Περισσότερες προσλήψεις τον Σεπτέμβριο 2013

Έγιναν ή … ανακοινώθηκαν, μετά την αναγγελία για πιο αυστηρές ποινές.

 

Υπουργείο Εργασίας

Την υψηλότερη εδώ και 14 χρόνια αύξηση των ροών απασχόλησης κατέγραψε το πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη», το Σεπτέμβριο του 2013.
Το ισοζύγιο προσλήψεων – απολύσεων το Σεπτέμβριο διαμορφώθηκε στις 63.122 περισσότερες νέες θέσεις εργασίας, η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων προέκυψαν μετά την Πέμπτη 12 Σεπτεμβρίου οπότε και ανα­κοινώθηκε η νέα αυστηρή ποινή για την αδήλωτη και ανασφάλιστη εργα­σία.

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΡΟΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ 2001 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2013

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
6.161 7.818 874 -6.783 4.108 5.138 -1.764 -554 -6.550 -15.797 -11.375 2.384 63.122