 από τις 21 διαδικασίες θα πρέπει να επιληφθεί ο ίδιος ο επιχειρηματίας σύμφωνα με την εκτίμηση των συμβούλων μας. Αλλά και αυτές ακόμα οι διαδικασίες που μένουν, θα είναι απλοποιημένες. Επομένως, πρόκειται για μια σημαντική τομή για την οποία δεν υπάρχει προηγούμενο. Δεν υπήρξε προηγούμενο τα τελευταία χρόνια. Με το νόμο πλαίσιο μπαίνουν οι βάσεις και τα επόμενα βήματα ακολουθούν τους αμέσως προσεχείς μήνες. Αυτά ως προς την απλούστευση.

Έρχομαι στη δεύτερη αρχή που αφορά στους ξεκάθαρους κανόνες του παιχνιδιού. Όπως επίσης θα δείτε στον πίνακα που ακολουθεί, μέχρι τώρα υπήρχε μια αναχρονιστική, γραφειοκρατική και περιπτωσιολογική αντιμετώπιση από το Δημόσιο. Δεν υπήρχαν σαφή πρότυπα αδειοδότησης, αλλά εξέταση του κάθε αιτήματος ξεχωριστά. Αυτό άφηνε περιθώρια για αδικαιολόγητες καθυστερήσεις, αυθαίρετες ερμηνείες των κανόνων και φυσικά υπόνοιες για διαφθορά.
Με το νέο νόμο αυτό αλλάζει. Γιατί αλλάζει; Πρώτον, διότι αποσαφηνίζονται οι γενικοί όροι λειτουργίας, τα πρότυπα λειτουργίας για κάθε δραστηριότητα. Τίθενται δηλαδή ξεκάθαροι κανόνες του παιχνιδιού που δεν επιδέχονται παρερμηνειών από τη διοίκηση. Και φυσικά ούτε και από τους ίδιους τους επενδυτές. Πρότυπα λειτουργίας και προδιαγραφές, θα είναι οι λέξεις κλειδιά από δω και πέρα.
Δεύτερον, ψηφιοποιούνται όλες οι διαδικασίες αδειοδότησης, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα για τους πολίτες και τη Διοίκηση. Μειώνοντας τα σημεία επαφής μεταξύ Διοίκησης και πολιτών, περιορίζοντας έτσι και τις υπόνοιες για διαφθορά.
Τρίτον, εναρμονίζεται το καθεστώς των ελέγχων με τις καλύτερες διεθνείς πρακτικές, ενώ οι έλεγχοι γίνονται από διαπιστευμένους ελεγκτές, είτε του δημοσίου είτε του ιδιωτικού τομέα.
Αποτέλεσμα: το δημόσιο από απλό «χαρτοβασίλειο», ανακτά τον επιτελικό του ρόλο. Η Δικαιοσύνη απαλλάσσεται από ένα σημαντικό φόρτο υποθέσεων και επομένως στέλνουμε ακόμα ένα μήνυμα στους επενδυτές, ότι δεν θα έχουν τις εμπλοκές που είχαν μέχρι σήμερα με την ελληνική Δικαιοσύνη. Ο πολίτης γρήγορα και με ασφάλεια δικαίου μπορεί να ιδρύσει και να λειτουργήσει την επιχείρησή του χωρίς να παρανομεί και χωρίς να νιώθει εκτεθειμένος στη διαφθορά.
Πρέπει να κάνω μια διευκρίνιση στο σημείο αυτό: Πριν σας περιγράψω το πλαίσιο των παρεμβάσεων που κάνουμε, θέλω να σημειώσω πως ο νέος νόμος πλαίσιο θα συνδέεται με την ήδη θεσπισθείσα Κεντρική Αδειοδοτική Αρχή. Η Κεντρική Αδειοδοτική Αρχή θα λειτουργεί ως υπηρεσία μιας στάσης για τους επενδυτές. Έτσι κι αλλιώς αυτό προβλέπεται σήμερα, ότι θα λειτουργεί ως Υπηρεσία μιας στάσης. Αλλά με το νέο νόμο θα διευκολύνεται ακόμα περισσότερο η λειτουργία της, καθώς θα απλουστευθούν δραστικά όλες οι διαδικασίες με τις οποίες η κεντρική αδειοδοτική αρχή θα καλείται να ασχοληθεί. Αντί να ασχολείται δηλαδή με τις 21 διαφορετικές άδειες που υπήρχαν προηγουμένως, θα έχει μπροστά της μόνον 7. Όπως στο παράδειγμα που σας έδειξα.
Βασισμένος λοιπόν σε όσα ήδη περιγράψαμε, ο νέος νόμος πλαίσιο περιλαμβάνει 4 τομές όπως οριστικοποιήθηκαν από την επεξεργασία που τους έγινε τους τελευταίους 4-5 μήνες. Ποιες είναι αυτές οι τομές:
· Σύστημα απλής αδειοδότησης ή υπεύθυνης δήλωσης όπως ανέφερε και ο Πρωθυπουργός ή για να το πούμε αλλιώς, fast track για όλους, γιατί περί αυτού πρόκειται .
· Όχι έλεγχοι εκ των προτέρων, αλλά έλεγχοι κατά τη λειτουργία.
· Έλεγχος των επιχειρήσεων από πιστοποιημένους φορείς.
· Κεντρικό ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης.
Τώρα, θα με συγχωρήσετε, πρέπει να εξηγήσω ποιο είναι το περιεχόμενο της κάθε μιας από αυτές τις παρεμβάσεις.
Πρώτον, εισάγουμε το σύστημα απλής αδειοδότησης των επιχειρήσεων. Μέχρι τώρα όπως γνωρίζετε, σχεδόν όλες οι επιχειρήσεις για να ξεκινήσουν τη δραστηριότητά τους κάνουν αίτηση και περιμένουν πότε το Δημόσιο θα ελέγξει για να εκδώσει την άδεια λειτουργίας. Αυτό αλλάζει. Στο καινούργιο σύστημα χρησιμοποιούνται τρεις διαφορετικές μέθοδοι υποβοήθησης της αδειοδότησης.
Η πρώτη είναι η αυτοσυμμόρφωση, όπου η ίδια η επιχείρηση δηλώνει υπεύθυνα πως έχει συμμορφωθεί και φέρει το βάρος της απόδειξης.
Η δεύτερη είναι η πιστοποίηση τρίτου, το outsourcing της διαδικασίας της αδειοδότησης όπως γίνεται π.χ. ήδη στην έκδοση πολεοδομικών αδειών με τα πιστοποιητικά που εκδίδουν οι μηχανικοί, με τις ρυθμίσεις που έχει προωθήσει το Υπουργείο Περιβάλλοντος.
Τρίτον, αξιοποίηση εργαλείων της αγοράς. Παραδείγματος χάριν επισυνάπτοντας ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο, θα συνάγεται πως η εγκατάσταση αυτή ήδη τηρεί τις προδιαγραφές ασφαλείας, καθώς οι εταιρείες οι ασφαλιστικές που ασφαλίζουν μια εγκατάσταση έχουν αναγκαστικά εξετάσει την εγκατάσταση. Άρα, αν ο ιδιώτης αναδέχεται το κόστος της ασφάλισης, δεν υπάρχει λόγος το Δημόσιο ακόμα μια φορά να εξετάζει και να βρισκόμαστε σε δουλειά σε σχέση με τις αδειοδοτήσεις.
Ανάλογα τώρα με την κρισιμότητα του θέματος που αφορά στο δημόσιο συμφέρον, θα επιλέγεται ένα απ’ αυτά τα εργαλεία τα οποία ανέφερα προηγουμένως. Ως αποτέλεσμα της απλοποίησης και της εφαρμογής αυτών των μεθόδων, θα γίνει το εξής:
Πρώτον: Σε πολλές περιπτώσεις δραστηριοτήτων, απλών δραστηριοτήτων, π.χ. σ’ ένα επαγγελματικό εργαστήριο κεραμικής, θα αρκεί η δήλωση στο ΓΕΜΗ, το Γενικό Εμπορικό Μητρώο και στη ΔΟΥ. Μόνο αυτά. Τίποτε άλλο. Μόνο η δήλωση στο ΓΕΜΗ και στη ΔΟΥ. Η Περιφέρεια θα ενημερώνεται ηλεκτρονικά για το γεγονός χωρίς να κάνει ούτε ο πολίτης κάτι επιπλέον. Καμία υποχρέωση πέραν της εγγραφής στο ΓΕΜΗ και της ενημέρωσης της Εφορίας.
Πάμε σε κάτι πιο σύνθετο, σε περιπτώσεις δραστηριοτήτων όπως π.χ. ένα κλωστοϋφαντουργείο, όπου υπάρχουν ορισμένοι λόγοι δημοσίου συμφέροντος, εν προκειμένω να μην ενοχλούνται οι περίοικοι. Και πάλι δεν θα υπάρχει άμεση εμπλοκή των Αρχών με ελέγχους κατά τη διάρκεια της αδειοδότησης. Αντίθετα, θα χρησιμοποιούνται οι τρεις μέθοδοι που είπαμε παραπάνω, όπως είναι παραδείγματος χάριν η υπεύθυνη δήλωση ή η πιστοποίηση τρίτου. Έτσι θα βεβαιώνεται εύκολα και γρήγορα πως η επιχείρηση ήδη τηρεί και θα τηρεί τους κατά δραστηριότητα γενικούς όρους λειτουργίας, που θα καθοριστούν με Κοινή Υπουργική Απόφαση μετά από εισήγηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού και θα είναι σαφείς εξ’ αρχής.
Άρα ο ίδιος επιχειρηματίας θα κινεί μόνος του τη διαδικασία, κερδίζοντας χρόνο και χρήμα, χωρίς να περιμένει τη Διοίκηση, έχοντας πιστοποίηση τρίτου ή απλώς καταθέτοντας μια υπεύθυνη δήλωση.
Τρίτον, υπάρχει και μια τρίτη κατηγορία ως εξαίρεση. Εδώ εμπίπτουν κάποιες λίγες περιπτώσεις, όπως παραδείγματος χάριν φαρμακοβιομηχανίες ή τσιμεντοβιομηχανίες. Σε αυτές τις περιπτώσεις, για συνταγματικούς και άλλους λόγους, εδώ θα εξακολουθήσει να απαιτείται και κάποια έγκριση από τις αρχές. Όμως και στην περίπτωση αυτή δεκάδες επιμέρους άδειες που απαιτούνται αντικαθίστανται από υπεύθυνες δηλώσεις και πιστοποιήσεις τρίτων.
Οι εξαιρέσεις στον κανόνα, δηλαδή οι δραστηριότητες όπου θα απαιτείται και οι αρχές να παρεμβαίνουν ενεργά πριν ξεκινήσει η επιχείρηση, θα καθοριστούν περιοριστικώς από τα αρμόδια Υπουργεία. Δηλαδή, θα έρθει κάθε Υπουργείο και θα πει ότι στην τρίτη κατηγορία εμπίπτουν περιοριστικά και συγκεκριμένα αυτές και αυτές οι δραστηριότητες. Γι΄ αυτές τις δραστηριότητες θα απαιτείται μια διαδικασία όπως την περιέγραψα προηγουμένως και θα ξέρουν οι επιχειρηματίες ότι είναι μόνο αυτές και οι υπόλοιπες εντάσσονται στις άλλες δύο προηγούμενες κατηγορίες. Αυτό θα γίνει τους αμέσως επόμενους μήνες, είτε με Προεδρικά Διατάγματα είτε με Υπουργικές Αποφάσεις που θα εκδοθούν από τα Υπουργεία.
Επομένως, για την συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων θα μπορεί κανείς να ξεκινήσει μια επιχείρηση χωρίς να υποβάλλει αμέτρητες αιτήσεις και να καθυστερεί περιμένοντας για έλεγχο όπως σήμερα. Αντίθετα, με απλές βεβαιώσεις, χωρίς άμεση εμπλοκή των Αρχών, που θα υποβάλλονται μάλιστα αποκλειστικά ηλεκτρονικώς από δω και πέρα.

Σε κάθε περίπτωση με το νέο σύστημα πολύ λίγες θα είναι οι παραδοσιακού τύπου εγκρίσεις από τις Αρχές. Στόχος μας είναι – κοντολογίς- ο αριθμός των βημάτων αδειοδότησης να περιοριστεί τουλάχιστον κατά 60%. Και όσα βήματα παραμείνουν να είναι πιο απλά και να αφορούν είτε πιστοποιήσεις τρίτων είτε υπεύθυνες δηλώσεις. Αυτά ως προς το σύστημα υπεύθυνης δήλωσης fast track για όλους.
Δεύτερη τομή που εισάγουμε: Μεταθέτουμε τους ελέγχους από το στάδιο της παροχής της άδειας στο στάδιο λειτουργίας της εκάστοτε δραστηριότητας. Σήμερα το βάρος των ελέγχων πέφτει στο γραφειοκρατικό κομμάτι, στη διεκπεραίωση των αιτημάτων για αδειοδότηση.
Με το νέο σύστημα δεν θα εξετάζεται αν πληρούνται γενικώς και θεωρητικώς οι προϋποθέσεις πριν ξεκινήσει μια επιχείρηση να λειτουργεί, αλλά εάν τηρείται ο νόμος σε εγκαταστάσεις που ήδη λειτουργούν στην πράξη. Όπως ήδη συμβαίνει πρέπει να πω με τις βιομηχανίες χαμηλής όχλησης, χάρη στην παρέμβαση που έγινε από το Υπουργείο Ανάπτυξης με το νόμο που πέρασε το 2011.
Για παράδειγμα ο ελεγκτής δε θα εξετάζει απλώς τα χαρτιά, θεωρητικώς τις προδιαγραφές μιας πρέσας ας πούμε, για να εκτιμήσει πόσο θόρυβο αυτή παράγει πριν ξεκινήσει να λειτουργεί η πρέσα. Αντίθετα ο ελεγκτής θα εξετάζει κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της επιχείρησης πόσο θόρυβο πραγματικά παράγει η πρέσα.
Ο έλεγχος αυτός θα είναι σε δειγματοληπτική βάση, πιο ουσιαστικός και πιο αποτελεσματικός. Γιατί; Διότι ο επιχειρηματίας κερδίζει χρόνο και χρήμα, καθώς μπορεί να ξεκινήσει να λειτουργεί χωρίς να περιμένει τις αδειοδοτήσεις του δημοσίου, σε μια εποχή που χρειαζόμαστε επενδύσεις. Διότι οι επιχειρήσεις εξασφαλίζουν μεγαλύτερη ευελιξία στη λειτουργία τους. Διότι αυτό που θα ελέγχεται θα είναι το αποτέλεσμα, το πόσος θόρυβος πράγματι παράγεται και όχι το τυπικό κομμάτι, δηλαδή αν η επιχείρηση διαθέτει θεωρητικώς μηχανήματα χαμηλής όχλησης, που μπορεί στην πράξη να είναι μηχανήματα υψηλότερης όχλησης. Και διασφαλίζεται επίσης πληρέστερα το δημόσιο συμφέρον, καθώς ο έλεγχος γίνεται σε πραγματικές συνθήκες. Τώρα θα μου πείτε και ποιος μας διασφαλίζει από αυτούς τους ελέγχους; Πράγματι, αυτό θα ήταν ένα εύλογο ερώτημα. Σκοπός μας οι έλεγχοι είναι να είναι διαφανείς, ώστε να μην έχουμε απλή χρονική μετάθεση των υποψιών για συναλλαγή μεταξύ της Διοίκησης και του αδειοδοτουμένου προ της ενάρξεως της αδειοδοτήσεως στο στάδιο μετά την έναρξη. Δεν είναι αυτός ο στόχος.
Γι΄ αυτό κομβικό στοιχείο στο νέο σύστημα θα είναι όπως είπα και πριν η υιοθέτηση συγκεκριμένων προτύπων, τα οποία θα εφαρμόζονται ως «τυφλοσούρτης», για να το πω απλά, για τη Διοίκηση προκειμένου να μην υπάρχει διακριτική ευχέρεια για κάποιον που θέλει να ευνοήσει ή να αδικήσει έναν επενδυτή, έναν επιχειρηματία.
Επομένως, μεγάλο μέρος της μεταρρύθμισης και της δουλειάς των Υπουργείων αφορά ακριβώς την αποσαφήνιση των προδιαγραφών και των προτύπων που θέτει ο νόμος για την εκάστοτε δραστηριότητα, με βάση τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές. Έχοντας εξασφαλίσει όλα τα παραπάνω, δηλαδή πρότυπα, προδιαγραφές και φυσικά μεγαλύτερη ελευθερία για τον επενδυτή να προχωρήσει στην επένδυσή του, θεσπίζουμε αυστηρές ποινές, ανάλογα φυσικά με τη βαρύτητα της κάθε παράβασης και με τη μεγαλύτερη δυνατή αντικειμενικότητα.

Πρόκειται για ποινές, όπου στην περίπτωση σοβαρών παραβάσεων ή υποτροπής περιλαμβάνουν πρόστιμα έως 3 εκατομμύρια ευρώ ή 15% του τζίρου της επιχείρησης, προσωρινή ή οριστική διακοπή της λειτουργίας, καθώς και ποινικές κυρώσεις για τους παραβάτες. Διότι πολύ απλά κυρίες και κύριοι ο στόχος είναι η διευκόλυνση της επιχειρηματικότητας και όχι η ενθάρρυνση της παραβατικότητας.
Ακριβώς λοιπόν επειδή αφήνουμε περιθώρια στο επενδυτή να προχωρήσει γρήγορα και έχουμε και αντικειμενικό σύστημα ελέγχων, γι΄ αυτό το λόγο υπάρχουν και οι καμπάνες στην περίπτωση που κάποιος θελήσει να εκμεταλλευθεί το σύστημα με τη λογική που θα έκανε κάποιος επιτήδειος.
Τρίτη τομή: οι έλεγχοι θα διεξάγονται από πιστοποιημένους φορείς του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, με βάση συγκεκριμένα πρότυπα οργάνωσης και λειτουργίας. Outsourcing θα υπάρχει στη διαδικασία των αδειοδοτήσεων, αλλά και σε μέρη των ελέγχων. Για να γίνει όμως αυτό οι φορείς θα πρέπει να έχουν τα προσόντα και να είναι πιστοποιημένοι, διότι δεν θέλουμε να καταργήσουμε το σύστημα των ελέγχων φυσικά, αλλά να το κάνουμε πιο απλό και πιο αξιόπιστο.
Γι΄ αυτό δημιουργούμε ένα σύγχρονο ρυθμιστικό πλαίσιο, ώστε να υπάρχουν και να λειτουργούν σωστά τόσο οι κατάλληλοι δημόσιοι φορείς, αλλά και οι ιδιωτικοί, παραδείγματος χάρη μηχανικοί, εξειδικευμένες εταιρείες που ασχολούνται με αυτά τα θέματα, στο βαθμό που αυτό δεν αποτελεί φυσικά ανεπίτρεπτη παραχώρηση δημόσιας εξουσίας. Όπως γίνεται σήμερα με τα ιδιωτικά ΚΤΕΟ, όπου το κράτος δεν ελέγχει κάθε αυτοκίνητο χωριστά, αλλά ελέγχει τα ΚΤΕΟ τα ιδιωτικά αν κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Όπως γίνεται με τους μηχανικούς πια στην έκδοση οικοδομικών αδειών, που δε χρειάζεται να πηγαίνει στην πολεοδομία, αλλά μπορεί ο μηχανικός να αναλαμβάνει την ευθύνη. Αυτή τη λογική είναι που θέλουμε να διευρύνουμε. Στο εξής η Κεντρική Διοίκηση αντί να ελέγχει κάθε επιχείρηση ξεχωριστά, θα ελέγχει τους ελεγκτές των επιχειρήσεων.

Τέταρτη τομή: Δημιουργούμε ένα κεντρικό ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης της αδειοδοτικής ελεγκτικής διαδικασίας. Το σύστημα το οποίο θα έχει τη μορφή ενός portal, στο οποίο όποιος θέλει να ξεκινήσει μια δραστηριότητα θα μπαίνει στο σύστημα, θα βλέπει τι χρειάζεται, αλλά θα κάνει και πολλές από τις διαδικασίες για την αδειοδότηση. Δεν θα πληροφορείται μόνο από το portal αλλά θα χρησιμοποιεί το portal για να αδειοδοτείται.
Ταυτόχρονα θα μπορεί να παρακολουθεί πως προχωρούν οι διαδικασίες, αλλά θα διατηρείται και ενιαίο αρχείο όπου θα συγκεντρώνονται όλα τα πιστοποιητικά και στόχος μας είναι με το νέο σύστημα η αδειοδότηση σε πολλές δραστηριότητες να ολοκληρώνεται ηλεκτρονικά και αυθημερόν αν είναι δυνατόν. Μιλάμε για ελαχιστοποίηση αν όχι εξάλειψη της φυσικής επαφής του πολίτη και της Διοίκησης.
Παράδειγμα: Κάποιος θέλει να λειτουργήσει μια βιομηχανία επεξεργασίας τροφίμων. Εισάγεται μέσω του συστήματος του ΓΕΜΗ με το user name και το password που έχει, στη συνέχεια πηγαίνει στο σχετικό πεδίο της μεταποίησης και βρίσκει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα βήματα που πρέπει να κάνει, έχει μπροστά του όλη την πληροφόρηση. Κατόπιν ανεβάζει μόνος του τις υπεύθυνες δηλώσεις στο σύστημα. Κατόπιν για λογαριασμό του, ο διαπιστευμένος λόγου χάριν μηχανικός ανεβάζει στο σύστημα βεβαίωση που αναφέρει πως η εγκατάστασή του είναι σύννομη. Τέλος, για λογαριασμό του ανεβάζει η αρμόδια Αρχή τις τυχόν εγκρίσεις λειτουργίας, όπου κι αυτές τις έχει ηλεκτρονικά ζητήσει ο επιχειρηματίας. Από τη στιγμή που θα συμπληρωθούν αυτά τα βήματα που σας περιέγραψα, η επιχείρηση λειτουργεί κανονικά, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Αυτό είναι που εικονογραφεί ακριβώς την αλλαγή που υπάρχει σε σχέση με το σημερινό γραφειοκρατικό σύστημα, τόσο απλά.

Και κάτι τελευταίο σχετικά με τα επιχειρηματικά πάρκα. Απλοποιούμε τόσο τη διαδικασία εγκατάστασης των επιχειρήσεων σε επιχειρηματικά πάρκα, όσο και τη διαδικασία ίδρυσής τους. Θέλουμε να ενθαρρύνουμε την ίδρυση νέων πάρκων, διότι μας ενδιαφέρει να μην έχουμε άτακτη διασπορά των επιχειρήσεων σε όλη τη χώρα, αλλά φυσικά μας ενδιαφέρει να διευκολύνουμε και τη λειτουργία των υφισταμένων.
Η φιλοσοφία μας είναι κάθε πάρκο να αδειοδοτείται για συγκεκριμένες χρήσεις και από κει και πέρα ο εκάστοτε διαχειριστής του πάρκου, ο εκάστοτε φορέας λειτουργίας του πάρκου, να αδειοδοτεί αυτός πια τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να λειτουργήσουν εκεί. Χωρίς κατ΄ αρχήν παρέμβαση του δημοσίου κατά την αδειοδότησή τους, έτσι ώστε πράγματι τα πάρκα να αποκτήσουν μια οντότητα, να έχουν μια προστιθέμενη αξία στο πλαίσιο λειτουργίας της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Επομένως συνοψίζοντας τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν το νέο σύστημα είναι τα εξής σε τίτλους:

1. Διευκόλυνση της λειτουργίας της κεντρικής αδειοδοτικής Αρχής, διότι θα είναι πια πιο απλή η δουλειά της.
2. Σύστημα απλής αδειοδότησης, αυτό που είπα fast track για όλους.
3. Μετάθεση των ελέγχων από το στάδιο της ίδρυσης μιας επιχείρησης, στο στάδιο της λειτουργίας με αντικειμενικά κριτήρια.
4. Έλεγχοι των επιχειρήσεων από πιστοποιημένους φορείς.
5. Κεντρικό ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης
6. Νέο πλαίσιο λειτουργίας για τα επιχειρηματικά πάρκα.
Όπως βλέπετε, έχει γίνει κάμποση δουλειά, πιστεύω σοβαρή δουλειά για το νόμο – πλαίσιο που δίνεται προς διαβούλευση και αναμένουμε να ψηφιστεί μέχρι τις αρχές Απριλίου.
Από κοινού επίσης με όλα τα συναρμόδια Υπουργεία και τις Υπηρεσίες θα προωθηθούν όλοι οι νόμοι, αλλά και η δευτερογενής νομοθεσία που πρέπει να «κουμπώσει» η δευτερογενής αυτή νομοθεσία πάνω σε αυτό το νόμο – πλαίσιο.
Ταυτόχρονα, προωθούνται όλες εκείνες οι οργανωτικές δράσεις έτσι ώστε να είναι έτοιμη και η Διοίκηση να υλοποιήσει αυτή τη στρατηγική. Προκειμένου να μην υπάρξουν καθυστερήσεις στην έκδοση της αναγκαίας δευτερογενούς νομοθεσίας, η συνεργασία σε κυβερνητικό επίπεδο θα συνεχιστεί εντατικά και όλη η προσπάθεια θα υποβοηθηθεί από μια μικτή ομάδα συντονισμού μεταξύ των Υπουργείων.
Είναι διεθνής δέσμευση της χώρας να προχωρήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Αλλά και να μην ήταν διεθνής δέσμευση της χώρας, το να απλοποιήσει κανείς τις αδειοδοτήσεις και να τις απλοποιήσει δραστικά, είναι νομίζω υποχρέωση απέναντι στη συνείδησή μας και κυρίως υποχρέωση απέναντι σε όλους αυτούς τους ανέργους, που σήμερα αναζητούν εναγωνίως δουλειά.
Πρέπει να στείλουμε το μήνυμα ότι η Ελλάδα αλλάζει και γίνεται χώρα φιλική στην επιχειρηματικότητα. Στόχος μας είναι τους επόμενους λίγους μήνες να έχει ολοκληρωθεί το κανονιστικό πλαίσιο ώστε να φτιάξομε ένα λειτουργικό σύστημα.
Γνωρίζουμε πολύ καλά πως η απλοποίηση στην αδειοδότηση των επιχειρήσεων είναι ένα τεράστιο έργο που θα αλλάξει οριστικά το πλαίσιο. Ακόμη μια φορά σας σημειώνω πως μόνο η μελέτη η οποία περιέγραφε το πρόβλημα ήταν μια μελέτη 780 σελίδων.
Μετά από αρκετούς μήνες δουλειάς σε πολλά και διαφορετικά επίπεδα, παρουσιάζουμε αυτή την αλλαγή που προσωπικά τη θεωρώ τη σημαντικότερη αλλαγή, που τουλάχιστον τους τελευταίους 19 μήνες έχει γίνει σε αυτό το Υπουργείο.
Είμαστε αποφασισμένοι να προχωρήσουμε γρήγορα, διότι η Ελλάδα σήμερα έχει ανάγκη περισσότερο από ποτέ να φτιάξει μια νέα υγιή παραγωγική βάση και να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας για τους Έλληνες. Τα μεγάλα λόγια και τα εύκολα δανεικά, τελείωσαν οριστικά. Αυτό που χρειάζεται είναι να ακολουθήσουμε το δρόμο της Ευρώπης και της κοινής λογικής. Το δρόμο της πράξης, των συγκεκριμένων έργων.
Αυτό επιχειρούμε σήμερα με αυτή τη σημαντική μεταρρύθμιση που αλλάζει το πλαίσιο όχι μόνο για τις επιχειρήσεις, αλλά και για τους εργαζόμενους και για τους άνεργους, κυρίως για τα νέα παιδιά, που αναζητούν δουλειά μετά από τόσα χρόνια κρίσης. Πιστεύω ότι είναι ένα σημαντικό βήμα μπροστά, που θα αφήσει το αποτύπωμά του σε σχέση με την επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα.
Δημοσιογράφος: Υπουργέ, έχετε μιλήσει και στο παρελθόν για ένα γραφειοκρατικό ζουρλομανδύα που οδηγεί αναπόφευκτα σε διαφθορά. Θα ήθελα να μας πείτε έστω και κατά προσέγγιση, ποιο είναι το ύψος της διαφθοράς το οποίο προκύπτει από τη δαιδαλώδη γραφειοκρατική νομοθεσία τώρα.
Επίσης είχατε πει τον Σεπτέμβριο σε ό,τι αφορά αυτό το κεντρικό ηλεκτρονικό σύστημα, ότι το portal θα είναι έτοιμο να λειτουργήσει σε περίπου εννέα με δώδεκα μήνες. Θέλω επίσης να μας πείτε αν ισχύει αυτό. Ευχαριστώ.
Κ. Χατζηδάκης: Από το Σεπτέμβριο και μετά, που παρουσιάσαμε τις γενικές αρχές, έχουμε συνεργαστεί με την Παγκόσμια Τράπεζα, έχουμε συνεργαστεί με τα Υπουργεία, έχουμε αξιοποιήσει τις καλύτερες διεθνείς πρακτικές και σας παρουσιάζουμε σήμερα το νόμο – πλαίσιο.
Ο νόμος – πλαίσιο θα τεθεί σε διαβούλευση και αρχές Απριλίου θα ψηφιστεί. Προετοιμάζουμε από τώρα τη δευτερογενή νομοθεσία, οι συνάδελφοι, εδώ ο καθένας ετοιμάζει τις δικές του παρεμβάσεις. Αν θέλετε μπορείτε να τους ρωτήσετε και να σας πουν στη συνέχεια πως το σκέφτεται ο καθένας και ποιους σκοπούς έχει για επιμέρους δράσεις. Και φυσικά το portal θα είναι ένα ενιαίο κεντρικό portal που θα καλύπτει όλες τις δραστηριότητες. Το portal είναι ένα τεχνικό ζήτημα. Δεν είναι το πιο δύσκολο αυτή την ώρα το portal. Το πιο δύσκολο είναι να βγει η νομοθεσία, να βγουν τα Προεδρικά Διατάγματα από το Συμβούλιο της Επικρατείας και να προχωρήσουμε. Και επαναλαμβάνω γι’ αυτό τον λόγο έχει αποφασιστεί να υπάρξει μια μικτή ομάδα συντονισμού όλων των Υπουργείων. Το Γραφείο του Πρωθυπουργού είχε εμπλοκή και θα έχει εμπλοκή σε αυτό το ζήτημα γι’ αυτό τον λόγο άλλωστε ο Πρωθυπουργός ήταν σήμερα ο ίδιος εδώ, για να υπογραμμίσει τη σημασία αυτής της παρέμβασης.
Για μας, είναι η νούμερο ένα προτεραιότητα το 2014 για το Υπουργείο Ανάπτυξης και είμαι βέβαιος ότι είναι μια από τις βασικές προτεραιότητες για την Κυβέρνηση.
Για το δεύτερο, δεν είμαι σε θέση να το μετρήσω διότι δεν είμαι παρών σε κάθε παράνομη συναλλαγή! Δεν μπορώ να σας πω με ακρίβεια, δεν ξέρω. Υπάρχουν οι εκθέσεις της Διεθνούς Διαφάνειας οι οποίες μιλάνε με συγκεκριμένο τρόπο. Εγώ στις τοποθετήσεις μου μίλησα για υπόνοιες, για υποψίες για διαφθορά και όλα αυτά κρίνονται τελικώς από τα δικαστήρια. Αλλά υπάρχει κι ένα κλίμα. Αυτή η παρέμβαση έχει και αυτή τη διάσταση. Δεν είναι μόνο απλοποίηση για να έχουμε λιγότερο χρόνο για την έκδοση, λιγότερη γραφειοκρατία αλλά και λιγότερη διαφθορά. Διότι όταν έχεις πρότυπα, όταν έχεις αντικειμενικά κριτήρια, όταν έχεις συγκεκριμένους κανόνες, όταν έχεις ηλεκτρονικό σύστημα και δεν έχεις επαφή της Διοίκησης με το διοικούμενο, με τον πολίτη, με τον επενδυτή, με τον επιχειρηματία, τότε περιορίζεις και τη διαφθορά. Αν θέλετε να ανατρέξετε στοιχεία για τη διαφθορά, υπάρχουν πλείστες όσες εκθέσεις, μπορείτε να βγάλετε από εκεί.
Δημοσιογράφος: Είπατε ότι θα προβλέπονται κάποιες εξαιρέσεις από το νόμο αυτό και θα ήθελα να ρωτήσω ποιες είναι αυτές οι εξαιρέσεις. Θα είναι για παράδειγμα οι εξορυκτικές δραστηριότητες; Θα είναι αποθήκες πετρελαιοειδών, διυλιστήρια, μεγάλες τουριστικές εγκαταστάσεις;
Και ένα δεύτερο που θα ήθελα να ρωτήσω είναι το εξής: θα αποφεύγονται οι εμπλοκές με τη Δικαιοσύνη. Αυτό σημαίνει ότι μελετώνται και κάποιες αλλαγές όπως για παράδειγμα το κόστος των παραβόλων που έχει γίνει σε κάποιο άλλο νόμο, για τις προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας; Ευχαριστώ.
Κ. Χατζηδάκης: Σε σχέση με τις εξαιρέσεις, όπως σημείωσα και προηγουμένως, είναι εύλογο το ενδιαφέρον σας, θα μπορούμε να γίνουμε πολύ ακριβείς όταν θα έχουν εκδοθεί τα Προεδρικά Διατάγματα και όταν θα έχουν υπάρξει παρεμβάσεις από τα Υπουργεία.
Ήδη όλα τα Υπουργεία δουλεύουν προς αυτή την κατεύθυνση για να προσδιορίσουν περιοριστικά τη λίστα, τον αριθμό των περιπτώσεων όπου θα χρειάζονται τέτοιου είδους αδειοδοτήσεις για λόγους δημοσίου συμφέροντος. Σήμερα δεν μπορώ να σας το πω, μπορεί οι συνάδελφοι ο καθένας αν θέλει να μιλήσει για λογαριασμό του και να πει ακριβώς που προσανατολίζεται. Έχει ζητηθεί πάντως από όλα τα Υπουργεία να δουλέψουν προς αυτή την κατεύθυνση. Δουλεύουν ήδη και μιας και αναφερθήκατε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος σε σχέση με τις εξορυκτικές δραστηριότητες, ναι ήδη είμαστε σε σχετικά προχωρημένο στάδιο σε συζητήσεις που κάνουμε με το ΥΠΕΚΑ ως προς αυτό, αλλά θα ήταν πρόωρο να μιλήσω σήμερα για να πω ακριβώς τι θα αφορά, ποιες περιπτώσεις μπορούν να υπαχθούν στις εξαιρέσεις σε σχέση με τις εξορυκτικές δραστηριότητες.
Θα πρέπει να περιμένουμε όχι πολλούς μήνες ακόμη. Ο νόμος αυτός ακόμη μια φορά σημειώνω είναι ένας νόμος – πλαίσιο, θέτει τους κανόνες του παιχνιδιού και υπάρχει μια αυτοδέσμευση όλων ότι θα κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση, προς αυτό το πνεύμα. Όχι σε πέντε τέρμινα, αλλά σύντομα τους αμέσως επόμενους μήνες.
Σε σχέση με τις εμπλοκές στη Δικαιοσύνη. Αναπόφευκτα πάμε σε λιγότερες εμπλοκές στη Δικαιοσύνη, διότι δεν θα έχουμε απόφαση της Διοίκησης κατά περίπτωση άδεια προς άδεια. Θα υπάρχουν κανόνες, θα υπάρχουν πρότυπα, θα υπάρχουν αρχές, τα οποία θα λειτουργούν όπως σημείωσα προηγουμένως, ως τυφλοσούρτης.
Επομένως αυτό εκ των πραγμάτων θα περιορίσει τα σημεία τριβής και θα περιορίσει και τις περιπτώσεις όπου χρειάζεται ερμηνεία από τα Δικαστήρια.
Δημοσιογράφος: Μια διευκρίνιση σε σχέση με το πρώτο, επειδή υπάρχει όλο αυτό το ενδιαφέρον για τις εξορυκτικές δραστηριότητες. Ο νόμος όταν ισχύσει θα έχει και κάποια αναδρομική ισχύ; Για παράδειγμα θα αφορά και κάποιες επιχειρήσεις που έχουν μπει ήδη στη διαδικασία να λάβουν αδειοδότηση;
Κ. Χατζηδάκης: Αφορά και καινούργιες και ήδη λειτουργούσες επιχειρήσεις, όμως προβλέπονται και θα προβλέπονται και από τις επιμέρους παρεμβάσεις μεταβατικές διατάξεις διότι προφανώς θα ισχύσουν κανόνες κοινής λογικής. Δεν θα πάμε να τινάξουμε στον αέρα επιχειρήσεις προκειμένου να μην εφαρμοστεί κατά γράμμα μια πρόβλεψη που ισχύει για τις καινούργιες, θα υπάρξουν μεταβατικές ρυθμίσεις για να υπάρξουν περίοδοι προσαρμογής.
Δημοσιογράφος: Ήθελα να ρωτήσω, είναι αξιέπαινη αυτή η πρωτοβουλία όντως για τις νέες επιχειρήσεις που θα πρέπει να ανοίξουν, για τη μείωση των γραφειοκρατικών διαδικασιών, το θέμα όμως είναι ότι οι υφιστάμενες επιχειρήσεις δεν αντέχουν και κλείνουν. Για παράδειγμα αναφέρομαι στις χαλυβουργίες …
Κ. Χατζηδάκης: Ο Πρωθυπουργός υπήρξε σαφής, η Κυβέρνηση έχει πάρει κάποιες πρωτοβουλίες και από το προηγούμενο χρονικό διάστημα, έχει ήδη συσταθεί η διυπουργική Επιτροπή για τη βιομηχανία, αλλά πέραν αυτών ξέρω ότι από τα αρμόδια Υπουργεία θα γίνουν ανακοινώσεις. Ακούσατε προηγουμένως τη δήλωση του Πρωθυπουργού, δεν θέλω να αναφερθώ περαιτέρω στο πλαίσιο της παρούσης συνέντευξης.
Δημοσιογράφος: Ωραία, να ρωτήσω κάτι άλλο τότε. Επειδή είστε εδώ επίσης όλοι οι συναρμόδιοι Υπουργοί και για τις διαρθρωτικές αλλαγές του ΟΟΣΑ που προτείνονται από τον Οργανισμό.
Κ. Χατζηδάκης: Να τελειώσουμε με τις αδειοδοτήσεις.
Δημοσιογράφος: Ωραία για τις αδειοδοτήσεις τότε. Ο νόμος αφορά κάθε είδους επιχείρηση ή μόνο τις μεταποιητικές επιχειρήσεις; Δηλαδή αφορά για παράδειγμα και ένα εστιατόριο, αφορά και μια καφετέρια;
Κ. Χατζηδάκης: Δεν υπάρχει ούτε μία επιχείρηση που να μην επηρεάζεται από αυτές τις ρυθμίσεις. Αφορά όλες ανεξαιρέτως τις επιχειρήσεις, μικρές, μεσαίες, μεγάλες. Αυτές που έχουμε συνηθίσει να λέμε «χαμηλής όχλησης», «μεσαίας όχλησης», «υψηλής όχλησης». Όλες τις επιχειρήσεις σε όλες τις δραστηριότητες. Και αυτό είναι που διαφοροποιεί αυτό το νόμο σε σχέση με όλους τους προηγούμενους νόμους. Είναι μια οριζόντια και κάθετη παρέμβαση. Και γι’ αυτό το λόγο χρειάζεται τόση δουλειά, είναι πράγματι μια φιλόδοξη προσπάθεια, αλλά άξιζε τον κόπο να γίνει και αξίζει φυσικά τον κόπο να ολοκληρωθεί αυτή η παρέμβαση.
Δημοσιογράφος: Κύριε Υπουργέ, σύντομη η ερώτηση: Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης γιατί δεν έχει έρθει; Λόγω ΟΟΣΑ;
Κ. Χατζηδάκης: Δεν ξέρω αν είναι εδώ ο Γενικός Γραμματέας. Έχουμε μιλήσει με τον κ. Τσαυτάρη, ήταν να είναι ο κ. Τσαυτάρης, είναι στις Βρυξέλλες, στο Συμβούλιο Υπουργών, γι’ αυτό το λόγο. Είμαστε σε επαφή με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, είμαστε ακριβώς στο ίδιο μήκος κύματος.
Δημοσιογράφος: Κύριε Υπουργέ, αν και οι προτάσεις του ΟΟΣΑ έχουν να κάνουν με τις επιχειρήσεις γενικότερα, πόση είναι η γραφειοκρατία, τι χάνει το Δημόσιο και τι χάνει ο πολίτης από τη γραφειοκρατία και από το δαιδαλώδες σύστημα των αδειοδοτήσεων; Το ένα είναι αυτό, αν ξέρουμε σε ποσά, το 60% που είπατε είναι πάρα πολύ σπουδαίο αλλά αν ξέρουμε σε ποσά πόσα χάνει ο Έλληνας πολίτης από την τσέπη του μέχρι σήμερα, τι θα μπορούσε να κερδίσει.
Κ. Χατζηδάκης: Δε μπορώ να το ποσοτικοποιήσω, για να είμαι ακριβής. Το βέβαιον είναι ότι όταν στέλνεις ένα μήνυμα ότι έχεις μια αντιεπενδυτική λογική, διώχνεις επιχειρήσεις, διώχνεις επενδύσεις από τη χώρα, κατεβαίνεις στους πίνακες ανταγωνιστικότητας, περνάς το μήνυμα ότι είσαι μια χώρα που παρά την κρίση δεν έχει καταλάβει τι γίνεται και συνεχίζει σε λάθος δρόμο. Λοιπόν, εδώ ανεξάρτητα από τα ποσά, στέλνουμε το μήνυμα ότι πάμε αν θέλετε στην πρωτοπορία της απλούστευσης σε σχέση με τις αδειοδοτήσεις.
Γι’ αυτό συνεργαστήκαμε και με την Παγκόσμια Τράπεζα, για να ακολουθήσουμε τις καλύτερες διεθνείς πρακτικές. Και αυτό κάνουμε. Και γι’ αυτό το λόγο υπάρχει και η εμπλοκή τόσων Υπουργείων. Διότι ακριβώς είναι ένα πολύ σημαντικό και οριζόντιο θέμα.
Δημοσιογράφος: Το πρώτο ερώτημα είναι αν έχετε ορίσει κάποιον χρονικό ορίζοντα που θα ετοιμαστεί όλο αυτό το τεράστιο θεσμικό πλαίσιο το οποίο σχεδιάζετε να κάνετε με αυτή την αλλαγή, δηλαδή αν στο τέλος του 2014 θα είναι έτοιμη η δευτερογενής νομοθεσία, τα Προεδρικά Διατάγματα κτλ.
Ένα δεύτερο ερώτημα που θέλω να κάνω είναι, τι θα γίνει με τις επιχειρήσεις, αν θα προβλεφθεί από το νόμο, τις επιχειρήσεις που ήδη λειτουργούν, έχουν λήξει οι άδειές τους και αυτή τη στιγμή έχουμε μεγάλο πλήθος τέτοιων επιχειρήσεων, χωρίς πραγματική άδεια, αν θα ελεγχθούν με κάποιον τρόπο.
Ένα τρίτο θέμα που θέλω να σας ρωτήσω είναι τι γίνεται με τη χωροθέτηση. Δηλαδή πώς θα διασφαλιστεί η ορθή χωροθέτηση της επιχείρησης για παράδειγμα που αναφέρατε, τροφίμων, η οποία θα εγκατασταθεί με την απλή δήλωση του επιχειρηματία κάπου που δεν είναι χωροθετημένη η εγκατάσταση μιας επιχείρησης τροφίμων, δεν υπάρχει για παράδειγμα βιολογικός καθαρισμός. Όλα αυτά πώς θα διασφαλιστούν;
Κ. Χατζηδάκης: Τα θέματα της χωροθέτησης, σημείωσε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ότι δεν καλύπτονται από αυτό το νομοθέτημα. Καλύπτουμε όλα αυτά τα οποία σας περιέγραψα, οι περιβαλλοντικές άδειες έχουν ρυθμιστεί ήδη με το νόμο 4014 ο οποίος κινείται σ’ αυτή τη λογική, τα θέματα των χρήσεων γης όμως είναι θέμα χωριστής παρέμβασης, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, για το οποίο ήδη δουλεύει το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για το οποίο μπορεί να σας πει ο κ. Καλαφάτης.
Στ. Καλαφάτης (Αναπληρωτής Υπουργός ΠΕΚΑ): Η δουλειά που γίνεται στο Υπουργείο στα ζητήματα της χωροταξίας και της πολεοδομίας τον τελευταίο ενάμισι χρόνο, είναι ενταγμένα στη γενικότερη πολιτική της κυβέρνησης για ενθάρρυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και διευκόλυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας.
Υπάρχει λοιπόν ένα πλέγμα νομοθετημάτων τα οποία έχουν γίνει και μπορείτε να ενημερωθείτε, τα οποία έχουν ήδη ψηφιστεί, ξεκινώντας από το νόμο για το Κτηματολόγιο, πηγαίνοντας στα αυθαίρετα και προχωρούμε και στους Οικοδομικούς Συνεταιρισμούς, την ιδιωτική πολεοδόμηση και τα ζητήματα των χρήσεων γης που αναφέρεστε, είναι το νομοθέτημα στη διαβούλευση ήδη εδώ και 15 μέρες, την Παρασκευή λήγει ουσιαστικά το ζήτημα της διαβούλευσης και η βασική φιλοσοφία είναι η κωδικοποίηση των κατηγοριών των χρήσεων γης και η αντιστοίχησή τους με τους ΚΑΠ που αφορούν δραστηριότητες.
Είναι ενταγμένο δε το κομμάτι της χρήσης γης όπως ανέφερα, μαζί με μια προσπάθεια που κάνουμε για να προωθήσουμε την ιδιωτική πολεοδόμηση για να δώσουμε λύση στα ζητήματα των Οικοδομικών Συνεταιρισμών, ακριβώς μέσα στο πλαίσιο της διαμόρφωσης καθαρών κανόνων, νοικοκυρέματος και διασφάλισης των επενδύσεων όσον αφορά τον χωροταξικό τομέα. Και σ’ αυτό το πλαίσιο είμαστε και εναρμονισμένοι με το Υπουργείο Ανάπτυξης και γενικότερα στο πνεύμα της γενικότερής πολιτικής στα ζητήματα αυτά.
Δημοσιογράφος: Να επιμείνω για να το καταλάβω: Μέσω του θεσμικού πλαισίου που προετοιμάζετε θα ορίσετε σε ποια σημεία μπορεί να εγκατασταθεί η οποιαδήποτε δραστηριότητα;
Στ. Καλαφάτης: Θα είναι πιο καθαροί οι κανόνες, ας το πω έτσι, θα είναι πολύ πιο ξεκάθαροι οι κανόνες. Θα είναι πολύ καθαροί οι κανόνες, τι είδους δραστηριότητα, επαγγελματική, επιχειρηματική, μπορεί να γίνει και πού.
Δημοσιογράφος: Και έστω ότι η επιχείρηση τροφίμων στην οποία αναφέρθηκε νωρίτερα ο κ. Χατζηδάκης εγκατασταθεί σ’ ένα σημείο που δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση επιχείρησης τροφίμων, τότε τι γίνεται;
Στ. Καλαφάτης: Δε μπορώ να πω περισσότερες λεπτομέρειες γιατί το νομοσχέδιο το έχουμε επεξεργαστεί και είναι σε διαβούλευση.
Κ. Χατζηδάκης: Σας χρωστώ απάντηση για το χρονοδιάγραμμα και για τις ήδη λειτουργούσες επιχειρήσεις. Για τις ήδη λειτουργούσες, σας είπα ότι θα υπάρξουν οι κανόνες αυτοί οι οποίοι θα ισχύσουν και για τις ήδη λειτουργούσες, αλλά με κάποιες μεταβατικές περιόδους και με κάποιες μεταβατικές ρυθμίσεις.
Για το χρονοδιάγραμμα, δέσμευση της χώρας είναι να έχει ολοκληρωθεί η όλη διαδικασία σε σχέση με τους νόμους, τα Προεδρικά Διατάγματα και τις Υπουργικές Αποφάσεις, μέχρι το τέλος της χρονιάς. Ωστόσο η κατεύθυνση του Πρωθυπουργού είναι το πράγμα να προχωρήσει και με ταχύτερους ρυθμούς. Δεν έχουμε αυταπάτες ότι πρόκειται για ένα εξαιρετικά σύνθετο τεχνικά θέμα. Δεν είναι τόσο η πολιτική δυσκολία, είναι η τεχνική δυσκολία, η νομική περιπλοκότητα της όλης ασκήσεως.
Αλλά η κατεύθυνση του Πρωθυπουργού είναι όλοι οι συναρμόδιοι Υπουργοί να δουλέψουμε όσο μεγαλύτερη ταχύτητα γίνεται γιατί το χρωστάμε στους Έλληνες πολίτες.
Δημοσιογράφος: Κύριε Υπουργέ, η απλοποίηση θα αφορά την έναρξη επιχειρήσεων και από το δημόσιο τομέα; Δηλαδή Δημοτικές Επιχειρήσεις, βλέπουμε τον Υπουργό Εσωτερικών, τον κ. Μιχελάκη, θα αφορά και το Δημόσιο;
Κ. Χατζηδάκης: Ο κ. Μιχελάκης δεν είναι μόνο γι’ αυτό, ο κ. Μιχελάκης έχει αρμοδιότητες σε μια σειρά από αδειοδοτήσεις.
Γ. Μιχελάκης (Υπουργός Εσωτερικών): Να θυμίσουμε ότι ήδη στον προηγούμενο χρόνο, προς το τέλος του Δεκεμβρίου είχαν βγει τρεις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις που ρύθμιζαν και απλοποιούσαν διαδικασίες. Τώρα πάμε στοχευμένα όλα τα Υπουργεία σε μια ενιαία γραμμή και μ’ ένα ενιαίο πλαίσιο, για να τους περιλαμβάνει όλους, τους πάντες.
Δημοσιογράφος: Κύριε Υπουργέ, ήθελα να ρωτήσω, επειδή φαίνεται ότι δεν έχετε ούτε ίσως κι εσείς σαφή εικόνα για τα Προεδρικά Διατάγματα ή για τις παρεμβάσεις που θα κάνουν τα συνεργαζόμενα Υπουργεία, εσείς πιστεύετε προσωπικά ότι υπάρχει περίπτωση ν’ αναιρεθεί τελικά μετά τα Προεδρικά Διατάγματα και τις παρεμβάσεις η ουσία, το πνεύμα του νόμου πλαισίου;
Κ. Χατζηδάκης: Δεν έχω καμία ένδειξη, αντιθέτως θα έλεγα ότι έχω απόδειξη για το αντίθετο, υπό την εξής έννοια: Οι συνάδελφοι Υπουργοί, όχι μόνο ήταν υπέρ των ρυθμίσεων αυτών, αλλά σε συσκέψεις που κάναμε υπερθεμάτιζαν. Και ξέρω ότι ο καθένας από αυτούς έχει ετοιμάσει ρυθμίσεις που πάνε προς αυτή την κατεύθυνση. Ναι, προβλέπονται επιμέρους νομοθετικές παρεμβάσεις από κάποια τουλάχιστον από τα παριστάμενα Υπουργεία.
Προβλέπονται 5 Προεδρικά Διατάγματα που πρέπει να εκδοθούν με βάση αυτό το νόμο πλαίσιο, αλλά και τα Προεδρικά Διατάγματα αυτά ακριβώς επειδή είναι νόμος πλαίσιο, θα εκδοθούν γρηγορότερα και είναι ένας από τους λόγους που διαλέξαμε με τη διαδικασία του νόμου πλαισίου. Διότι σε τέτοιες περιπτώσεις εκδίδονται γρηγορότερα τα Προεδρικά Διατάγματα. Επίσης έχω απόδειξη για το αντίθετο, δηλαδή για το ότι θα προχωρήσουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται, διότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει προσωπικό ενδιαφέρον γι’ αυτή τη ρύθμιση και το γραφείο του Πρωθυπουργού επίσης έχει άμεση εμπλοκή στο συντονισμό μεταξύ των Υπουργείων.
Δημοσιογράφος: Κύριε Υπουργέ, πριν μιλήσατε για πίνακες ανταγωνιστικότητας. Θα ήθελα να μάθω αν υπάρχει κάποια σχετική μέτρηση για το πού θα βρεθεί η χώρα μας όταν ξεδιπλωθεί η συγκεκριμένη δράση, γιατί αυτό συνεπάγεται και ουσιαστική βοήθεια για τις επενδύσεις από το εξωτερικό.
Δεύτερον, θα ήθελα να μας δώσετε κάποια μετρήσιμα μεγέθη αν υπάρχουν για τις ιδιωτικοποιήσεις επιχειρήσεις που θ’ αναλάβουν το έργο της εποπτείας των συγκεκριμένων δράσεων και ένα τρίτο ερώτημα: Οικονομικά υπάρχει κάποια μέτρηση για το πόσο θα ελαφρυνθούν οι επιχειρήσεις όταν ο νόμος πλαίσιο πλέον λειτουργήσει, αν κάποιος έχει μια μικρομεσαία επιχείρηση και θελήσει ν’ απλουστεύσει τις διαδικασίες και να τρέξει πιο γρήγορα. Σε χρόνο, σε όγκο, πόσο θα βοηθηθεί; Υπάρχουν κάποια παραδείγματα; Ευχαριστώ.
Κ. Χατζηδάκης: Μετά βεβαιότητος η χώρα θα ανεβεί στον πίνακα της ανταγωνιστικότητας. Θέλω να θυμίσω τα τελευταία 2 χρόνια στο “Doing Business Report” της Παγκόσμιας Τράπεζας έχουμε ανέβει ήδη 28 θέσεις. Οι ειδικοί της Παγκόσμιας Τράπεζας μας διαβεβαιώνουν ότι θα ανέβουμε αλλά το πόσο θα ανέβουμε δεν μπορώ να το ξέρω διότι εξαρτάται τι θα κάνουν και οι άλλες χώρες. Ο πίνακας της ανταγωνιστικότητας είναι ένας πίνακας συγκριτικός. Άρα εξαρτάται πώς θα κινηθούν όλες οι άλλες χώρες που συμπεριλαμβάνονται σ’ αυτό τον πίνακα.
Δημοσιογράφος: Για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις που θα έχουν το ρόλο του ελεγκτή, αν έχετε κάποια μεγέθη, πόσες είναι μέχρι σήμερα και αν θα πιστοποιηθούν και άλλες στην πορεία.
Κ. Χατζηδάκης: Ήδη μέχρι σήμερα, έχουμε τους μηχανικούς ας πούμε, γιατί δεν είναι μόνο οι ιδιωτικές επιχειρήσεις, οι οποίοι κάνουν δουλειά στο επίπεδο των πολεοδομικών αδειών. Επίσης, ο νόμος αυτός, του Υπουργείου Περιβάλλοντος, προβλέπει εμπλοκή τέτοιων εταιρειών, αλλά που είναι στο χώρο της πιστοποίησης και οι οποίες για να λειτουργήσουν στο πλαίσιο αυτού του νόμου πρέπει να έχουν προηγουμένως πιστοποιηθεί, πρέπει να έχουν τη σφραγίδα της πολιτείας. Αυτή τη λογική που ισχύει ήδη στο Ν. 4014, θα την εφαρμόσουμε και στο νόμο πλαίσιο, θα τη διευρύνουμε και θα την καταστήσουμε γενικής εφαρμογής.
Δημοσιογράφος: Φέρατε πριν ως παράδειγμα τα ΚΤΕΟ και τους Μηχανικούς και πάλι τώρα σε ερώτηση συναδέλφου και προσπαθώ να καταλάβω, η ευθύνη, επειδή μιλήσατε και για ποινές μετά που θα προκύπτουν από τους ελέγχους δειγματοληπτικά, δηλαδή τα πρόστιμα θα επιμερίζονται τόσο στον επιχειρηματία, όσο και στον ιδιωτικό φορέα που θα κάνει την πιστοποίηση; Αυτό λίγο θα ήθελα να μας εξηγήσετε.
Κι επίσης μια διευκρίνιση ακόμα, δεδομένου ότι ανοίγει μία μεγάλη δουλειά για τους ανεξάρτητους φορείς πιστοποίησης, να μας πείτε υπάρχει αυτό το δυναμικό επιχειρήσεων σήμερα και τι κόστος θα σημαίνει αυτό για τις επιχειρήσεις τις καινούριες να βρουν έναν τέτοιο τρίτο φορέα και να τους αναλάβει την πιστοποίηση τη μελέτη και ούτω καθεξής;
Κ. Χατζηδάκης: Κατ΄ αρχήν ως προς τον επιμερισμό των προστίμων, στον οποίο αναφερθήκατε: άλλη είναι η ευθύνη του πιστοποιημένου ελεγκτή, ο οποίος ελέγχεται από το κράτος αν κάνει σωστά τη δουλειά του και άλλη η ευθύνη της επιχείρησης εάν παραβιάζει τους κανόνες και τα πρότυπα λειτουργίας. Είναι δυο διαφορετικά πράγματα.
Έχεις μία επιχείρηση κι έχεις, για να χρησιμοποιήσω το ίδιο παράδειγμα, αυτή την πρέσα. Εάν η πρέσα πρέπει να παράγει έναν συγκεκριμένο θόρυβο και διαπιστώσει ο ελεγκτής ότι είσαι πάνω από αυτό το επίπεδο τότε μπορεί να έχεις ευθύνες εσύ ως επιχειρηματίας. Αυτό είναι η δική σου ευθύνη. Ο ελεγκτής δεν ελέγχεται γι΄ αυτό φυσικά. Ο ελεγκτής ελέγχει εκείνη την ώρα. Ο ελεγκτής ελέγχεται για το αν έκανε τα στραβά μάτια ή για το αν δεν λειτουργούσε με τα πρότυπα που θέτει η νομοθεσία την ελεγκτική του εταιρεία. Είναι δυο τελείως διακριτές περιπτώσεις μεταξύ τους. Τώρα σε σχέση με το κόστος, ήδη έχουμε το παράδειγμα του Νόμου 4014 και σε σχέση με τις ελεγκτικές εταιρείες και σε σχέση με τους μηχανικούς. Εάν ρωτήσετε την πιάτσα για να το πω απλά, όλοι θα σας πουν, μηδενός εξαιρουμένου, ότι έχει γίνει ένα σημαντικό βήμα μπροστά σε σχέση με τις εμπλοκές που είχαμε προηγουμένως στις Πολεοδομίες και στις διάφορες άλλες Υπηρεσίες του δημοσίου. Νομίζω το μεγαλύτερο κόστος που πληρώνουν οι επιχειρήσεις είναι αυτό που σήμερα πληρώνουν σε καθυστερήσεις και σε αδιαφάνεια, με ότι συνεπάγεται η αδιαφάνεια και ο νοών νοείτω.
Δημοσιογράφος: Την προηγούμενη φορά που μας παρουσιάσατε το νομοσχέδιο είχατε αναφερθεί στο ενδεχόμενο να υπάρξουν κάποια ζητήματα συνταγματικότητας σε ότι αφορά κάποιες ρυθμίσεις. Την προηγούμενη φορά που μας το παρουσιάσατε το σχέδιο είχατε αναφερθεί στο ενδεχόμενο να εγερθούν κάποια ζητήματα συνταγματικότητας σε ότι αφορά κάποιες ρυθμίσεις συγκεκριμένες, δεν τις κατονομάσατε.
Σήμερα δεν επαναλάβατε αυτή την επιφύλαξη και ήθελα να ξέρω αν η προεργασία που έχει γίνει μέχρι τώρα έχει περιορίσει αυτές τις πιθανότητες και αν όχι ποια θα ήταν αυτά τα ζητήματα οι ρυθμίσεις οι συγκεκριμένες που φοβάστε ότι μπορεί να υπάρξει ζήτημα.
Κ. Χατζηδάκης: Δεν ανέφερα τον ίδιο ακριβώς όρο, σε σχέση με την παρουσίαση που είχαμε κάνει των γενικών αρχών, αλλά κινούμαστε ακριβώς στο ίδιο πνεύμα. Όλες αυτές οι εξαιρέσεις στις οποίες αναφέρθηκα και όλα αυτά που θα προσδιοριστούν από τα επιμέρους Υπουργεία, ακριβώς εμπεριέχουν αυτήν την ανησυχία: να μην υπάρξει παραβίαση του Συντάγματος και γι΄ αυτό το λόγο πάμε την απλούστευση μέχρι του σημείου εκείνου που δε θα δημιουργηθούν άλλης τάξεως ζητήματα όπως αυτό στο οποίο αναφερθήκατε.
Δημοσιογράφος: Υπουργέ με το νόμο πλαίσιο που σήμερα παρουσιάζετε έχετε ποσοτικοποιήσει κάτι, θέλω να πω μπορείτε να μας δώσετε μια εκτίμηση για το τι ωφέλεια θα έχει στο ΑΕΠ την επόμενη πενταετία φερ΄ ειπείν ή σε θέσεις εργασίας; Ή είναι κάτι το οποίο εφαρμόζετε στα τυφλά και ότι καλύτερο αποτέλεσμα έχει θα το δεχθείτε;
Και κατά δεύτερον, κατά πόσο είναι δική σας πρωτοβουλία ή είναι μια πρωτοβουλία που πιέστηκε η χώρα ενδεχομένως από τους δανειστές και τον ΟΟΣΑ να λάβει;
Κ. Χατζηδάκης: Κοιτάξτε, είπα προηγουμένως ότι πράγματι είναι διεθνής υποχρέωση της χώρας, αλλά δεν χρειάζεται να μας πιέσει κανείς για να κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Αλίμονο εάν δεν βλέπουμε την ανάγκη να απλουστευθεί το σύστημα. Και επίσης θέλω να σημειώσω ότι δεν πρόκειται για κάτι στο οποίο υπήρξε κάποιος αυτοσχεδιασμός. Δουλεύουμε ουσιαστικά από τους πρώτους μήνες που είμαστε σε αυτό το Υπουργείο.
Τον Μάιο του 2013, αν θυμάστε, σας είχαμε παρουσιάσει τη μελέτη του Παρατηρητηρίου Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος, αυτή των 780 σελίδων, αφού είχε προηγηθεί η μελέτη του Boston Consulting Group κι ενώ δούλευε η ομάδα εργασίας του Υπουργείου υπό τον κ. Ευσταθόπουλο τον τότε Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας, ακριβώς γι΄ αυτά τα θέματα. Επομένως είχε ξεκινήσει αυτή η προσπάθεια. Ξεκίνησε από το καλοκαίρι του 2013 η συνεργασία με την Παγκόσμια Τράπεζα κι έτσι έχουμε προχωρήσει με ειδικούς από τον ιδιωτικό τομέα, με ειδικούς από την Παγκόσμια Τράπεζα, με τους ειδικούς διαφόρων Υπουργείων, έτσι ώστε να παρουσιάσουμε αυτή τη μελέτη. Τώρα από κει και πέρα σε σχέση με την ποσοτικοποίηση, για να είμαστε ειλικρινείς, μπορεί κανείς να προσδιορίσει το ύψος των επενδύσεων τα επόμενα χρόνια στη χώρα, βάσει αυτού του νομοσχεδίου; Σάμπως η χώρα προχωρεί με βάση αυτό το νομοσχέδιο και δε θα προχωρεί με βάση το γενικότερο κλίμα, τη δημοσιονομική πολιτική, τη φορολογική πολιτική, την πολιτική κατάσταση, όλα αυτά τα ζητήματα;
Αν θέλουμε να είμαστε προσγειωμένοι στο έδαφος, αυτό το οποίο μπορεί να πει κανείς με σοβαρότητα είναι πως ναι, είναι ένα μήνυμα στην επενδυτική κοινότητα και στο εξωτερικό και στην Ελλάδα, ότι η χώρα αλλάζει κι αυτό είναι ένα πολύ ισχυρό μήνυμα από μόνο του και δεν χρειάζεται νομίζω κάποια ποσοτικοποίηση, η οποία έτσι κι αλλιώς τίθεται εν αμφιβόλω λόγω των παραμέτρων που μόλις εξήγησα.
Δημοσιογράφος: Υπουργέ αναφέρατε προηγουμένως ότι για τη διαμόρφωση αυτού του πλαισίου υιοθετήσατε μια σειρά από καλές πρακτικές παγκοσμίως και με τη συνεργασία της Παγκόσμιας Τράπεζας. Μπορείτε να μας πείτε το ελληνικό μοντέλο, γιατί είναι κάτι πρωτότυπο, με ποιο μοντέλο δηλαδή άλλης χώρας θα μοιάζει αδειοδοτικό, δηλαδή με της Γερμανίας, με της Γαλλίας; Ισχύει κάπου, δηλαδή έχει εφαρμοστεί κάπου ανάλογο μοντέλο αδειοδότησης;
Κ. Χατζηδάκης: Έχουν εξεταστεί περιπτώσεις πολλών και διαφορετικών χωρών. Ξαναλέω οι ειδικοί της Παγκόσμιας Τράπεζας είναι για αρκετούς μήνες εδώ πέρα, όμως δεν μπορείς να πάρεις ένα μοντέλο και να το αντιγράψεις, διότι το Σύνταγμα της Ελλάδος είναι διαφορετικό από το Σύνταγμα των άλλων χωρών, διότι η ήδη διαμορφωθείσα κατάσταση στην Ελλάδα είναι διαφορετική από την κατάσταση σε άλλες χώρες, διότι η Δημόσια Διοίκηση της Ελλάδας έχει συγκεκριμένες ιδιαιτερότητες και δυνατότητες σε σχέση με άλλες χώρες.
Εν πάση περιπτώσει μπορώ να σας πω μετά βεβαιότητος, αν και δεν περιμένουμε κάποιο πιστοποιητικό, ότι οι εκπρόσωποι της Παγκόσμιας Τράπεζας που δούλεψαν μαζί μας είναι όχι απλώς ικανοποιημένοι, αλλά ενθουσιασμένοι με αυτό το οποίο σήμερα σας παρουσιάζουμε. Και ξαναλέω, αν και δεν περιμένουμε κάποιο πιστοποιητικό, γιατί για μας είναι ξεκάθαρο τι είναι αυτό που σήμερα έχουμε μπροστά μας.
Δημοσιογράφος: Λοιπόν η ερώτησή μου έχει να κάνει με το περιβάλλον. Το επιχειρηματικό περιβάλλον μέχρι τέλος του χρόνου μπορεί να έχει μειωθεί άλλο ακόμη 30%, πως είναι δυνατόν να σταθεί ένα τέτοιο πλαίσιο σε διαφορετικό περιβάλλον; Αυτή είναι η ερώτησή μου.
Κ. Χατζηδάκης: Η προσπάθεια που έχουμε μπροστά μας είναι αναμφίβολα πολύ δύσκολη, η χώρα ήταν στο χείλος του γκρεμού πριν από ενάμισι χρόνο και έχουν γίνει πρόοδοι από τότε πολύ συγκεκριμένες.
Ασφαλώς οι δυσκολίες παραμένουν και ασφαλώς έχουμε και θα έχουμε κι άλλα κύματα μπροστά μας. Εκείνο που προσπαθούμε και με αυτό το νόμο πλαίσιο είναι να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις έτσι ώστε να ξεπεράσουμε αυτές τις δυσκολίες και μια ώρα αρχύτερα να πάμε σε ένα ασφαλές λιμάνι».