Ασύμβατες με τις συνταγματικές επιταγές οι περικοπές στις συντάξεις, υποστηρίζει το Ελεγκτικό Συνέδριο

Ασύμβατες με τις συνταγματικές επιταγές οι περικοπές στις συντάξεις, απεφάνθη η ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Πριν καν συζητηθούν στη Βουλή, οι περικοπές σε σημαντικές κατηγορίες συντάξεων κρίθηκαν από την Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι αντίκεινται σε σειρά άρθρων του Συντάγματος. Επιτέλους λοιπόν το Σύνταγμα αναγνωρίζεται από τις αρμόδιες αρχές ως προστάτης της ζωής των πολιτών και όχι ως τυπική διαπίστευση του δημοκρατικού πολιτεύματος..

Η κυβερνητική εμμονή να καλυφθούν με νούμερα τα ελλείμματα της αδιέξοδης πολιτικής, προσκρούει σε συνταγματικά δεδομένα και μένει μετέωρη με την πρώτη προσφυγή των θιγόμενων.

 

Tι λέει το Υπουργείο Οικονομικών:

Σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 2 του Συντάγματος, το Ελεγκτικό Συνέδριο γνωμοδοτεί για νομοσχέδια που αναφέρονται στην απονομή σύνταξης και στις προϋποθέσεις της.

Οι γενικές παρατηρήσεις του Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο, επαναλαμβάνουν τις διαπιστώσεις για την ανάγκη, στην περίοδο της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης, να κατανέμονται αναλογικά τα δημόσια βάρη με βάση τις θεμελιώδεις συνταγματικές επιταγές.

Να σημειωθεί ότι στο πρακτικό του Ελεγκτικού Συνεδρίου δεν υπάρχει αναφορά για αντίθεση των διατάξεων με τις συνταγματικές επιταγές.

Τέλος σημειώνεται ότι στη γενική παρουσίαση του Γενικού Επιτρόπου Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο, προφανώς από παρανόηση, περιλαμβάνεται η διαπίστωση ότι εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής των νέων συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων οι υπάλληλοι της Βουλής. Η διάταξη προβλέπει ακριβώς το αντίθετο. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το νέο κανονισμό της Βουλής, όσοι υπάλληλοι της βουλής θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μετά την 01/01/2011, ακολουθούν τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, όπως για όλους τους δημοσίους υπαλλήλους και λειτουργούς.

Τέλος , διευκρινίζεται ότι η εξαίρεση του άρθρου 6 παρ12 ν3865/2010, αφορούσε το σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων και λειτουργών οι οποίοι είχαν θεμελιώσει δικαίωμα μέχρι 31/12/2010 και όχι μόνο τους υπαλλήλους της Βουλής.